Λογοδοσία για το έτος 2013

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Κατηγορία: Λογοδοσίες

Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2013 στην 31η Ετήσια Γενική Συνέλευση.