Το Έργο

Το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τους Δήμους της Κύπρου» με την προσονομασία «Ευαγόρας» υλοποιείται από την Ένωση Δήμων  στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ένα σημαντικό άλμα προς την εποχή της ψηφιοποίησης.

Προνοεί τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την ενιαία μηχανογράφηση και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ενιαίας, κοινής, αποτελεσματικής και ευέλικτης τεχνολογικής υποδομής που θα αξιοποιηθεί από τους Δήμους της Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της αυτοματοποίησης των διεργασιών, της διαχείρισης και αξιοποίησης των πληροφοριών, αλλά και την παροχή καναλιών για τη δημοσίευση και βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών. Η δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία αυτής της υποδομής θα διασφαλίσει την εφαρμογή βασικών αρχών.

Το έργο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2021 και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2023 (32 μήνες). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €2.410.000,00.

Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί στην Κοινοπραξία των εταιρειών Hellenic Technical Enterprises Ltd, iSpiral IT Solutions Ltd, Technomart Engineering & Project Consultants Ltd και Open Technology Services SA.

Αναθέτουσα Αρχή

Χρηματοδότηση

Φωτογραφικό Υλικό

Εναρκτήρια Δημοσιογραφική Διάσκεψη

Επικοινωνία

Ένωση Δήμων Κύπρου

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρηγαίνης 78,
  1010 Λευκωσία,
  Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία, Κύπρος

 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +357 22 445170
   

 • ΦΑΞ

  +357 22 677230
   

 • Υπεύθυνος Έργου

  κ. Χριστόδουλος Ρουσιά
  22445237 | chrousia@ucm.org.cy

Ανάδοχος της Σύμβασης