Οδηγός Χρηματοδοτήσεων από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα


ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20/10/2009

Έκδοση Οκτωβρίου 2009. Η ανανεωμένη έκδοση του Οδηγού θα δημοσιευτεί εντός του 2012, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Pro-I3T.
Έρευνα για:
Κατηγορία:
v
Περίοδος:
v
 - 
v