ΓΕΡΙ


Λεωφόρος Γερίου 21
2200 Γέρι, Λευκωσία
Κύπρος

Πληθυσμός: 8,235

Δήμαρχος: Νεόφυτος Παπαλαζάρου
Τηλ.: +357 22481755
Φαξ: +357 22480157
Email: info@yeri.org.cy
Website: www.yeri.org.cy