ΥΨΩΝΑΣ


Μακαρίου Γ΄ 120
4182 Ύψωνας
Κύπρος

Πληθυσμός: 11,117

Δήμαρχος: Παντελής Γεωργίου
Τηλ.: +357 25395600
Φαξ: +357 25392595
Email: demosipsona@cytanet.com.cy
Website: http://www.ipsonas.org/