Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.

Error: The 'manage_pages' permission must be granted before impersonating a user's page.
Type: OAuthException

‼️ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / IMPORTANT ANNOUNCEMENT‼️

Μέτρα περιορισμού μετάδοσης του COVID-19 από τον Δήμο Σωτήρας /
Sotira Municipality COVID-19 transmission restriction measures

*English text follows

Ο Δήμος Σωτήρας συμβάλλοντας στην προσπάθεια που καταβάλλεται για περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 παρακαλεί τους δημότες όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί από το αρμόδια Υπουργεία και παρακαλεί τις επιχειρήσεις στα δημοτικά του όρια οι οποίες υποχρεούνται να αναστείλουν τη λειτουργία τους από τις 16 Μαρτίου 2020 και για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων να το πράξουν.

Ενόψει της πιο πάνω προσπάθειας, ο Δήμος Σωτήρας, ενημερώνει ότι τα γραφεία του Δήμου θα είναι κλειστά για το κοινό στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης μέχρι τις 29 Μαρτίου 2020.

Επίσης, περιορίζονται οι συναντήσεις με εξωτερικούς συνεργάτες μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2020.

Οι πολιτικοί γάμοι αναστέλλονται μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2020.

Η παραλαβή και πληρωμή αιτήσεων (πολεοδομικών και οικοδομικών) και η εξυπηρέτηση κοινού αναστέλλονται μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες στους Δημοτικούς Χώρους, αναβάλλονται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.

Όλες οι πληρωμές για εξόφληση λογαριασμών, γίνονται διαδικτυακά μέσω της JCC (www.jccsmart.com) και πιο συγκεκριμένα στον απευθείας ηλεκτρονικό σύνδεσμο www.jccsmart.com/e-bill/22710024

Η ημερομηνία εξόφλησης των λογαριασμών παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες το κοινό μπορεί να απευθύνεται στον τηλεφωνικό αριθμό 23824444 ή ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης [email protected] ή μέσω της επίσημης σελίδας του Δήμου Σωτήρας στο Facebook Δήμος Σωτήρας - Sotira Municipality και στο Instagram www.instagram.com/sotiramunicipality/ ή μέσω της επίσημης σελίδας του Δήμου Σωτήρας www.sotira.org.cy

Με την ευκαιρία αυτή, απευθύνεται επίσης έκκληση προς όλους τους δημότες, όπως τηρούν τις οδηγίες προσωπικής υγιεινής και λαμβάνουν προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας. Όσοι έχουν οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τον νέο κορωνοϊό καλό είναι να επικοινωνούν με το Κέντρο Κλήσεων 1450 ενώ με το Κέντρο Κλήσεων 1420 παρακαλούνται να επικοινωνούν μόνο όσοι παρουσιάζουν συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λοίμωξη του αναπνευστικού.

Σημειώνεται ότι συνεχής ενημέρωση και επίσημη πληροφόρηση με οδηγίες για τον νέο Κορωνοϊό αναρτώνται από το Υπουργείο Υγείας, στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.pio.gov.cy/coronavirus

Οδηγίες προς επιχειρήσεις

Ο Δήμος Σωτήρας, συμβάλλοντας στην προσπάθεια που καταβάλλεται για περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 παρακαλεί τους δημότες όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί από το αρμόδια Υπουργεία και παρακαλεί τις επιχειρήσεις στα δημοτικά του όρια οι οποίες υποχρεούνται να αναστείλουν τη λειτουργία τους από τις 16 Μαρτίου 2020 και για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων να το πράξουν.

▸ Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα,
▸ Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής,
▸ Κέντρα διασκέδασης,
▸ Κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων,
▸ Βιβλιοθήκες,
▸ Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι,
▸ Πρακτορεία τυχερών παιγνιδιών, καζίνο κ.λπ.,
▸ Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία,
▸ Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ) και
▸ Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ.

Νοουμένου ότι λαμβάνουν υποχρεωτικά και τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής, οι επιχειρήσεις μπορούν να εκτελούν κεκλεισμένων των θυρών διοικητικές ή άλλες εργασίες.

Για λόγους ασφάλειας υγείας και εύρυθμης λειτουργίας της κοινότητας, παραμένουν ανοικτές οι πιο κάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

▸ Λιανεμπόριο τροφίμων, π.χ. υπεραγορές, εφόσον θα τηρείται το μέτρο της παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου.
▸ Φαρμακεία
▸ Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια)
▸ Λαϊκές αγορές
▸ Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία (χωρίς τραπεζο-καθίσματα)
▸ Βενζινάδικα
▸ Περίπτερα

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αναστολής των εργασιών τους, μπορούν να συνεχίσουν τις εργασίες τους διασφαλίζοντας ότι στον χώρο εργασίας δεν θα υπάρχουν πέραν των πέντε εργαζομένων.

************************************************************

Sotira Municipality, contributing to the effort to limit the transmission of COVID-19, urges citizens to comply with the instructions given by the relevant Ministries and requests businesses within its municipal boundaries that are obliged to suspend their operation from 16 March 2020 for a period of four weeks to do so.

In light of the above effort, Sotira Municipality informs that the municipal offices will be closed to the public as part of the preventive measures until 29 March 2020.

Meetings with external partners are also limited until 29 March 2020.

Civil marriages are suspended until 29 March 2020.

Receipt and payment of applications (town planning and construction) and public service are suspended until 29 March 2020.

We remind that all events scheduled at the Municipal Event Venues are postponed until 31 March 2020.

All payments regarding municipal bills will be made online via JCC (www.jccsmart.com) and more specifically at the online link www.jccsmart.com/e-bill/22710024

The date for payment of bills is extended until 30 April 2020, without any charge.

For any information, the public can contact 23824444 or online via e-mail [email protected] or via the official Sotira Municipality Facebook Page Δήμος Σωτήρας - Sotira Municipality and Instagram www.instagram.com/sotiramunicipality/ or via the official website of Sotira Municipality www.sotira.org.cy

On this occasion, Sotira Municipality urges citizens to comply with personal hygiene guidelines and to take preventive measures of self-protection. Anyone with questions about the new Coronavirus disease should contact the Call Center 1450 while the Call Center 1420 is only for those who have symptoms that suggest respiratory infection.

It is noted that continuous official information with instructions for the new Coronavirus are posted by the Ministry of Health, on the website of the Press and Information Office of the Republic of Cyprus www.pio.gov.cy/coronavirus

Instructions for Businesses

Sotira Municipality contributing to the effort to limit the transmission of COVID-19, urges citizens to comply with the instructions given by the relevant Ministries and requests businesses within its municipal boundaries that are obliged to suspend their operation from 16 March 2020 for a period of four weeks to do so.

• Shopping centers, department stores,
• Cafeterias, cafés, bars, restaurants and all food providing services with the exception of delivery services,
• Entertainment centers,
• Cinemas, theaters, auditoriums,
• Libraries,
• Museums, archaeological and historical sites,
• Betting agencies, casinos etc.,
• Sports facilities, sports clubs, cultural clubs,
• Theme parks (amusement parks etc) and
• Hairdressers, barbershops, beauty salons, massage centers.

Provided that they take compulsory health safety measures and strictly adhere to hygiene rules, businesses may perform administrative or other internal operations.

For public health safety and proper functioning of the community, the following categories of business remain open:

• Food retail bysinesses, e.g. supermarkets, provided that the measure of presence in the same place at all times, including employees, is met, not exceeding one person per 8 square meters of functional space.
• Pharmacies
• Private health services (clinical laboratories)
• Street markets
• Bakeries and pastry shops (without bench seats)
• Gas stations
• Kiosks

It is clarified that retail businesses that do not fall into the category of operation suspension can continue their operation ensuring that there are no more than five employees in their workplace.

