ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Περιεχόμενα του τεύχους:

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (INTRANET)
2. Μελλοντικές Δράσεις του Έργου SUSTAIN
3. Ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης
4. Διαλειτουργική Πλατφόρμα ΤΠΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές
5. Ευρωβαρόμετρο για την οικονομική κρίση
6. Πανευρωπαϊκή διάκριση για τις παραλίες της Λεμεσού
7. Η σπατάλη ενέργειας στον οδικό φωτισμό
8. Εργασίες για την ανάπλαση τμήματος περιοχής ΤΑΧΤ-ΕΛ-ΚΑΛΕ στη Λευκωσία


Download