ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Μπορείτε να βρείτε πιο κάτω τα στοιχεία επικοινωνίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου:

Ένωση Δήμων Κύπρου
Ρηγαινής 78, Λευκωσία
1010 – Λευκωσία, Κύπρος
22445170
endeky@ucm.org.cy

Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Χαρά Γεωργιάδου
Ρηγαινής 78, Λευκωσία
1010 – Λευκωσία, Κύπρος
22445242
georgiadou@ucm.org.cy

Είναι πολιτική της Ένωσης Δήμων Κύπρου να σέβεται το απόρρητό σας σε σχέση με οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγουμε κατά τη λειτουργία του Ιστότοπού μας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για την ιστοσελίδα ucm.org.cy (εφεξής «εμάς» , «εμείς» ή «ucm.org.cy»). Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να μας παρέχετε μέσω του Ιστότοπου. Έχουμε υιοθετήσει αυτήν την πολιτική απορρήτου («Πολιτική απορρήτου») για να εξηγήσουμε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται στον Ιστότοπό μας, το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες και υπό ποιες συνθήκες ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σε τρίτους. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της Ιστοσελίδας και δεν ισχύει για τη συλλογή πληροφοριών από άλλες πηγές.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, μαζί με τους Όρους και τις προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας, καθορίζουν τους γενικούς κανόνες και τις πολιτικές που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. Ανάλογα με τις δραστηριότητές σας κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχτείτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όπως και οι περισσότεροι διαχειριστές ιστότοπων, η Ένωση Δήμων Κύπρου συλλέγει πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν πρόσωπα, αλλά είναι οι πληροφορίες αυτές που προσφέρουν τα προγράμματα περιήγησης και οι διακομιστές ιστού, όπως ο τύπος προγράμματος περιήγησης, η προτίμηση γλώσσας, ο ιστότοπος παραπομπής και η ημερομηνία και ώρα κάθε αίτησης επισκέπτη. Ο σκοπός της Ένωσης Δήμων Κύπρου στη συλλογή των συγκεκριμένων πληροφοριών είναι να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες της Ένωσης Δήμων Κύπρου χρησιμοποιούν τον ιστότοπό της. H Ένωση Δήμων Κύπρου χρησιμοποιεί τεχνολογίες «Cookies», που παρέχονται για να εμφανίσουν εξατομικευμένο περιεχόμενο και να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις σας στον προσωπικό σας υπολογιστή (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα «Cookies»).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην Ένωση Δήμων Κύπρου για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων που τηρούμε σχετικά με το πρόσωπό σας. Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα (λήψη) των δεδομένων σας.

Επίσης, στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει συναίνεσης σας, έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Το δικαίωμα αυτό πιθανόν να μην μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση δημόσιας εξουσίας από την Ένωση Δήμων Κύπρου.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα, παρακαλούμε όπως υποβάλετε γραπτό αίτημα στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, κ. Χαρά Γεωργιάδου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ep.katex.demon@ucm.org.cy.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ορισμένοι επισκέπτες στους ιστότοπους της Ένωσης Δήμων Κύπρου επιλέγουν να αλληλεπιδράσουν με την Ένωση Δήμων Κύπρου με τρόπους που απαιτούν από την Ένωση Δήμων Κύπρου να συλλέξει προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης. Η ποσότητα και ο τύπος των πληροφοριών που συγκεντρώνει η Ένωση Δήμων Κύπρου εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ενδέχεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κρατική αρχή, υπηρεσία ή άλλο κρατικό φορέα εκεί που το απαιτεί νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση.
Η Ένωση Δήμων Κύπρου ενδέχεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με συνεργάτες της και/ή τρίτα πρόσωπα στα οποία έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά, για λογαριασμό της εκτέλεση λειτουργιών της, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και παροχή των υπηρεσιών της.
Η Ένωση Δήμων Κύπρου δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων είναι σημαντική για εμάς, αλλά επισημαίνεται ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτές μεθόδους για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Δεν εμφανίζονται διαφημίσεις στον ιστότοπό μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τους οποίους δεν διαχειριζόμαστε εμείς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο αυτού. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου και τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων, προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Ένωση Δήμων Κύπρου μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπό της. Η Ένωση Δήμων Κύπρου μπορεί να εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες δημόσια ή να τις παρέχει σε άλλους. Ωστόσο, η Ένωση Δήμων Κύπρου δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία.

COOKIES

Για να εμπλουτίσει και να βελτιστοποιήσει την διαδικτυακή σας εμπειρία, η Ένωση Δήμων Κύπρου χρησιμοποιεί «Cookies», παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες που παρέχονται και από άλλους για να εμφανίσουν εξατομικευμένο περιεχόμενο και να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις σας στον προσωπικό σας υπολογιστή.

Το «cookie» είναι μια σειρά πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή του επισκέπτη  με το οποίο το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη παρέχει στον ιστότοπο συγκεκριμένες προτιμήσεις, κάθε φορά που επιστρέφει ο επισκέπτης. Η Ένωση Δήμων Κύπρου χρησιμοποιεί cookies για να μπορέσει να εντοπίσει και να παρατηρήσει τους επισκέπτες, το τρόπο  που χρησιμοποιούν το https://ucm.org.cy,  καθώς και τις προτιμήσεις τους κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Οι επισκέπτες της Ένωσης Δήμων Κύπρου που δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν cookie στους υπολογιστές τους θα πρέπει να ρυθμίσουν τα προγράμματα περιήγησής τους να απορρίπτουν τα cookies πριν χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με το μειονέκτημα ότι ορισμένες δυνατότητες των ιστοσελίδων της Ένωσης Δήμων Κύπρου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Το εργαλείο ρύθμισης των cookies στον ιστότοπό μας παρέχει πληροφορίες και δυνατότητα επιλογής της χρήσης των cookies ανά κατηγορία:

  1. Αναγκαία Cookies
  2. Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)
  3. Cookies Επιδόσεων
  4. Cookies Ανάλυσης
  5. Cookies Εμπορικής Προώθησης
  6. Αταξινόμητα Cookies

Με την πλοήγηση στον ιστότοπό μας και χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις «cookies», αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τη χρήση των «cookies» από τους Δήμους της Ένωσης Κύπρου.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Παρόλο που οι περισσότερες αλλαγές είναι πιθανό να είναι μικρές, η Ένωση Δήμων Κύπρου μπορεί να αλλάξει την Πολιτική Απορρήτου της κατά καιρούς και κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Η Ένωση Δήμων Κύπρου ενθαρρύνει τους επισκέπτες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου της. Η συνεχιζόμενη χρήση αυτού του ιστότοπου μετά από οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα αποτελεί την αποδοχή αυτής της αλλαγής.