Μόνιμη Επιτροπή Ευρω-μεσογειακής Συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (COPPEM)H Μόνιμη Επιτροπή Ευρω-μεσογειακής Συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (COPPEM) καθιερώθηκε μετά από πρωτοβουλία του CEMR (Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης) και της ATO (Αραβική Οργάνωση Πόλεων), επ' ευκαιρία της 1ης Γενικής Συνέλευσης των μελών της στο Παλέρμο (27-28 Νοεμβρίου 2000). Το Δεκέμβριο του 2002, επ' ευκαιρία της 3ης Γενικής Συνέλευσης, η μη κερδοσκοπική διεθνής ένωση COPPEM υιοθετήθηκε και επισήμως.

Η Επιτροπή αποτελείται από 101 πλήρη και 101 αναπληρωματικά μέλη, που αντιπροσωπεύουν Δήμους, Επαρχίες, Τοπικές Αρχές, και Περιφέρειες από 35 μεσογειακά Κράτη. Πλήρη μέλη είναι επίσης ο Γενικός Γραμματέας της COPPEM, ένας Εκπρόσωπος του CEMR και ένας της ATO. Η Ένωση Δήμων Κύπρου συμμετέχει στην Επιτροπή ως πλήρες μέλος από την αρχή αυτής της προσπάθειας.

Τα κύρια όργανα της COPPEM είναι:

  • η Γενική Συνέλευση

  • το Προεδρικό Συμβούλιο

  • ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι

  • η Γενική Γραμματεία

Η βάση της Γενικής Γραμμετείας της COPPEM βρίσκεται στο Παλέρμο.

Γενικά, ο σκοπός της COPPEM είναι να προωθηθεί το διάλογο και τη συνεργασία για την τοπική ανάπτυξη μεταξύ των Πόλεων, των Δήμων, των Τοπικών Αρχών και των Περιφερειών των χωρών μελών της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας, και της ενεργού και συγκεκριμένης συμμετοχής τους στην επίτευξη των στόχων που καθιερώθηκαν στη Διακήρυξη της Βαρκελώνης του 1995, μέσω του προγράμματος MEDA και των άλλων οικονομικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών των κρατών της Ευρω-Μεσογειακής περιοχής.