“ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ”

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Κατηγορία: Διακηρύξεις

“ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ”
10/06/2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