Ολοκλήρωση ελέγχων των λειτουργιών που περιλήφθηκαν στην Φάση Α του Έργου «Ευαγόρας»

Η Ένωση Δήμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευαγόρας» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι των λειτουργιών που περιλήφθηκαν στην Φάση Α του Έργου.

Στη Φάση Α περιλήφθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, οι πιο κάτω λειτουργίες του συστήματος:

  • το βασικό σύστημα διαχείρισης (χρήστες, δικαιώματα, ρυθμίσεις και παραμετροποίηση),
  • τα βασικά υποσυστήματα (workflow engine, email/notification engine),
  • Κεντρική οθόνη – διαχείριση ειδοποιήσεων,
  • Μητρώο Δημοτών – Υποστατικών,
  • Κεντρικό αρχείο,
  • Διαχείριση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας,
  • Διαχείριση συνεδριάσεων – ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά,
  • Μέρος του φορολογικού συστήματος (Υπολογισμός και επιβολή φόρων και τελών – Τέλη Σκυβάλων, Επαγγελματικός Φόρος, Επαγγελματικά Υποστατικά, Διαχείριση εισπράξεων),
  • Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Α Φάσης, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικοί έλεγχοι των πιο πάνω λειτουργιών από τον ανάδοχο, καθώς και έλεγχοι αποδοχής χρήστη – user acceptance testing από αρμόδιους λειτουργούς των Δήμων Γερμασόγειας, Αραδίππου και Δερύνειας. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από Ομάδα Ελέγχου στην οποία συμμετείχαν αρμόδιοι λειτουργοί από επιλεγμένους Δήμους, ενώ την όλη διαδικασία συντόνισε η Ένωση Δήμων.

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, προέκυψαν σωρεία διορθώσεων, αλλαγών και βελτιώσεων, οι πλείστες εκ των οποίων έχουν εφαρμοστεί, ενώ οι υπόλοιπες θα εφαρμοστούν σε χρόνο που έχει συμφωνηθεί, λόγω της πολυπλοκότητας τους.

Με την ολοκλήρωση των δοκιμαστικών ελέγχων και την αποδοχή των χρηστών, ξεκίνησε η υλοποίηση μικρής έκτασης πιλοτικής εφαρμογής στους Δήμους Γερμασόγειας, Αραδίππου και Δερύνειας, χωρίς τη χρήση πραγματικών δεδομένων. Η εργασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, τα αποτελέσματα της οποίας αξιολογούνται.

Παράλληλα συνεχίζεται η ανάπτυξη των υπόλοιπων λειτουργιών του συστήματος, οι οποίες αναμένεται σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2023.

Τα οφέλη του έργου «Ευαγόρας» είναι πολλαπλά και θα είναι απτά για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Προβλέπεται η βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικής διοίκησης των Δήμων, η μείωση της  γραφειοκρατίας και η αύξηση της παραγωγικότητας.

Το έργο «Ευαγόρας» υλοποιείται  στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με προϋπολογισμό  €2.410.000,00. Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί με βάση δημόσια σύμβαση στην Κοινοπραξία των εταιρειών Hellenic Technical Enterprises Ltd, iSpiral IT Solutions Ltd, Technomart Engineering & Project Consultants Ltd και Open Technology Services SA.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
6 Φεβρουαρίου 2023