Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Θέματα Ισότητας

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Η ισότητα των δύο φύλων, οριζόμενη ως πρόσβαση στα ίδια αγαθά και ευκαιρίες, αν και θεσμοθετημένη, προφυλαγμένη από τον Νόμο και σύμφωνη με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στην πράξη δεν έχει έρθει στην πλήρη εφαρμογή της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες βρίσκονται συστηματικά αντιμέτωπες με μισθολογικές διακρίσεις και πολιτική υποαντιπροσώπευση, αλλά και γενικότερα με μειωμένες ευκαιρίες λόγω στερεοτυπικών καταλοίπων. Με στόχο την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων, το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), μέλος του οποίου είναι και η Ένωση Δήμων Κύπρου, εξέδωσε την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες».

Μέσα από αυτήν τη δράση, οι τοπικοί φορείς καλούνται να δεσμευτούν για την εκπόνηση και υλοποίηση ευρέος σχεδίου δράσης (action plan) για την ουσιαστική εξασφάλιση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της ζωής. Το CEMR αιτιολογεί την πρωτοβουλία αυτή, επικαλούμενο τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 1985 του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και ορίζει «το δικαίωμα και τη δυνατότητα των τοπικών Αρχών, στο πλαίσιο του νόμου, να ρυθμίζουν και να διαχειρίζονται σημαντικό μέρος των δημοσίων υποθέσεων με δική τους ευθύνη και προς όφελος του τοπικού πληθυσμού». Η εφαρμογή και η προώθηση του δικαιώματος στην ισότητα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα αυτής της ιδέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο αυτής της «Χάρτας» αποτελεί η πρόσκληση στις τοπικές Αρχές, μεταξύ άλλων, να «ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης», να προβούν δηλαδή, αν είναι αναγκαίο, σε ειδική μέριμνα για το κάθε φύλο. Αυτό ανατρέπει τη για πολλούς επικρατούσα άποψη, ότι η ισότητα των δύο φύλων επιβάλλει ενιαίες δράσεις και για τα δύο φύλα. Όπως ξεκάθαρα η Χάρτα διευκρινίζει, είναι αναγκαίο και ρεαλιστικό να αντιμετωπιστεί η υφιστάμενη κατάσταση, με τα πλείστα κρούσματα ανισότητας, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα γι’ αυτούς που πλήττονται, ώστε να υποστηριχθεί και να αναβαθμιστεί η κοινωνική τους στάση και θέση.

Σύμφωνα με τα άρθρα της Χάρτας, οι βασικοί τομείς μέριμνας ορίζονται ακολούθως:

  • Ίση πολιτική αντιπροσώπευση των δύο φύλων και ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον πολιτικό και στον αστικό βίο
  • Δημόσια δέσμευση της τοπικής Αρχής για Ισότητα των Φύλων και άμεση (εντός δύο ετών) υλοποίηση του σχεδίου δράσης
  • Καταπολέμηση των Στερεοτύπων
  • Αξιολόγηση των ισχύοντων θεσμών και κανόνων για το κατά πόσο είναι συμβατοί με τις αρχές για την ισότητα των φύλων και άμεση αναθεώρησή τους
  • Εκπαίδευση, Κοινωνική Περίθαλψη, Υγεία και Υπηρεσίες, που λαμβάνουν υπ’ όψιν τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε φύλου και σχεδιάζονται ώστε να απαντούν σε αυτές.

Κατεβάστε το αρχείο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Κατεβάστε το αρχείο: ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