#sotira #stayhome #μένουμεσπίτι
... See MoreSee Less

‼️ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / IMPORTANT ANNOUNCEMENT‼️

Μέτρα περιορισμού μετάδοσης του COVID-19 από τον Δήμο Σωτήρας /
Sotira Municipality COVID-19 transmission restriction measures

*English text follows

Ο Δήμος Σωτήρας συμβάλλοντας στην προσπάθεια που καταβάλλεται για περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 παρακαλεί τους δημότες όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί από το αρμόδια Υπουργεία και παρακαλεί τις επιχειρήσεις στα δημοτικά του όρια οι οποίες υποχρεούνται να αναστείλουν τη λειτουργία τους από τις 16 Μαρτίου 2020 και για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων να το πράξουν. 

Ενόψει της πιο πάνω προσπάθειας, ο Δήμος Σωτήρας, ενημερώνει ότι τα γραφεία του Δήμου θα είναι κλειστά για το κοινό στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης μέχρι τις 29 Μαρτίου 2020.

Επίσης, περιορίζονται οι συναντήσεις με εξωτερικούς συνεργάτες μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2020.
 
Οι πολιτικοί γάμοι αναστέλλονται μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2020.

Η παραλαβή και πληρωμή αιτήσεων (πολεοδομικών και οικοδομικών) και η εξυπηρέτηση κοινού αναστέλλονται μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες στους Δημοτικούς Χώρους, αναβάλλονται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.

Όλες οι πληρωμές για εξόφληση λογαριασμών, γίνονται διαδικτυακά μέσω της JCC (www.jccsmart.com) και πιο συγκεκριμένα στον απευθείας ηλεκτρονικό σύνδεσμο www.jccsmart.com/e-bill/22710024 

Η ημερομηνία εξόφλησης των λογαριασμών παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες το κοινό μπορεί να απευθύνεται στον τηλεφωνικό αριθμό 23824444 ή ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης municipality@sotira.org.cy ή μέσω της επίσημης σελίδας του Δήμου Σωτήρας στο Facebook www.facebook.com/sotiramunicipality/ και στο Instagram www.instagram.com/sotiramunicipality/ ή μέσω της επίσημης σελίδας του Δήμου Σωτήρας www.sotira.org.cy 
 
Με την ευκαιρία αυτή, απευθύνεται επίσης έκκληση προς όλους τους δημότες, όπως τηρούν τις οδηγίες προσωπικής υγιεινής και λαμβάνουν προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας. Όσοι έχουν οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τον νέο κορωνοϊό καλό είναι να επικοινωνούν με το Κέντρο Κλήσεων 1450 ενώ με το Κέντρο Κλήσεων 1420 παρακαλούνται να επικοινωνούν μόνο όσοι παρουσιάζουν συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λοίμωξη του αναπνευστικού.
 
Σημειώνεται ότι συνεχής ενημέρωση και επίσημη πληροφόρηση με οδηγίες για τον νέο Κορωνοϊό αναρτώνται από το Υπουργείο Υγείας, στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.pio.gov.cy/coronavirus 

Οδηγίες προς επιχειρήσεις

Ο Δήμος Σωτήρας, συμβάλλοντας στην προσπάθεια που καταβάλλεται για περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 παρακαλεί τους δημότες όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί από το αρμόδια Υπουργεία και παρακαλεί τις επιχειρήσεις στα δημοτικά του όρια οι οποίες υποχρεούνται να αναστείλουν τη λειτουργία τους από τις 16 Μαρτίου 2020 και για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων να το πράξουν.

▸ Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, 
▸ Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες κατ οίκον διανομής, 
▸ Κέντρα διασκέδασης, 
▸ Κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων, 
▸ Βιβλιοθήκες, 
▸ Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, 
▸ Πρακτορεία τυχερών παιγνιδιών, καζίνο κ.λπ., 
▸ Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία, 
▸ Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ) και 
▸ Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ. 

Νοουμένου ότι λαμβάνουν υποχρεωτικά και τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής, οι επιχειρήσεις μπορούν να εκτελούν κεκλεισμένων των θυρών διοικητικές ή άλλες εργασίες.

Για λόγους ασφάλειας υγείας και εύρυθμης λειτουργίας της κοινότητας, παραμένουν ανοικτές οι πιο κάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

▸ Λιανεμπόριο τροφίμων, π.χ. υπεραγορές, εφόσον θα τηρείται το μέτρο της παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου.
▸ Φαρμακεία
▸ Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια)
▸ Λαϊκές αγορές
▸ Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία (χωρίς τραπεζο-καθίσματα)
▸ Βενζινάδικα
▸ Περίπτερα

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αναστολής των εργασιών τους, μπορούν να συνεχίσουν τις εργασίες τους διασφαλίζοντας ότι στον χώρο εργασίας δεν θα υπάρχουν πέραν των πέντε εργαζομένων.

************************************************************

Sotira Municipality, contributing to the effort to limit the transmission of COVID-19, urges citizens to comply with the instructions given by the relevant Ministries and requests businesses within its municipal boundaries that are obliged to suspend their operation from 16 March 2020 for a period of four weeks to do so.

In light of the above effort, Sotira Municipality informs that the municipal offices will be closed to the public as part of the preventive measures until 29 March 2020.

Meetings with external partners are also limited until 29 March 2020.
 
Civil marriages are suspended until 29 March 2020.

Receipt and payment of applications (town planning and construction) and public service are suspended until 29 March 2020.

We remind that all events scheduled at the Municipal Event Venues are postponed until 31 March 2020.

All payments regarding municipal bills will be made online via JCC (www.jccsmart.com) and more specifically at the online link www.jccsmart.com/e-bill/22710024 

The date for payment of bills is extended until 30 April 2020, without any charge.

For any information, the public can contact 23824444 or online via e-mail municipality@sotira.org.cy or via the official Sotira Municipality Facebook Page www.facebook.com/sotiramunicipality/ and Instagram www.instagram.com/sotiramunicipality/ or via the official website of Sotira Municipality www.sotira.org.cy 
 
On this occasion, Sotira Municipality urges citizens to comply with personal hygiene guidelines and to take preventive measures of self-protection. Anyone with questions about the new Coronavirus disease should contact the Call Center 1450 while the Call Center 1420 is only for those who have symptoms that suggest respiratory infection.
 
It is noted that continuous official information with instructions for the new Coronavirus are posted by the Ministry of Health, on the website of the Press and Information Office of the Republic of Cyprus www.pio.gov.cy/coronavirus 

Instructions for Businesses 

Sotira Municipality contributing to the effort to limit the transmission of COVID-19, urges citizens to comply with the instructions given by the relevant Ministries and requests businesses within its municipal boundaries that are obliged to suspend their operation from 16 March 2020 for a period of four weeks to do so.

• Shopping centers, department stores,
• Cafeterias, cafés, bars, restaurants and all food providing services with the exception of delivery services,
• Entertainment centers,
• Cinemas, theaters, auditoriums,
• Libraries,
• Museums, archaeological and historical sites,
• Betting agencies, casinos etc.,
• Sports facilities, sports clubs, cultural clubs,
• Theme parks (amusement parks etc) and
• Hairdressers, barbershops, beauty salons, massage centers.

Provided that they take compulsory health safety measures and strictly adhere to hygiene rules, businesses may perform administrative or other internal operations.

For public health safety and proper functioning of the community, the following categories of business remain open:

• Food retail bysinesses, e.g. supermarkets, provided that the measure of presence in the same place at all times, including employees, is met, not exceeding one person per 8 square meters of functional space.
• Pharmacies
• Private health services (clinical laboratories)
• Street markets
• Bakeries and pastry shops (without bench seats)
• Gas stations 
• Kiosks

It is clarified that retail businesses that do not fall into the category of operation suspension can continue their operation ensuring that there are no more than five employees in their workplace.

#sotira #stayhome #μένουμεσπίτι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

1. Τι είναι κορωνοϊοί;

Οι κορωνοϊοί είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών που μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη σε ζώα και ανθρώπους. Στους ανθρώπους προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα. Εκτιμάται ότι οι κορωνοϊοί είναι υπεύθυνοι για ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των κοινών κρυολογημάτων σε ενήλικες και παιδιά.

