Υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Κοινοπραξίας που συμμετέχουν οι εταιρείες Hellenic Technical Enterprises Ltd, iSpiral IT Solutions Ltd, Technomart Engineering & Project Consultants Ltd και Open Technology Services SA για την προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τους Δήμους

Υπεγράφη την Τετάρτη, 16/12/2020, από τον κ. Σταύρο Σταυρινίδη, εκπροσωπώντας κατ’ εξουσιοδότηση την Ένωση Δήμων και τον κ. Δημήτρη Νικολάου, εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας των εταιρειών Hellenic Technical Enterprises Ltd, iSpiral IT Solutions Ltd, Technomart Engineering & Project Consultants Ltd και Open Technology Services SA, η συμφωνία για εκτέλεση του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τους Δήμους της Κύπρου».

Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τίτλο «Δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την ενιαία μηχανογράφηση και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου» που συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και από Εθνικούς πόρους.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη ενός κεντρικού συστήματος για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους Δήμους της Κύπρου. Με αυτό τον τρόπο, θα προωθηθεί η αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τον καλύτερο τρόπο από τεχνολογικής και διοικητικής άποψης και με το λιγότερο δυνατόν κόστος, ώστε να επωφελούνται εξίσου οι δημότες όλων των Δήμων, από τις εξελίξεις της τεχνολογίας ασχέτως του μεγέθους του Δήμου και των οικονομικών του δυνατοτήτων.

Η υλοποίηση του μεγαλεπήβολου αυτού έργου θα διαρκέσει 32 μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Ένωση Δήμων Κύπρου
22 Δεκεμβρίου, 2020