Νέο Ωράριο Οδικού Φωτισμού

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Με πρωτοβουλία της Ένωσης Δήμων Κύπρου και σε συνεργασία και συνεννόηση με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους Φορείς – την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, την Αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το ωράριο λειτουργίας του Οδικού Φωτισμού επανήλθε στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την οικονομική κρίση που έπληξε τον τόπο μας το 2013 και η οποία είχε υπαγορεύσει την μείωση του ωραρίου κατά 15 λεπτά το πρωί.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετική εισήγηση της Αστυνομίας Κύπρου, το ωράριο λειτουργίας του οδικού φωτισμού αυξήθηκε κατά περίπου 13 λεπτά το απόγευμα (κατά την έναρξη του Οδικού Φωτισμού) και κατά περίπου 19 λεπτά το πρωί (κατά την λήξη του Οδικού Φωτισμού). Σημειώνεται ότι στα 19 λεπτά αύξησης του πρωινού χρόνου περιλαμβάνονται και τα 15 λεπτά, τα οποία αφαιρέθηκαν το 2013.

Η αλλαγή του ωραρίου τέθηκε σε εφαρμογή από την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017.


Ενωση Δήμων Κύπρου
20 Δεκεμβρίου, 2017