2. Τι είναι o νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2 και τι είναι COVID-19;

Ο νέος κορωνοϊός 2019-nCoV ονομάζεται τώρα SARS-CoV-2, ενώ η λοίμωξη που προκαλεί ονομάζεται COVID-19. O νέος αυτός ιός εμφανίστηκε στην Κίνα το Δεκέμβριο του 2019 και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για νέο κορωνοϊό και είναι μέλος της ίδιας μεγάλης οικογένειας με τους προηγούμενους κορωνοϊούς SARS και MERS.

3. Πώς μεταδίδεται ο νεός κορωνοϊός;

Η μετάδοση του ιού γίνεται από άτομο σε άτομο μέσω του αναπνευστικού, με σταγονίδια από τη μύτη ή το στόμα, από άτομα που βήχουν ή φτερνίζονται. Για αυτό τον λόγο οι πιθανότητες μετάδοσης από κάποιο άτομο με συμπτώματα είναι περισσότερες. Η μετάδοση από ένα ασυμπτωματικό άτομο που μπορεί να φέρει τον ιό είναι πολύ χαμηλή. Χαμηλός είναι και ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού μέσω κοπράνων.

4. Πόση είναι η περίοδος επώασης του νέου κορωνοϊού;

Η περίοδος επώασης του ιού είναι ο χρόνος από την στιγμή που μολύνεται κάποιος από τον ιό μέχρι την έναρξη των συμπτωμάτων της νόσου. Ο χρόνος αυτός κυμαίνεται από 1-14 ημέρες.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Ποια είναι τα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19;

Τα συνήθη συμπτώματα της νόσου είναι πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, ρινική καταρροή, δυσκολία αναπνοής και μυαλγίες. Οι ασθενείς μπορούν να παρουσιάσουν από απλό κρυολόγημα μέχρι ήπια, μέτρια ή σοβαρή λοίμωξη, συμπεριλαμβανομένης σοβαρής πνευμονίας, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, σηψαιμία και σηπτικό σοκ.

2. Ο νέος κορωνοϊός επηρεάζει μόνον τους ηλικιωμένους ή και άτομα νεότερης ηλικίας;

Άτομα όλων των ηλικιών μπορούν να μολυνθούν από τον νέο κορωνοϊό. Ηλικιωμένοι και άτομα με προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις φαίνεται να είναι πιο ευάλωτοι στην λοίμωξη από τον ιό.

3. Πόσοι ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή νόσο και ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο;

Οι περισσότεροι ασθενείς (περίπου το 80%) εμφανίζουν ήπια νόσο. Σοβαρή νόσο είναι πιθανότερο να εμφανίσουν τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες). Σε περίπτωση βαρύτερης νόσησης, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει σοβαρή πνευμονία και να χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομείο. Και σε αυτή την περίπτωση οι περισσότεροι ασθενείς φαίνεται να θεραπεύονται χωρίς πολύ σοβαρές επιπλοκές. Να τονιστεί ότι το ποσοστό θνησιμότητας είναι χαμηλό και είναι περίπου 2%.

4. Πόσο πιθανόν είναι να μολυνθώ από τον νέο κορωνοϊό;

Κίνδυνος μόλυνσης υπάρχει εάν τις τελευταίες 14 μέρες έχετε ταξιδέψει σε χώρες με συνεχόμενη επιδημία στη κοινότητα ή έχετε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα του κορωνοϊού.

5. Υπάρχει θεραπεία για την λοίμωξη που προκαλείται από τον νέο κορωνοϊό;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, επομένως η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό είναι η αντιμετώπιση των κλινικών συμπτωμάτων. Η υποστηρικτική φροντίδα μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τους ασθενείς αυτούς.

6. Πότε πρέπει κάποιος να ελεγχθεί για COVID-19;

Εάν έχει οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: πυρετό, βήχα, δύσπνοια), με ή χωρίς ανάγκη νοσηλείας ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επιδημιολογικά κριτήρια, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων: • Στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊο SARS-CoV-2 ή • Ιστορικό ταξιδιού σε πληττόμενες από τον SARS-CoV-2 περιοχές με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα. Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υποβάλλεται ΑΜΕΣΑ σε εργαστηριακό έλεγχο για τον ιό SARS-CoV-2.

7. Πότε κάποιος πρέπει να υποβάλλεται σε εργαστηριακό έλεγχο για τον νέο κορωνοϊό;

Αν κάποιος πληρεί τα επιδημιολογικά και κλινικά κριτήρια (όπως αναφέρθηκε ερ. 6) θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον προσωπικό του ιατρό ή στο τηλεφωνικό κέντρο 1420. Εάν ο ιατρός σας ή οι επαγγελματίες υγείας στο 1420 πιστεύουν ότι υπάρχει ανάγκη για εργαστηριακή εξέταση θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Στην Κύπρο ο εργαστηριακός έλεγχος γίνεται στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

ΠΡΟΛΗΨΗ

1. Τι μπορώ να κάνω για να προστατευθώ και να αποτρέψω την εξάπλωση του ιού;

• Πλένετε τα χέρια σας σε τακτά χρονικά διαστήματα με τρεχούμενο νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
• Χρησιμοποιείτε αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα.
• Όταν βήχετε ή φτερνίζεστε χρησιμοποιείτε χαρτομάντηλα μιας χρήσης και πετάτε τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντηλα σε κλειστό κάδο απορριμμάτων ή χρησιμοποιήστε το εσωτερικό του αγκώνα σας.
• Αποφύγετε την επαφή χεριών με το στόμα, τη μύτη και τα μάτια σας.
• Κρατάτε απόσταση ενός μέτρου από ένα άτομο που φαίνεται να είναι άρρωστο με συμπτώματα γρίπης.
• Μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το COVID-19.

2. Πρέπει να φορέσω μάσκα για να προστατεύσω τον εαυτό μου;

Οι μάσκες προσώπου βοηθούν στη πρόληψη της περαιτέρω διάδοσης της λοίμωξης από ασθενείς στους άλλους γύρω τους. Δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικές στην προστασία αυτών που δεν έχουν μολυνθεί με τον ιό για αυτό δεν συνίσταται η χρήση της. Η χρήση μάσκας συστήνεται στους επαγγελματίες υγείας και στους ανθρώπους που φροντίζουν ασθενείς που έχουν προσληφθεί με τον ιό.

3. Υπάρχει εμβόλιο κατά του νέου κορωνοϊου;

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εμβόλια κατά των κορωνοϊών.

4. Σε ποια άτομα συστήνεται κατοίκον περιορισμός;

Στα άτομα που έχουν ταξιδέψει τις τελευταίες 14 μέρες σε χώρες/επαρχίες με συνεχιζόμενη επιδημία στην κοινότητα και δεν έχουν εμφανίσει προς το παρόν κλινικά συμπτώματα. Οι χώρες/επαρχίες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας. Μπορείτε να ενημερώνεστε από το τηλεφωνικό κέντρο 1420.

ΖΩΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΚΕΤΩΝ

1. Μπορούν οι άνθρωποι να μολυνθούν από τα ζώα ή μπορεί κάποιος να μολυνθεί από το κατοικίδιο του;

Οι κορωνοϊοί είναι μεγάλη οικογένεια ιών και κάποιοι από αυτούς συναντώνται και στα ζώα. Σπάνια οι άνθρωποι μολύνονται με αυτούς τους ιούς. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα κατοικίδια ζώα όπως γάτες και σκύλοι μπορούν να μολυνθούν ή να μεταδώσουν τον νέο αυτό κορωνοϊό. (www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses)

2. Είναι ασφαλές να λαμβάνω ένα πακέτο από μια περιοχή όπου έχει αναφερθεί COVID-19;

Η πιθανότητα μετάδοσης του ιού από άτομο που έχει τον ιό σε ένα πακέτο είναι χαμηλή, καθώς και ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού από ένα γράμμα ή πακέτο που έχει μετακινηθεί, ταξιδέψει και εκτεθεί σε διαφορετικές συνθήκες και θερμοκρασίες είναι εξίσου μικρός. (www.who.int/news-room/q-a-detail/q-acoronaviruses)

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Είναι ασφαλές να ταξιδέψω;

Όσοι κύπριοι πολίτες βρίσκονται ή προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό λόγω της συνεχιζόμενης μετάδοσης του κορωνοϊού σε διάφορες χώρες συστήνεται όπως αποφεύγουν κυρίως να ταξιδέψουν σε χώρες/περιοχές που έχουν παρουσιάσει μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και γενικότερα να περιορίσουν τα ταξίδια τους στα απαραίτητα. Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάζουν. Συνίσταται όπως παρακολουθείτε τις εξελίξεις και ενημερώνεστε από τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στη διεύθυνση www.pio.gov.cy/coronavirus Υπουργείο Υγείας Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Λευκωσία 5 Μαρτίου 2020
... See MoreSee Less

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19) 

1. Τι είναι κορωνοϊοί; 

Οι κορωνοϊοί είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών που μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη σε ζώα και ανθρώπους. Στους ανθρώπους προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα. Εκτιμάται ότι οι κορωνοϊοί είναι υπεύθυνοι για ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των κοινών κρυολογημάτων σε ενήλικες και παιδιά. 

2. Τι είναι o νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2 και τι είναι COVID-19; 

Ο νέος κορωνοϊός 2019-nCoV ονομάζεται τώρα SARS-CoV-2, ενώ η λοίμωξη που προκαλεί ονομάζεται COVID-19. O νέος αυτός ιός εμφανίστηκε στην Κίνα το Δεκέμβριο του 2019 και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για νέο κορωνοϊό και είναι μέλος της ίδιας μεγάλης οικογένειας με τους προηγούμενους κορωνοϊούς SARS και MERS. 

3. Πώς μεταδίδεται ο νεός κορωνοϊός; 

Η μετάδοση του ιού γίνεται από άτομο σε άτομο μέσω του αναπνευστικού, με σταγονίδια από τη μύτη ή το στόμα, από άτομα που βήχουν ή φτερνίζονται. Για αυτό τον λόγο οι πιθανότητες μετάδοσης από κάποιο άτομο με συμπτώματα είναι περισσότερες. Η μετάδοση από ένα ασυμπτωματικό άτομο που μπορεί να φέρει τον ιό είναι πολύ χαμηλή. Χαμηλός είναι και ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού μέσω κοπράνων. 

4. Πόση είναι η περίοδος επώασης του νέου κορωνοϊού; 

Η περίοδος επώασης του ιού είναι ο χρόνος από την στιγμή που μολύνεται κάποιος από τον ιό μέχρι την έναρξη των συμπτωμάτων της νόσου. Ο χρόνος αυτός κυμαίνεται από 1-14 ημέρες. 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Ποια είναι τα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19; 

Τα συνήθη συμπτώματα της νόσου είναι πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, ρινική καταρροή, δυσκολία αναπνοής και μυαλγίες. Οι ασθενείς μπορούν να παρουσιάσουν από απλό κρυολόγημα μέχρι ήπια, μέτρια ή σοβαρή λοίμωξη, συμπεριλαμβανομένης σοβαρής πνευμονίας, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, σηψαιμία και σηπτικό σοκ. 

2. Ο νέος κορωνοϊός επηρεάζει μόνον τους ηλικιωμένους ή και άτομα νεότερης ηλικίας; 

Άτομα όλων των ηλικιών μπορούν να μολυνθούν από τον νέο κορωνοϊό. Ηλικιωμένοι και άτομα με προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις φαίνεται να είναι πιο ευάλωτοι στην λοίμωξη από τον ιό. 

3. Πόσοι ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή νόσο και ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο; 

Οι περισσότεροι ασθενείς (περίπου το 80%) εμφανίζουν ήπια νόσο. Σοβαρή νόσο είναι πιθανότερο να εμφανίσουν τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες). Σε περίπτωση βαρύτερης νόσησης, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει σοβαρή πνευμονία και να χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομείο. Και σε αυτή την περίπτωση οι περισσότεροι ασθενείς φαίνεται να θεραπεύονται χωρίς πολύ σοβαρές επιπλοκές. Να τονιστεί ότι το ποσοστό θνησιμότητας είναι χαμηλό και είναι περίπου 2%. 

4. Πόσο πιθανόν είναι να μολυνθώ από τον νέο κορωνοϊό; 

Κίνδυνος μόλυνσης υπάρχει εάν τις τελευταίες 14 μέρες έχετε ταξιδέψει σε χώρες με συνεχόμενη επιδημία στη κοινότητα ή έχετε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα του κορωνοϊού. 

5. Υπάρχει θεραπεία για την λοίμωξη που προκαλείται από τον νέο κορωνοϊό; 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, επομένως η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό είναι η αντιμετώπιση των κλινικών συμπτωμάτων. Η υποστηρικτική φροντίδα μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τους ασθενείς αυτούς. 

6. Πότε πρέπει κάποιος να ελεγχθεί για COVID-19; 

Εάν έχει οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: πυρετό, βήχα, δύσπνοια), με ή χωρίς ανάγκη νοσηλείας ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επιδημιολογικά κριτήρια, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων: • Στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊο SARS-CoV-2 ή • Ιστορικό ταξιδιού σε πληττόμενες από τον SARS-CoV-2 περιοχές με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα. Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υποβάλλεται ΑΜΕΣΑ σε εργαστηριακό έλεγχο για τον ιό SARS-CoV-2. 

7. Πότε κάποιος πρέπει να υποβάλλεται σε εργαστηριακό έλεγχο για τον νέο κορωνοϊό; 

Αν κάποιος πληρεί τα επιδημιολογικά και κλινικά κριτήρια (όπως αναφέρθηκε ερ. 6) θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον προσωπικό του ιατρό ή στο τηλεφωνικό κέντρο 1420. Εάν ο ιατρός σας ή οι επαγγελματίες υγείας στο 1420 πιστεύουν ότι υπάρχει ανάγκη για εργαστηριακή εξέταση θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Στην Κύπρο ο εργαστηριακός έλεγχος γίνεται στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

1. Τι μπορώ να κάνω για να προστατευθώ και να αποτρέψω την εξάπλωση του ιού; 

• Πλένετε τα χέρια σας σε τακτά χρονικά διαστήματα με τρεχούμενο νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
• Χρησιμοποιείτε αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα. 
• Όταν βήχετε ή φτερνίζεστε χρησιμοποιείτε χαρτομάντηλα μιας χρήσης και πετάτε τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντηλα σε κλειστό κάδο απορριμμάτων ή χρησιμοποιήστε το εσωτερικό του αγκώνα σας. 
• Αποφύγετε την επαφή χεριών με το στόμα, τη μύτη και τα μάτια σας. 
• Κρατάτε απόσταση ενός μέτρου από ένα άτομο που φαίνεται να είναι άρρωστο με συμπτώματα γρίπης. 
• Μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το COVID-19. 

2. Πρέπει να φορέσω μάσκα για να προστατεύσω τον εαυτό μου; 

Οι μάσκες προσώπου βοηθούν στη πρόληψη της περαιτέρω διάδοσης της λοίμωξης από ασθενείς στους άλλους γύρω τους. Δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικές στην προστασία αυτών που δεν έχουν μολυνθεί με τον ιό για αυτό δεν συνίσταται η χρήση της. Η χρήση μάσκας συστήνεται στους επαγγελματίες υγείας και στους ανθρώπους που φροντίζουν ασθενείς που έχουν προσληφθεί με τον ιό. 

3. Υπάρχει εμβόλιο κατά του νέου κορωνοϊου; 

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εμβόλια κατά των κορωνοϊών. 

