Ευρωπαϊκά Προγράμματα


Οι Χρηματοδοτήσεις και τα Προγράμματα της Ε.Ε. αποτελούν έναν από τους τομείς με μεγάλο ενδιαφέρον για την Ένωση Δήμων τα τελευταία χρόνια.

Πιο αναλυτικά η Ένωση Δήμων:

  • προωθεί τη συμμετοχή των Δήμων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες με τη διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και τη διάχυση πληροφοριών σχετικά με τρέχουσες προκηρύξεις

  • συγκαλεί τακτικές συναντήσεις Λειτουργών των Δήμων που ασχολούνται με ευρωπαϊκά θέματα στα πλαίσια ειδικού Δικτύου που έχει συσταθεί από την Ένωση, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με συγκεκριμένες ανάγκες για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα

  • ετοιμάζει η ίδια προτάσεις για συμμετοχή μελών της σε προκηρύξεις προγραμμάτων

  • συνεργάζεται με το Γραφείο Προγραμματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι η αρμόδια κρατική Υπηρεσία της Κύπρου για θέματα Διαρθρωτικών Ταμείων, Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων

  • ετοιμάζει σχετικό ενημερωτικό υλικό, όπως τον ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ και τον ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

  • υποβάλει η ίδια προτάσεις και υλοποιεί ευρωπαϊκά έργα όπως τα παρακάτω:ΈΡΓΟ Pro-I3T - PROVIDING INFORMATION TOOLS ON THEMATIC TWINNING

Project No. 520998 - 2011

Το έργο
Μετά από πρόταση που υπέβαλε η Ένωση Δήμων Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη Για Τους Πολίτες», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συγχρηματοδοτήσει τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου...

ΈΡΓΟ SUSTAIN - SUSTAINABLE TRAINING ACTIVITIES ON TWINNING

Project No. 2010-2797

Το έργοΜετά από πρόταση που υπέβαλε η Ένωση Δήμων Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευρώπη Για Τους Πολίτες” (Δράση 1: Μέτρο 2.2 Μέτρα Στήριξης), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τη...

Έργο DECISIVE - Development Of Cypriot Twinning Capacities Through Active Volunteering

Project No. 2009 – 3592 / 001 – 001

Το έργοΜετά από πρόταση που υπέβαλε η Ένωση Δήμων Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευρώπη Για Τους Πολίτες” (Δράση 1: Μέτρο 2.2 Μέτρα Στήριξης), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να...

ΈΡΓΟ SKILLS - Transfer a model for ideas sharing and project management to develop new skills amongst local authorities within the framework of European town twinning policies

Project N° 163223-EFC-1-2009-1-IT-EFC-SM

Το έργο SKILLS, το οποίο προτάθηκε από τον οργανισμό ANCI Lazio και υλοποιήθηκε από κοινού με την Ένωση Δήμων Κύπρου, θέτει ως γενικό του στόχο, τη δημιουργία μιας καινοτόμου δράσης προκειμένου να...

Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το έργο
Το Έργο «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» εντάσσεται στις δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 της Κυπριακής Δημοκρατίας και...

Έρευνα για:
Κατηγορία:
v
Περίοδος:
v
 - 
v