ΣΩΤΗΡΑ


Μακαρίου Γ' 22
5390 Σωτήρα
Κύπρος

Πληθυσμός: 5,474

Δήμαρχος: Γεώργιος Τάκκας
Τηλ.: +357 23821568
Φαξ: +357 23825450
Email: municipality@sotira.org.cy
Website: www.sotira.org.cy