4. Σε ποια άτομα συστήνεται κατοίκον περιορισμός; 

Στα άτομα που έχουν ταξιδέψει τις τελευταίες 14 μέρες σε χώρες/επαρχίες με συνεχιζόμενη επιδημία στην κοινότητα και δεν έχουν εμφανίσει προς το παρόν κλινικά συμπτώματα. Οι χώρες/επαρχίες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας. Μπορείτε να ενημερώνεστε από το τηλεφωνικό κέντρο 1420. 

ΖΩΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΚΕΤΩΝ 

1. Μπορούν οι άνθρωποι να μολυνθούν από τα ζώα ή μπορεί κάποιος να μολυνθεί από το κατοικίδιο του; 

Οι κορωνοϊοί είναι μεγάλη οικογένεια ιών και κάποιοι από αυτούς συναντώνται και στα ζώα. Σπάνια οι άνθρωποι μολύνονται με αυτούς τους ιούς. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα κατοικίδια ζώα όπως γάτες και σκύλοι μπορούν να μολυνθούν ή να μεταδώσουν τον νέο αυτό κορωνοϊό. (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses) 

2. Είναι ασφαλές να λαμβάνω ένα πακέτο από μια περιοχή όπου έχει αναφερθεί COVID-19; 

Η πιθανότητα μετάδοσης του ιού από άτομο που έχει τον ιό σε ένα πακέτο είναι χαμηλή, καθώς και ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού από ένα γράμμα ή πακέτο που έχει μετακινηθεί, ταξιδέψει και εκτεθεί σε διαφορετικές συνθήκες και θερμοκρασίες είναι εξίσου μικρός. (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-acoronaviruses) 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Είναι ασφαλές να ταξιδέψω; 

Όσοι κύπριοι πολίτες βρίσκονται ή προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό λόγω της συνεχιζόμενης μετάδοσης του κορωνοϊού σε διάφορες χώρες συστήνεται όπως αποφεύγουν κυρίως να ταξιδέψουν σε χώρες/περιοχές που έχουν παρουσιάσει μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και γενικότερα να περιορίσουν τα ταξίδια τους στα απαραίτητα. Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάζουν. Συνίσταται όπως παρακολουθείτε τις εξελίξεις και ενημερώνεστε από τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στη διεύθυνση www.pio.gov.cy/coronavirus Υπουργείο Υγείας Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Λευκωσία 5 Μαρτίου 2020Image attachment

Ο Δήμος Σωτήρας ανακοινώνει ότι ενόψει των μέτρων που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, όλες οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στους Δημοτικούς Χώρους για το μήνα Μάρτιο, ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ καθότι οι χώροι αυτοί έχουν χωρητικότητα άνω των 75 ατόμων. ... See MoreSee Less

Ο Δήμος Σωτήρας ανακοινώνει ότι ενόψει των μέτρων που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, όλες οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στους Δημοτικούς Χώρους για το μήνα Μάρτιο, ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ καθότι οι χώροι αυτοί έχουν χωρητικότητα άνω των 75 ατόμων.

3 weeks ago

Δήμος Σωτήρας - Sotira Municipality

Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών
08/05/2020 στο ΚΕΠΛΗ Αμμοχώστου στη Σωτήρα

Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής.
Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.📣 #ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια #Πρώτων #Βοηθειών από όλα τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Κύπρου - Cyprus Youth Information Centresτου Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου / Youth Board of Cyprus σε συνεργασία με Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - ΟΚΥπΥ και Υπουργείο Υγείας Κυπριακή Δημοκρατία.
‼️Απαραίτητη‼️ δήλωση συμμετοχής, εδώ:👉 tiny.cc/evdnkz
ℹ️Περισσότερα: bit.ly/2PxZPMR ή στο παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό: 77 77 27 57.
👉Θα δοθεί #πιστοποιητικό #συμμετοχής.
#seminars #first #aid #skills #youth #health #Kepli #ONEK #Cyprus
... See MoreSee Less

Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών 
08/05/2020 στο ΚΕΠΛΗ Αμμοχώστου στη Σωτήρα

Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής.
Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.

4 weeks ago

Δήμος Σωτήρας - Sotira Municipality

Με μια φαντασμαγορική εμφάνιση βγαλμένη από ...παραμύθι, η καρναβαλίστικη ομάδα του Δήμου Σωτήρας, με θέμα ''Νεράιδες και Ξωτικά'', παρουσιάστηκε στο Καρναβάλι Αμμοχώστου που πραγματοποιήθηκε στις 1 Μαρτίου 2020 στο Παραλίμνι.

Πέραν των 130 συνδημοτών μας, μικροί και μεγάλοι, ντυμένοι ως μυθικές Νεράιδες και Ξωτικά παρέλασαν με κέφι και καρναβαλίστικη διάθεση στους δρόμους του Παραλιμνιού αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

Τις εντυπώσεις έκλεψε η καρναβαλίστικη μπάντα του Δήμου μας η οποία έδωσε ρυθμό και άρωμα …Βραζιλίας στην εμφάνιση μας, ενώ η χορευτική ομάδα της σχολής Vision Dance Studio με χοροδιδάσκαλο την Παναγιώτα Μιχαήλ απέσπασε από το σύνολο των Αμμοχωστιανών καρναβαλιστών διθυραμβικές κριτικές για τις υπέροχες της χορογραφίες.

Ο Δήμος Σωτήρας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στην καρναβαλίστικη ομάδα του και ιδιαίτερα τους ακούραστους καρναβαλιστές του Δήμου μας, Αντώνη Γεωργίου, Φλωρίνα Ομήρου, Αθανασία Τάσου αλλά και τη σχολή χορού Vision Dance Studio που αφιέρωσαν κόπο και χρόνο για την επιτυχή εμφάνιση του Δήμου μας στο Καρναβάλι Αμμοχώστου.
... See MoreSee Less

1 month ago

Δήμος Σωτήρας - Sotira Municipality

Ο Δήμος Σωτήρας βραβεύτηκε ως "Πράσινη Πόλη της Κύπρου"

Βραβείο "Πράσινη Πόλη της Κύπρου" κατέκτησε ο Δήμος Σωτήρας στην Τελετή Βράβευσης των Πράσινων Πόλεων και Κοινοτήτων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων για το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Δήμος Σωτήρας κατέκτησε για πρώτη φορά το βραβείο "Πράσινη Πόλη της Κύπρου" για το έργο "Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Door to Door" στην Κατηγορία "Διαχείριση Αποβλήτων" για το έτος 2019.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σωτήρας Γεώργιος Τάκκας - George Takkas πρόκειται για τη δεύτερη τοπική αρχή που βραβεύεται από την επαρχία Αμμοχώστου μαζί με τον Δήμο Αγίας Νάπας και αναμφίβολα αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση των κόπων και προσπαθειών που καταβάλλει ο Δήμος στη σωστή και ορθολογιστική διαχείριση αποβλήτων.

Τις απονομές έκανε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής και η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Κλέλια Βασιλείου.

Τα βραβεία συνδιοργανώνονται από την Ένωση Δήμων Κύπρου, το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος, την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού.
... See MoreSee Less

Έμειναν μόνο 3 ημέρες !!!
Δήλωσε συμμετοχή έγκαιρα μέχρι τις 23/2/2020 και έλα στην καρναβαλίστικη ομάδα του Δήμου Σωτήρας για μια μέρα που θα σου μείνει αξέχαστη! ⭐🧝🌟
... See MoreSee Less

Έμειναν μόνο 3 ημέρες !!!
Δήλωσε συμμετοχή έγκαιρα μέχρι τις 23/2/2020 και έλα στην καρναβαλίστικη ομάδα του Δήμου Σωτήρας για μια μέρα που θα σου μείνει αξέχαστη! ⭐🧝🌟

2 months ago

Δήμος Σωτήρας - Sotira Municipality

🌱 Στο νέο τεύχος των Χρυσών Συνταγών που κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου, θα βρείτε 20 νόστιμα παραδοσιακά και μοντέρνα πιάτα με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. 🍠

Βρείτε τις πιο νόστιμες συνταγές για:

● τσιπς από κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π.
● κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. με σουσάμι σε τοστ
● φλογέρες με χαλλούμι και σος από κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π.
● κολοκάσι – πούλες Σωτήρας Π.Ο.Π. με κόκκινο κρασί και κόλιανδρο
● σαλάτα με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. με αβοκάντο
● νηστίσιμα μπιφτέκια φούρνου με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π.
● φιλέτο λαβράκι με ρόστι από κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π.
● τσιπούρα με κάρι κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π.
● ορτύκια με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π., κουμανδαρία και πορτοκάλι
● μουσακάς με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π.
● κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. με κουπέπια
● αρνίσιο κότσι με πουρέ από κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π.
● αλμυροί λουκουμάδες με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π.
● μάφιν με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. και λούντζα και πολλά άλλα.

Χορηγός το κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. Ενέργεια συγχρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

xrysessyntages.com Γεώργιος Τάκκας - George Takkas Sotira Kolokasi Festival - Φεστιβάλ Κολοκασιού Δήμου Σωτήρας #kolokasi #kolokasisotiras #sotira
... See MoreSee Less

🌱 Στο νέο τεύχος των Χρυσών Συνταγών που κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου, θα βρείτε 20 νόστιμα παραδοσιακά και μοντέρνα πιάτα με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. 🍠

Βρείτε τις πιο νόστιμες συνταγές για: 

● τσιπς από κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. 
● κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. με σουσάμι σε τοστ 
● φλογέρες με χαλλούμι και σος από κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. 
● κολοκάσι – πούλες Σωτήρας Π.Ο.Π. με κόκκινο κρασί και κόλιανδρο 
● σαλάτα με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. με αβοκάντο 
● νηστίσιμα μπιφτέκια φούρνου με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. 
● φιλέτο λαβράκι με ρόστι από κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. 
● τσιπούρα με κάρι κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. 
● ορτύκια με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π., κουμανδαρία και πορτοκάλι 
● μουσακάς με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. 
● κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. με κουπέπια 
● αρνίσιο κότσι με πουρέ από κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. 
● αλμυροί λουκουμάδες με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. 
● μάφιν με κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. και λούντζα και πολλά άλλα.

Χορηγός το κολοκάσι Σωτήρας Π.Ο.Π. Ενέργεια συγχρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. 

xrysessyntages.com Γεώργιος Τάκκας - George Takkas Sotira Kolokasi Festival - Φεστιβάλ Κολοκασιού Δήμου Σωτήρας #kolokasi #kolokasisotiras #sotira

Ο Δήμος Σωτήρας συμμετέχει και φέτος στην Καρναβαλίστικη Παρέλαση Αμμοχώστου που θα πραγματοποιηθεί στις 1 Μαρτίου στο Παραλίμνι με θέμα "Νεράιδες και Ξωτικά".

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή μέχρι τις 23/2/2020 και ελάτε μαζί μας να γράψουμε το ωραιότερο παραμύθι!

Κόστος συμμετοχής και στολής:
⭐Νεράιδα Παιδική (κάτω των 12 ετών): €20
⭐Ξωτικό Παιδική (κάτω των 12 ετών): €20
⭐Νεράιδα Γυναικεία: €25
⭐Ξωτικό Ανδρική/Γυναικεία: €25

*Άτομα της ίδιας οικογένειας (άνω των τριών ατόμων) θα επωφελούνται με 15% έκπτωση (απαιτείται επίδειξη ταυτότητας).
... See MoreSee Less

Ο Δήμος Σωτήρας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του Ουράνιου Ιωαννίδη, ενός ανθρώπου "των οραμάτων και της πράξης". Ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με μεγάλα έργα που δημιουργήθηκαν στη Σωτήρα, όπως το Γ' Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας, η κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών του Γ' Δημοτικού Σχολείου καθώς και η Δημόσια Προδημοτική Σωτήρας. Η Κύπρος έχασε μία μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία και η Σωτήρα έναν φίλο ο οποίο βρισκόταν δίπλα μας από τη θέση του βουλευτή, του Υπουργού Παιδείας επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη και του Προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Το 2013 ο Δήμος Σωτήρας τίμησε τον αείμνηστο Ουράνιο Ιωαννίδη κατά τα Βραβεία Αθλητισμού και Εθελοντισμού για τη σημαντική και ευρύτερη προσφορά του στην Παιδεία και στον Αθλητισμό.

Ο Ουράνιος Ιωαννίδης διετέλεσε Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και βουλευτής στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας εκλεγμένος με τον ΔΗΣΥ την περίοδο 1996-1999. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 22 Δεκεμβρίου 1944.

Απέκτησε πτυχίο στη φυσιογνωσία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ αποκτώντας μεταπτυχιακά στην Εκπαιδευτική Διοίκηση, στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και στις Δεξιότητες Έρευνας.

Την περίοδο 1964-1969 διετέλεσε πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Θεσσαλονίκης. Την περίοδο 1965-1967 ήταν αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εθνικών Φοιτητικών Ενώσεων Κύπρου.

Εργάστηκε ως καθηγητής φυσιογνωσίας, βιολογίας και χημείας από το 1971 έως το 1986 σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο. Την περίοδο 1986-1992 εργάστηκε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου ως καθηγητής βιολογικών επιστημών και επιστήμης. Την περίοδο 1992-1995 ήταν αποσπασμένος για ειδικά καθήκοντα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Την περίοδο 1995-1996 ήταν ανώτερος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Από το 1997 έως το 1999 ήταν καθηγητής και ακαδημαϊκός σύμβουλος του Πανεπιστημίου La Salle.

Στη συνέχεια έγινε μέλος του ΔΗΣΥ. Διετέλεσε Α΄ Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ (1997-1999). Εκλέχτηκε βουλευτής στις βουλευτικές εκλογές του 1996 στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας με τον συνασπισμό Δημοκρατικός Συναγερμός-Κόμμα Φιλελευθέρων. Στις 5 Ιανουαρίου 1999 διορίστηκε Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού στην κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη.

Από το 2008 μέχρι και το 2016 ο Ουράνιος Ιωαννίδης αποτέλεσε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ο Ουράνιος Ιωαννίδης διετέλεσε ποδοσφαιριστής της Ολυμπιάδας Νεάπολης (1959-1960, 1975-1987), της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας (1961), του ΑΠΟΕΛ (1961-63), του Ηρακλή Θεσσαλονίκης (1963) και της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1963-1968).Επιπλέον, υπήρξε αθλητής στίβου στο άλμα εις ύψος.

Διετέλεσε πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού την περίοδο 1988-1994. Την περίοδο 2003-2004 ήταν πρόεδρος του Ινστιτούτου Ευρωδημοκρατίας 2003-2004.

Επιπρόσθετα, ο Ουράνιος Ιωαννίδης διετέλεσε Πρόεδρος: του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιογνωστών (1980-1991), του αθλητικού σωματείου Ολυμπιάς Νεαπόλεως (1972-1987), της Αθλητικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Εθνικοφρόνων Σωματείων Περιοχής Λευκωσίας (1971-1988), της Συνομοσπονδίας Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου (1977-1988), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (1986-1988), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (1987-1988), της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (1986-1988), της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων (1975-1988), της Ένωσης Παλαιού και Κλασσικού Αυτοκινήτου (1994-1997), της Χριστιανικής Ένωσης Νέων (1992-1997), του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ελλήνων Λευκωσίας (1996-1999).
... See MoreSee Less

Ο Δήμος Σωτήρας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του Ουράνιου Ιωαννίδη, ενός ανθρώπου των οραμάτων και της πράξης. Ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με μεγάλα έργα που δημιουργήθηκαν στη Σωτήρα, όπως το Γ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας, η κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών του Γ Δημοτικού Σχολείου καθώς και η Δημόσια Προδημοτική Σωτήρας. Η Κύπρος έχασε μία μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία και η Σωτήρα έναν φίλο ο οποίο βρισκόταν δίπλα μας από τη θέση του βουλευτή, του Υπουργού Παιδείας επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη και του Προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Το 2013 ο Δήμος Σωτήρας τίμησε τον αείμνηστο Ουράνιο Ιωαννίδη κατά τα Βραβεία Αθλητισμού και Εθελοντισμού για τη σημαντική και ευρύτερη προσφορά του στην Παιδεία και στον Αθλητισμό.

