Λογοδοσίες


Λογοδοσία για το έτος 2015

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016
Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2015 στην 33η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Λογοδοσία για το έτος 2014

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2014 στην 32η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Λογοδοσία για το έτος 2013

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014
Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2013 στην 31η Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Έρευνα για:
Κατηγορία:
v
Περίοδος:
v
 - 
v