ΛΙΒΑΔΙΑ


Δικαιοσύνης 1
7060 Λιβάδια
Κύπρος

Πληθυσμός: 7,206

Δήμαρχος: Μάριος Αρμένης
Τηλ.: +357 24633388
Φαξ: +357 24635414
Email: demoslivadion@cytanet.com.cy
Website: http://www.livadia.org.cy/