Ο Ουράνιος Ιωαννίδης διετέλεσε Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και βουλευτής στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας εκλεγμένος με τον ΔΗΣΥ την περίοδο 1996-1999. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 22 Δεκεμβρίου 1944.
 
Απέκτησε πτυχίο στη φυσιογνωσία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ αποκτώντας μεταπτυχιακά στην Εκπαιδευτική Διοίκηση, στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και στις Δεξιότητες Έρευνας.
 
Την περίοδο 1964-1969 διετέλεσε πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Θεσσαλονίκης. Την περίοδο 1965-1967 ήταν αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εθνικών Φοιτητικών Ενώσεων Κύπρου.
 
Εργάστηκε ως καθηγητής φυσιογνωσίας, βιολογίας και χημείας από το 1971 έως το 1986 σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο. Την περίοδο 1986-1992 εργάστηκε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου ως καθηγητής βιολογικών επιστημών και επιστήμης. Την περίοδο 1992-1995 ήταν αποσπασμένος για ειδικά καθήκοντα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
 
Την περίοδο 1995-1996 ήταν ανώτερος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Από το 1997 έως το 1999 ήταν καθηγητής και ακαδημαϊκός σύμβουλος του Πανεπιστημίου La Salle.
 
Στη συνέχεια έγινε μέλος του ΔΗΣΥ. Διετέλεσε Α΄ Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ (1997-1999). Εκλέχτηκε βουλευτής στις βουλευτικές εκλογές του 1996 στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας με τον συνασπισμό Δημοκρατικός Συναγερμός-Κόμμα Φιλελευθέρων. Στις 5 Ιανουαρίου 1999 διορίστηκε Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού στην κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη.
 
Από το 2008 μέχρι και το 2016 ο Ουράνιος Ιωαννίδης αποτέλεσε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.
 
Ο Ουράνιος Ιωαννίδης διετέλεσε ποδοσφαιριστής της Ολυμπιάδας Νεάπολης (1959-1960, 1975-1987), της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας (1961), του ΑΠΟΕΛ (1961-63), του Ηρακλή Θεσσαλονίκης (1963) και της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1963-1968).Επιπλέον, υπήρξε αθλητής στίβου στο άλμα εις ύψος.
 
Διετέλεσε πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού την περίοδο 1988-1994. Την περίοδο 2003-2004 ήταν πρόεδρος του Ινστιτούτου Ευρωδημοκρατίας 2003-2004.
 
Επιπρόσθετα, ο Ουράνιος Ιωαννίδης διετέλεσε Πρόεδρος: του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιογνωστών (1980-1991), του αθλητικού σωματείου Ολυμπιάς Νεαπόλεως (1972-1987), της Αθλητικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Εθνικοφρόνων Σωματείων Περιοχής Λευκωσίας (1971-1988), της Συνομοσπονδίας Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου (1977-1988),  της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (1986-1988), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (1987-1988), της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (1986-1988), της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων (1975-1988), της Ένωσης Παλαιού και Κλασσικού Αυτοκινήτου (1994-1997),  της Χριστιανικής Ένωσης Νέων (1992-1997), του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ελλήνων Λευκωσίας (1996-1999).

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, σε συνέχεια των σεμιναρίων Social Media Marketing, διοργανώνει πρακτικό εργαστήρι “Advanced Digital Skills”

Στο εργαστήρι θα συζητηθούν τα ψηφιακά εργαλεία που είναι απαραίτητα για μία σωστή διαδικτυακή παρουσία και θα αναλυθούν απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και σωστές πρακτικές.

Συγκεκριμένα, το εργαστήρι θα περιλαμβάνει:

- Στρατηγική
- Ομάδες Στόχοι
- Το κατάλληλο περιεχόμενο
- Search Marketing – SEO/SEM
- Ψηφιακά εργαλεία

Το εργαστήρι θα περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις με πραγματικά παραδείγματα και ανάγκες των ενδιαφερόμενων που θα παρευρεθούν.

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020, 11:00-13:00, στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αμμοχώστου (Γρίβα Διγενή 39, Σωτήρα)

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής εδώ: bit.do/fqGZD ή στον παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό 77772757.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Κύπρου - Cyprus Youth Information Centres
... See MoreSee Less

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, σε συνέχεια των σεμιναρίων Social Media Marketing, διοργανώνει πρακτικό εργαστήρι “Advanced Digital Skills”
 
Στο εργαστήρι θα συζητηθούν τα ψηφιακά εργαλεία που είναι απαραίτητα για μία σωστή διαδικτυακή παρουσία και θα αναλυθούν απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και σωστές πρακτικές.
 
Συγκεκριμένα, το εργαστήρι θα περιλαμβάνει:
 
- Στρατηγική
- Ομάδες Στόχοι
- Το κατάλληλο περιεχόμενο
- Search Marketing – SEO/SEM
- Ψηφιακά εργαλεία
 
Το εργαστήρι θα περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις με πραγματικά παραδείγματα και ανάγκες των ενδιαφερόμενων που θα παρευρεθούν.
 
Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020, 11:00-13:00, στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αμμοχώστου (Γρίβα Διγενή 39, Σωτήρα)
 
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής εδώ: http://bit.do/fqGZD ή στον παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό 77772757.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Κύπρου - Cyprus Youth Information Centres

2 months ago

Δήμος Σωτήρας - Sotira Municipality

Συνάντηση Δημάρχου Σωτήρας με τη Διευθύντρια και λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων με θέμα την ανάδειξη των Πολιτιστικών και Εκκλησιαστικών Μνημείων στη Σωτήρα

Συνάντηση με τη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Δρ. Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου, τον Αρχαιολόγο-Βυζαντινολόγο, Γιώργο Φιλοθέου και λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων είχε σήμερα ο Δήμαρχος Σωτήρας κ. Γεώργιος Τάκκας - George Takkas Στη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα ανάδειξης Εκκλησιαστικών και Πολιτιστικών Μνημείων.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε επιτόπια επίσκεψη στον παλαιό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το θέμα της συνέχισης των έργων ανάδειξης του ναού από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης καθώς και η αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης ομβρίων υδάτων.

Συζητήθηκε επίσης το θέμα κατασκευής στεγάστρου στο παλαιό ναό του Αγίου Θεοδώρου στην περιοχή "Χορτάκια" ώστε να προστατευθεί το έργο καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα ξεκινήσουν τα έργα ανάπλασης του περιβάλλοντα χώρου στο εξωκλήσι της Αγίας Θέκλας σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Νάπας.
... See MoreSee Less

Πανδημοτική για την Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
------------
Πανδημοτική με θέματα «Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», «Χάρτης Συνενώσεων», διοργανώνουν από κοινού την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, στην κλειστή αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Σωτήρας, η ώρα 6.00μ.μ, οι Δήμοι Αγίας Νάπας, Σωτήρας και το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετριού και καλούν τους δημότες τους όπως δώσουν δυναμικά το παρών τους για να διατρανώσουν την σύμφωνη γνώμη τους για συνένωση των τριών περιοχών.

Καλούν επίσης τους Βουλευτές της Επαρχίας Αμμοχώστου όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων όπως παραστούν για να ακούσουν τις θέσεις των τοπικών αρχών και τη φωνή των δημοτών, τις οποίες θέσεις να προωθήσουν στη συνέχεια στην ολομέλεια της Βουλής για ενημέρωση των υπολοίπων Βουλευτών πριν παρθεί η τελική απόφαση.

