Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Ένωση Δήμων Κύπρου, με απώτερο στόχο την προσαρμογή τόσο του ίδιου του Οργανισμού όσο και των Δήμων της Κύπρου στα νέα δεδομένα τις προκλήσεις που προκύπτουν με την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται ενεργά ούτως ώστε να:

Α.    Συμμετέχει στο βαθμό που δύναται στη διαμόρφωση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Πολιτικών στην Κύπρο π.χ. (1) την Περιφερειακή Πολιτική, (2) την Κοινή Αγροτική Πολιτική, και (3) την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, πολιτικές οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μας.

Β.     Προωθεί και συμμετέχει στην υλοποίηση έργων μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Γ.     Συμμετέχει στην υλοποίηση έργων σε συνεργασία με το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  του Συμβουλίου της Ευρώπης (Centre of expertise for Local Government Reform of the CoE)

Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Προώθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων

Προγράμματα σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης (Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση