Διεθνείς Σχέσεις


Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR)

Το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1951. Σήμερα, είναι η μεγαλύτερη οργάνωση Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην Ευρώπη. Τα μέλη του είναι Εθνικές Ενώσεις Τοπικών Αρχών από περισσότερες από 35 χώρες. Όλες μαζί...

Κογκρέσσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης (CLRAE)

Το Κογκρέσσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπηςτου Συμβουλίου της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1994 σαν συμβουλευτικό σώμα αντικαθιστώντας το μέχρι τότε σε λειτουργία Διαρκή Συνέδριο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών. Μέλη του είναι 315 αιρετοί...

Επιτροπή των Περιφερειών (CoR)

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΤΠ) αποτελεί πολιτική συνέλευση η οποία παρέχει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΕΤΠ συστάθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και...

Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER)

Η Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (Σ.Π.Ε.) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που αντιπροσωπεύει 14 διαπεριφερειακούς οργανισμούς και 250 Περιφέρειες από 33 χώρες. Η Σ.Π.Ε. είναι ένα δημοκρατικό forum, μέσω του οποίου τα μέλη εκφράζουν τις...

Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (AEBR)

Ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (Σ.Ε.Σ.Π.) είναι μια ευρωπαϊκή οργάνωση που ασχολείται με τα ζητήματα της διασυνοριακής συνεργασίας και τις επιπτώσεις που έχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές σε αυτήν. Ο Σύνδεσμος ενεργεί προς όφελος όλων...

Δίκτυο των ανατολικών παραμεθόριων περιοχών της Ευρώπης (ΝEEBOR)

Ως αποτέλεσμα των δύο τελευταίων διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 και το 2007, νέες διαστάσεις εδαφικής συνεργασίας εμφανίστηκαν κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της ΕΕ, γεγονός που που προκαλεί νέες δυσκολίες αλλά και προσφέρει νέες...

Μόνιμη Επιτροπή Ευρω-μεσογειακής Συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (COPPEM)

H Μόνιμη Επιτροπή Ευρω-μεσογειακής Συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (COPPEM) καθιερώθηκε μετά από πρωτοβουλία του CEMR (Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης) και της ATO (Αραβική Οργάνωση Πόλεων), επ' ευκαιρία της 1ης...
Έρευνα για:
Κατηγορία:
v
Περίοδος:
v
 - 
v