Η διοργάνωση της κοινής Πανδημοτικής από τους Δήμους Αγίας Νάπας, Σωτήρας και από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετριού εντάσσεται στο πλαίσιο μίας σειράς μέτρων που έχουν πρόσφατα αποφασίσει για να εκφράσουν την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου αξιοκρατικών, ισότιμων και ετεροβαρών Δήμων, για το δημόσιο συμφέρον τόσο της Επαρχίας όσο και της Τουριστικής Βιομηχανίας.
... See MoreSee Less

Πανδημοτική για την Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
------------
Πανδημοτική με θέματα «Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», «Χάρτης Συνενώσεων», διοργανώνουν από κοινού την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, στην κλειστή αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Σωτήρας, η ώρα 6.00μ.μ, οι Δήμοι Αγίας Νάπας, Σωτήρας και το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετριού και καλούν τους δημότες τους όπως δώσουν δυναμικά το παρών τους για να διατρανώσουν την σύμφωνη γνώμη τους για συνένωση των τριών περιοχών. 

Καλούν επίσης τους Βουλευτές της Επαρχίας Αμμοχώστου όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων όπως παραστούν για να ακούσουν τις θέσεις των τοπικών αρχών και τη φωνή των δημοτών, τις οποίες θέσεις να προωθήσουν στη συνέχεια στην ολομέλεια της Βουλής για ενημέρωση των υπολοίπων Βουλευτών πριν παρθεί η τελική απόφαση.

Η διοργάνωση της κοινής Πανδημοτικής από τους Δήμους Αγίας Νάπας, Σωτήρας και από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετριού εντάσσεται στο πλαίσιο μίας σειράς μέτρων που έχουν πρόσφατα αποφασίσει για να εκφράσουν την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου αξιοκρατικών, ισότιμων και ετεροβαρών Δήμων, για το δημόσιο συμφέρον τόσο της Επαρχίας όσο και της Τουριστικής Βιομηχανίας.

Καθαρίστηκε ο παράνομος σκουπιδότοπος στη Λίμνη Παραλιμνίου στα όρια Σωτήρας

Μετά από άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, ο παράνομος σκουπιδότοπος ο οποίος δημιουργήθηκε από ασυνείδητους στη νοτιοδυτική πλευρά της Λίμνης Παραλιμνίου στα δημοτικά όρια Σωτήρας έχει καθαριστεί πλήρως. Η καθαριότητα ξεκίνησε την Παρασκευή 24 και ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιανουαρίου.

Για την προσπάθεια αυτή συνέβαλε η διεύθυνση και το προσωπικό του Giovani Group of Companies στους οποίος εκφράζονται ευχαριστίες για την άμεση εθελοντική ανταπόκριση και πρωτοβουλία. Ο συγκεκριμένος χώρος θα χρησιμοποιηθεί για δενδροφύτευση, στα πλαίσια της πράσινης πολιτικής του ομίλου Giovani για φύτευση 5.000 "δέντρων ελπίδας" στην επαρχία Αμμοχώστου. Η δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Σωτήρας, με στόχο την αναβάθμιση της περιοχής, η οποία όπως έχει παρατηρηθεί, ταλαιπωρείται συχνά από ασυνείδητους πολίτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι είναι απομακρυσμένη και μεταφέρουν εκεί άχρηστα υλικά και σκουπίδια.

Με αφορμή το περιστατικό αυτό, ο Δήμος Σωτήρας προειδοποιεί, πως στα πλαίσια της πολιτικής του για απόρριψη σκουπιδιών, είναι έτοιμος να επιβάλει βαρύτατα πρόστιμα στους παρανομούντες, όπως προνοείται βάσει νομοθεσίας, ενώ πολίτης ο οποίος θα εντοπιστεί στο μέλλον να προβαίνει σε τέτοιου είδους πράξεις θα τιμωρηθεί παραδειγματικά.
... See MoreSee Less

2 months ago

Δήμος Σωτήρας - Sotira Municipality

Θερμές ευχαριστίες στον κ. Ανδρέα Ψάλτη, ιδρυτή και επίτιμο Πρόεδρο της εταιρείας Psaltis Auto Parts για την ευγενική του χορηγία ύψους €500 για τις ανάγκες στήριξης του φιλανθρωπικού ταμείου της Δημοτικής Ομάδας Εθελοντισμού Σωτήρας. ... See MoreSee Less

Ο Οργανισμός Νεολαίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος σας προσκαλούν σε ανοιχτή διαβούλευση, για τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι της υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών στις 18/01/2020, ημέρα Σάββατο στις 10 το πρωί στη κοινοτική βιβλιοθήκη Αυγόρου.

Η συνάντηση απευθύνεται σε νέους μέχρι 41 ετών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε τις απόψεις και τις εισηγήσεις σας αναφορικά με την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, την παροχή κινήτρων προς τους νέους, την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού και της νεανικής επιχειρηματικής ανάπτυξης των γεωργικών περιοχών.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας και τη διαβούλευση στην οποία θέλετε να λάβετε μέρος, ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο bit.ly/37MTe89 ή τηλεφωνικώς στο 22402641.

H συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι εισηγήσεις σας θα ενισχύσουν τις προσπάθειές μας για το σχεδιασμό της Νέα Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (2021-2027) και των επόμενων σχεδίων δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (2017-2022).

Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Κύπρου - Cyprus Youth Information Centres Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου / Youth Board of Cyprus Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Cyprus MOA
... See MoreSee Less

Ο Οργανισμός Νεολαίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος σας προσκαλούν σε ανοιχτή διαβούλευση, για τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι της υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών στις 18/01/2020, ημέρα Σάββατο στις 10 το πρωί στη κοινοτική βιβλιοθήκη Αυγόρου.

Η συνάντηση απευθύνεται σε νέους μέχρι 41 ετών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε τις απόψεις και τις εισηγήσεις σας αναφορικά με την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, την παροχή κινήτρων προς τους νέους, την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού και της νεανικής επιχειρηματικής ανάπτυξης των γεωργικών περιοχών. 

Δηλώστε τη συμμετοχή σας και τη διαβούλευση στην οποία θέλετε να λάβετε μέρος, ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://bit.ly/37MTe89 ή τηλεφωνικώς στο 22402641.

H συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι εισηγήσεις σας θα ενισχύσουν τις προσπάθειές μας για το σχεδιασμό της Νέα Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (2021-2027) και των επόμενων σχεδίων δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (2017-2022).

Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Κύπρου - Cyprus Youth Information Centres Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου / Youth Board of Cyprus Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Cyprus MOA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2020-2021 στο Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Σωτήρας

Ενημερώνεται το κοινό ότι από τη Δευτέρα 13-1-2020 μέχρι και την Τετάρτη 15-1-2020 θα γίνονται οι εγγραφές των παιδιών για το Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Σωτήρας τα οποία θα φοιτήσουν στο σχολείο τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Στο νηπιαγωγείο μπορούν να κάνουν αίτηση εγγραφής:
• Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί 1/11/2014 μέχρι 31/8/2015 (Προδημοτική τάξη).
• Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί 1/9/2015 μέχρι 31/12/2015 (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση).
• Τα παιδιά που γεννήθηκαν 1/1/2016 μέχρι 31/8/2017.

Απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή παιδιών προδημοτικής τάξης και υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης:
1. Έντυπο ΥΠΠ11(Από το διαδίκτυο ή το σχολείο).
2. Επίσημο πιστοποιητικό Γέννησης ή Διαβατήριο.
3. Λογαριασμός Σκυβάλων και πρόσφατου Ηλεκτρικού ρεύματος (οι οποίοι αποδεικνύουν την οδό της κατοικίας).

Απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή παιδιών που έχουν γεννηθεί 1/1/2016 μέχρι 31/8/2017:
• Έντυπο ΥΠΠ30 (Από το διαδίκτυο ή το σχολείο).
• Επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες: τηλ. 23824744
... See MoreSee Less