ΤΣΕΡΙ


Γρ. Αυξεντίου 38-40, 1ος όροφος
2480 Τσέρι, Λευκωσία
Κύπρος

Πληθυσμός: 7,035

Δήμαρχος: Σταύρος Μιχαήλ
Τηλ.: +357 22381744
Φαξ: +357 22381729
Email: info@tseri.org.cy
Website: www.tseri.org.cy