Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Καλωσορίσατε στην Ένωση Δήμων Κύπρου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι η κύρια οργάνωση Τοπικών Αρχών της Κύπρου. Ο κύριος σκοπός της είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της αυτονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και να ενεργεί ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενάντι της Κυβέρνησης και άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών. Επίσης αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις σχέσεις Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έργο Ευαγόρας

Έντυπα – Αιτήσεις
Για Θέματα Αναπτύξεων

Πολιτικοί Γάμοι

Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ενημερωθείτε σχετικά με


Γραφείο Βρυξελλών

Αποστολή του Γραφείου Βρυξελλών είναι η εκπροσώπηση της Ένωσης Δήμων και των μελών της στις Βρυξέλλες και
τους εκεί εδρεύοντες Οργανισμούς και Σώματα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τις Τοπικές Αρχές, όπως είναι η Επιτροπή
των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών.