Ολοκλήρωση ελέγχων των λειτουργιών που περιλήφθηκαν στην Φάση Α του Έργου «Ευαγόρας»

Η Ένωση Δήμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευαγόρας» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι των λειτουργιών που περιλήφθηκαν στην Φάση Α του Έργου.

Στη Φάση Α περιλήφθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, οι πιο κάτω λειτουργίες του συστήματος:

 • το βασικό σύστημα διαχείρισης (χρήστες, δικαιώματα, ρυθμίσεις και παραμετροποίηση),
 • τα βασικά υποσυστήματα (workflow engine, email/notification engine),
 • Κεντρική οθόνη – διαχείριση ειδοποιήσεων,
 • Μητρώο Δημοτών – Υποστατικών,
 • Κεντρικό αρχείο,
 • Διαχείριση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας,
 • Διαχείριση συνεδριάσεων – ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά,
 • Μέρος του φορολογικού συστήματος (Υπολογισμός και επιβολή φόρων και τελών – Τέλη Σκυβάλων, Επαγγελματικός Φόρος, Επαγγελματικά Υποστατικά, Διαχείριση εισπράξεων),
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Α Φάσης, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικοί έλεγχοι των πιο πάνω λειτουργιών από τον ανάδοχο, καθώς και έλεγχοι αποδοχής χρήστη – user acceptance testing από αρμόδιους λειτουργούς των Δήμων Γερμασόγειας, Αραδίππου και Δερύνειας. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από Ομάδα Ελέγχου στην οποία συμμετείχαν αρμόδιοι λειτουργοί από επιλεγμένους Δήμους, ενώ την όλη διαδικασία συντόνισε η Ένωση Δήμων.

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, προέκυψαν σωρεία διορθώσεων, αλλαγών και βελτιώσεων, οι πλείστες εκ των οποίων έχουν εφαρμοστεί, ενώ οι υπόλοιπες θα εφαρμοστούν σε χρόνο που έχει συμφωνηθεί, λόγω της πολυπλοκότητας τους.

Με την ολοκλήρωση των δοκιμαστικών ελέγχων και την αποδοχή των χρηστών, ξεκίνησε η υλοποίηση μικρής έκτασης πιλοτικής εφαρμογής στους Δήμους Γερμασόγειας, Αραδίππου και Δερύνειας, χωρίς τη χρήση πραγματικών δεδομένων. Η εργασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, τα αποτελέσματα της οποίας αξιολογούνται.

Παράλληλα συνεχίζεται η ανάπτυξη των υπόλοιπων λειτουργιών του συστήματος, οι οποίες αναμένεται σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2023.

Τα οφέλη του έργου «Ευαγόρας» είναι πολλαπλά και θα είναι απτά για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Προβλέπεται η βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικής διοίκησης των Δήμων, η μείωση της  γραφειοκρατίας και η αύξηση της παραγωγικότητας.

Το έργο «Ευαγόρας» υλοποιείται  στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με προϋπολογισμό  €2.410.000,00. Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί με βάση δημόσια σύμβαση στην Κοινοπραξία των εταιρειών Hellenic Technical Enterprises Ltd, iSpiral IT Solutions Ltd, Technomart Engineering & Project Consultants Ltd και Open Technology Services SA.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
6 Φεβρουαρίου 2023

Ολοκλήρωση της 1ης Δραστηριότητας του Έργου «Ευαγόρας»

Η Ένωση Δήμων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ευαγόρας» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ολοκλήρωση της 1ης Δραστηριότητας του έργου, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη υλοποίησης και το σχεδιασμό του συστήματος.

Για την ολοκλήρωση της 1ης Δραστηριότητας του έργου πραγματοποιήθηκαν αρκετές   τηλεσυναντήσεις με όλα τα τμήματα/υπηρεσίες των Δήμων και τρίτους φορείς, με σκοπό την καταγραφή και τον προσδιορισμό όλων των διαδικασιών των Δήμων και των απαραίτητων παραμέτρων για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των ενεργειών που προβλέπονται, ώστε το όλο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα να δημιουργηθεί, να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία.  Πιο συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα έγγραφα: (α) Business Process Document, (β) System Design Document, (γ) Test Plan/Strategy (first release) και (δ) Data Migration Strategy/Plan (first release). Ειδικότερα, όσον αφορά τις διαδικασίες των Δήμων, αν και η διεργασία αυτή ήταν πολύ χρονοβόρα, καθώς διήρκησε πέραν των δυο μηνών, απέβη τελικά αρκετά χρήσιμη και επωφελής, καθώς έδωσε τη δυνατότητα να εντοπιστούν καλές πρακτικές, να βελτιωθούν οι προτεινόμενες διαδικασίες και να συμφωνηθούν μεταξύ των Δήμων κοινές διαδικασίες.

Στο διάστημα που ακολουθεί, το έργο θα περάσει στην επόμενη φάση, που είναι η δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία, περιορισμένης στο παρόν στάδιο έκτασης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022.

