Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Γραφείο Βρυξελλών Ένωσης Δήμων

Tο Γραφείο της Ένωσης Δήμων Κύπρου στις Βρυξέλλες ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2005, αμέσως μετά την ένταξη της Κύπρου ως πλήρους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εκπροσώπησης της Ένωσης Δήμων και των Δήμων της Κύπρου στο κέντρο των Ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η Ένωση Δήμων Κύπρου (ΕΔΚ) ήταν η πρώτη Ένωση Τοπικών Αρχών από τα 10 τότε νέα κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτούργησε Γραφείο στις Βρυξέλλες.

Αποστολή Γραφείου

Αποστολή του Γραφείου Βρυξελλών είναι η εκπροσώπηση της Ένωσης Δήμων και των μελών
της στις Βρυξέλλες και τους εκεί εδρεύοντες Οργανισμούς και Σώματα, ιδιαίτερα αυτά που
αφορούν τις Τοπικές Αρχές, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ) και το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών (CEMR).

Στόχοι Γραφείου

Οι επιμέρους στόχοι του Γραφείου Βρυξελλών είναι οι ακόλουθοι:

  • Υποστήριξη της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών δια του ρόλου του Εθνικού Συντονιστή.

  • Προώθηση και προάσπιση των ενδιαφερόντων και επιδιώξεων των μελών της ΕΔΚ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  

  • Παρακολούθηση και συμμετοχή στις διεργασίες διαμόρφωσης Ευρωπαϊκών Πολιτικών και στην τροποποίηση/ εξέλιξη υφιστάμενων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς την Ένωση και τα μέλη της  και παροχή υποστήριξης σε εκπροσώπους των Δήμων που επισκέπτονται τις Βρυξέλλες.

  • Δικτύωση  και εξασφάλιση πληροφόρησης για Ευρωπαϊκές Πολιτικές και διάχυση της προς τους Δήμους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά χρηματοδοτικές ευκαιρίες και Ευρωπαϊκά προγράμματα και την εξεύρεση εταίρων για την εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

  • Συνεργασία με άλλους εκπροσώπους της Κύπρου στις Βρυξέλλες καθώς και με άλλα Γραφεία, Δίκτυα και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με έδρα τις Βρυξέλλες.

  • Ενίσχυση των δεσμών και ανάπτυξη της συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ), το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (CLRAE), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών (CEMR) και τη Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών (AER).

  • Προώθηση και διοργάνωση εκδηλώσεων στην Κύπρο και τις Βρυξέλλες

Συνεργασία με Περιφερειακά Γραφεία και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

 

Ανακοινώσεις Γραφείου Βρυξελλών

Τοποθεσία Γραφείου

Το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου βρίσκεται σε πολύ κεντρική και εύκολα προσβάσιμη περιοχή, κοντά στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών, δίπλα στο αποκαλούμενο Ευρωπαϊκό Τρίγωνο στο κέντρο των Βρυξελλών:

 

Union of Cyprus Municipalities Brussels Office

Square de Meeûs 1, 1000, Brussels
Tel.: 0032 (0) 22138110
Fax: 0032 (0) 22138111
E-mail: brussels@ucm.org.cy