Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Ολικά γυναικών συμβούλων

Συγκριτικός Πίνακας  για τη συμμετοχή των γυναικών στα Δημοτικά Συμβούλια.

Δημοτική
Περίοδος
Γυναίκες Δημοτικοί Σύμβουλοι Συνολικός Αριθμός Συμβούλων %
1986-1991 35 287 12.2
1992-1996 48 340 14.1
1997-2001 66 384 17.2
2002-2006 74 398 18.6
2007-2011 84 414 20.3
2012-2016 84 472 17.8
2017-2021 94 478 19.6