Λογοδοσία για το έτος 2014

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Κατηγορία: Λογοδοσίες

Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2014 στην 32η Ετήσια Γενική Συνέλευση.