Τα οφέλη του έργου «Ευαγόρας» είναι πολλαπλά και θα είναι απτά για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Προβλέπεται η βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικής διοίκησης των Δήμων, η μείωση της  γραφειοκρατίας και η αύξηση της παραγωγικότητας.

Το έργο «Ευαγόρας» υλοποιείται  στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με προϋπολογισμό  €2.410.000,00. Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί με βάση δημόσια σύμβαση στην Κοινοπραξία των εταιρειών Hellenic Technical Enterprises Ltd, iSpiral IT Solutions Ltd, Technomart Engineering & Project Consultants Ltd και Open Technology Services SA.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
7 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση – Εναρκτήρια Δημοσιογραφική Διάσκεψη για τη Παρουσίαση του Έργου «ΕΥΑΓΟΡΑΣ»: Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τους Δήμους της Κύπρου – Οι Δήμοι στη ψηφιακή εποχή

 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη – Παρουσίαση του Έργου «ΕΥΑΓΟΡΑΣ»: Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τους Δήμους της Κύπρου – Οι Δήμοι στη ψηφιακή εποχή

Τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων σηματοδοτεί η υλοποίηση του έργου «Ευαγόρας» της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικής διοίκησης για άμεση και ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το πολυσήμαντο έργο «Ευαγόρας», παρουσιάστηκε σήμερα (Τρίτη, 11 Μαΐου, 2021) σε δημοσιογραφική διάσκεψη στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία. Υλοποιείται  στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με προϋπολογισμό €2.410.000,00 (2 εκατομμύρια, 410 χιλιάδες ευρώ).

Σε χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου Ανδρέας Βύρας, Δήμαρχος Λάρνακας, χαρακτήρισε το έργο «Ευαγόρας» φιλόδοξο και σημαντικό άλμα στην εποχή της ψηφιοποίησης. Τόνισε επίσης ότι «η πανδημία έχει αναδείξει με τον πιο έντονο τρόπο την επιτακτική ανάγκη για παροχή εξ’ αποστάσεως υπηρεσιών στους πολίτες». Ο κ. Βύρας επεσήμανε εξάλλου ότι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τους Δήμους που θα δημιουργηθεί θα συμβάλει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στην αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, βάζοντας τέλος στα προβλήματα γραφειοκρατίας αλλά και τη μεγάλη ανομοιομορφία που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις ηλεκτρονικές διαδικασίες των Δήμων.

Ο συντονιστής του έργου «Ευαγόρας», λειτουργός της Ένωσης Δήμων Χριστόδουλος Ρουσιά, αναφέρθηκε στη συγχρηματοδότηση του Έργου (85% από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και 15% από τους Δήμους) καθώς και στην περίοδο υλοποίησης του, μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Έχει αρχίσει ήδη από τον Ιανουάριο του 2021 και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία σε 32 μήνες (Σεπτέμβριος 2023).

Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί με βάση δημόσια σύμβαση στην Κοινοπραξία των εταιρειών Hellenic Technical Enterprises Ltd, iSpiral IT Solutions Ltd, Technomart Engineering & Project Consultants Ltd και Open Technology Services SA.

Τα οφέλη του έργου θα είναι απτά για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσω  της αναβάθμισης και της ενίσχυσης των υπηρεσιών των Δήμων. Προβλέπεται η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της διοίκησης (συνεδριάσεις, αλληλογραφία, ανθρώπινο δυναμικό), της οικονομικής διαχείρισης (προϋπολογισμός, διαχείριση εσόδων) των τεχνικών υπηρεσιών (Πολεοδομικές Άδειες, ‘Άδειες οικοδομών κα) της δημόσιας υγείας (Συλλογή αποβλήτων, Καθαρισμός οικοπέδων), των παραλιών, των πολιτικών γάμων κοκ.

Ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας Δημήτρης Νικολάου παρέθεσε τους στόχους του έργου που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Αναβάθμιση τεχνολογικής υποδομής
 • Ενίσχυση νομικής συμμόρφωσης
 • Μείωση εργασιακού φόρτου
 • Εμπλουτισμός της πληροφόρησης που παρέχεται στους δημότες
 • Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας
 • Παροχή άμεσης και εμπλουτισμένης πληροφόρησης για σκοπούς λήψης αποφάσεων
 • Ενίσχυση αποδοτικότητας

Αναφέρθηκε επίσης στο χρονοδιάγραμμα και στα διάφορα στάδια που θα ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα για την υλοποίηση της σύμβασης.

Ακολουθεί σχετικό φωτογραφικό υλικό, ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΔΚ, και οι σχετικές παρουσιάσεις .

Ένωση Δήμων Κύπρου
11 Μαΐου 2021

 

 

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΔΚ.

Παρουσίαση Συντονιστή Έργου.

Παρουσίαση Εκπροσώπου Κοινοπραξίας.