Λογοδοσίες


Λογοδοσία για το έτος 2016

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017
Λογοδοσία του Προέδρου κ. Ανδρέα Βύρα για το έτος 2016 στην 34η Ετήσια Γενική και Καταστατική Συνέλευση.

Λογοδοσία για το έτος 2015

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016
Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2015 στην 33η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Λογοδοσία για το έτος 2014

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2014 στην 32η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Λογοδοσία για το έτος 2013

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014
Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2013 στην 31η Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Έρευνα για:
Κατηγορία:
v
Περίοδος:
v
 - 
v