Λογοδοσία για το έτος 2015

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Κατηγορία: Λογοδοσίες

Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2015 στην 33η Ετήσια Γενική Συνέλευση.