ΛΑΠΗΘΟΣ


Δήμος υπό τουρκική κατοχή από το 1974
Προδρόμου 36
2063 Στρόβολος
Κύπρος

Πληθυσμός: 3,400

Δήμαρχος: Νεοπτόλεμος Κότσαπας
Τηλ.: +357 22427733
Φαξ: +357 22427731
Email: demos@lapithos.org.cy
Website: www.lapithos.org.cy


Twinnings

1. Mandrake(Greece)
2. Mileon(Greece)
3. Sparta(Greece)


Profile

Lapithos is one of the nine Municipalities of Cyprus that are under Turkish occupation since 1974. It has a long history dating back to the 10th century B.C. The Municipality itself was founded in 1878. Lapithos has participated to European projects as partner, mainly in the area of culture. We are interested in new partnerships as well as participating in projects on the theme of culture.


Possible themes for cooperation


Products: Pottery, woodcarving, the Lapithian Art of Knife-making