Λογοδοσία για το έτος 2016

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Κατηγορία: Λογοδοσίες

Λογοδοσία του Προέδρου κ. Ανδρέα Βύρα για το έτος 2016 στην 34η Ετήσια Γενική και Καταστατική Συνέλευση.