ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ-ΜΕΝΕΟΥ


Οδός Ελευθερίας 10
7020 Δρομολαξιά, Λάρνακα
Κύπρος

Πληθυσμός: 6,689

Δήμαρχος: Κύπρος Ανδρονίκου
Τηλ.: +357 24422414
Φαξ: +357 24424721
Email: demos.drommen@cytanet.com.cy
Website: http://www.dromolaxia.com.cy/