Ενημερωτικά Φυλλάδια


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

29/10/2007

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Πολιτική Συνοχής για την Κύπρο 2007-2013

23/11/2006

Ενημερωτικό φυλλάδιο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στα αγγλικά)

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

25/07/2006

Το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

25/07/2006

Ευρωπαϊκά Σώματα Τοπικών Αρχών

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

25/07/2006

Local Authorities in Cyprus (EN)

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

25/07/2006

Οι Τοπικές Αρχές στην Κύπρο

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

25/07/2006

Μαζί Δυνατότεροι! Δήμοι και Ε.Ε. - Κοινή Πορεία

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

26/06/2006

Οι Δήμοι Προετοιμάζονται για την Εισαγωγή του Ευρώ
Έρευνα για:
Κατηγορία:
v
Περίοδος:
v
 - 
v