Δίκτυο των ανατολικών παραμεθόριων περιοχών της Ευρώπης (ΝEEBOR)Ως αποτέλεσμα των δύο τελευταίων διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 και το 2007, νέες διαστάσεις εδαφικής συνεργασίας εμφανίστηκαν κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της ΕΕ, γεγονός που που προκαλεί νέες δυσκολίες αλλά και προσφέρει νέες μεγάλες δυνατότητες.

Το Δίκτυο των ανατολικών παραμεθόριων περιοχών της Ευρώπης (ΝEEBOR), είναι μια διαπεριφερειακή πρωτοβουλία που στοχεύει στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των περιοχών μελών της ανατολικής «συνοριογραμμής» της ΕΕ.

Η εξωτερική αυτή ανατολική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτείνεται από τη θάλασσα του Barrents ως τις ακτές της Κύπρου στη Μεσόγειο, και κατά μήκος αυτών των συνόρων (5.500 χιλιόμετρα) συμπεριλαμβάνει 12 κράτη μέλη της ΕΕ και πολλές από τις περιφέρειές τους, οι οποίες μοιράζονται παρόμοιες εάν όχι τις ίδιες προκλήσεις ανάπτυξης. Το γεγονός όμως ότι βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης προσδίδει στις περιφέριες αυτές και το ρόλο της «γέφυρας» της Ευρώπης με τα γειτονικά κράτη.

Η διασυνοριακή συνεργασία έχει επιλεγεί ως ένας από τους τομείς της εδαφικής συνεργασίας και οι κοινές προσπάθειες και στις δύο πλευρές των συνόρων πρέπει να ενταθούν άμεσα. Το δίκτυο NEEBOR στοχεύει να αυξήσει τη συνειδητοποίηση των οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιοχών και των Τοπικών Αρχών για τις αδυναμίες αλλά και τα πλεονεκτήματα των περιοχών αυτών.

Σκοπεύει έτσι να αποτελέσει πλατφόρμα ανοικτού διαλόγου και συντονισμού κοινών ενεργειών και πρωτοβουλιών προκειμένου να προωθηθεί η ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών και να ενισχυθεί η συνεργασία και οι συμπράξεις κατά μήκος όλης αυτής της νοητής γραμμής.

Βασικοί λοιπόν σκοποί του δικτύου είναι:

  • Η προώθηση της διαφάνειας των ανατολικών παραμεθόριων περιοχών της ΕΕ

  • Η διάδοση των καλύτερων πρακτικών μεταξύ των περιοχών αυτών

  • Η ενεργοποίηση οργανώσεων και στις δύο πλευρές των συνόρων

  • Η διευκόλυνση αναζήτησης και χρησιμοποίησης χρηματοδοτήσεων και

  • Η δικτύωση

Η επίσημη λειτουργία του Δικτύου ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2005. Η Ένωση Δήμων Κύπρου αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Δικτύου.