Ανάγκη οικονομικής στήριξης των Δήμων από το Κράτος λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων, σε σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη της, αποφάσισε να διατυπώσει τη ξεκάθαρη θέση της σχετικά με την ανάγκη για οικονομική στήριξη των Δήμων από το Κράτος, λόγω των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19.

Κατά το τρέχον έτος, η συντριπτική πλειοψηφία των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξαν σημαντικά (με δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ) την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κάτι που δεν έγινε στην Κύπρο.

Σημειώνεται με έμφαση ότι από σήμερα εισερχόμαστε σε δεύτερη καθολική φάση περιοριστικών μέτρων, τα οποία αναμένεται να επιδεινώσουν ακόμα περαιτέρω – δραματικά – τα οικονομικά των Δήμων, γεγονός που διαφοροποιεί τα δεδομένα όπως αυτά είχαν τεθεί ενώπιον των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων, αφού αρκετά έσοδα τα οποία προϋπολογίστηκαν να εισπραχθούν, εκ των πραγμάτων θα καταστεί αδύνατο να ανακτηθούν.

Προβλέπεται ότι η έκτακτη κατάσταση που διανύουμε θα επεκταθεί και τους πρώτους μήνες του 2021, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ως Ένωση Δήμων, θέλουμε να προβάλουμε την έντονη θέση των Δήμων ότι, ενώ έχουν συνεισφέρει πολλά και με υπευθυνότητα, ακόμα και σε θέματα για τα οποία δεν είχαν αρμοδιότητα, δεν έλαβαν οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από το Κράτος.

Σημειώνεται ακόμα ότι οι Δήμοι (σε αντίθεση με το Κράτος), εξαιτίας της πανδημίας, δεν έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία (όπως δανεισμό, κονδύλια από Ευρωπαϊκά Ταμεία, κλπ).

Έχοντας όλα τα πιο πάνω υπόψην, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων αποφάσισε όπως ζητήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών:

(α) Τα έξι εκατομμύρια ευρώ ή και ακόμα περισσότερα, τα οποία είναι διαθέσιμα από το Κράτος για την οικονομική στήριξη των Δήμων, να διαμοιραστούν στους τριάντα (30) Δήμους, με βάση τα κριτήρια κατανομής της κρατικής χορηγίας, ως και η απόφαση της πρόσφατης Γενικής μας Συνέλευσης.

(β) Την περαιτέρω στήριξη των Δήμων από το Κράτος, κατά τους πρώτους μήνες του 2021, για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, και

(γ) Την εξεύρεση τρόπων δανεισμού των Δήμων, οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, με κίνδυνο να περιέλθουν σε στάση πληρωμών, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Ένωση Δήμων Κύπρου
11 Δεκεμβρίου, 2020