Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Έργο SUSTAIN – Sustainable Training Activities on Twinning

Το έργο υλοποιήθηκε με συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου (ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευρώπη Για Τους Πολίτες” (Δράση 1: Μέτρο 2.2 Μέτρα Στήριξης) και είχε σαν στόχο την ανάπτυξη αδελφοποιήσεων των Δήμων-μελών των δύο Ενώσεων με Δήμους από άλλες χώρες της ΕΕ μέσω της καλύτερης πρόσβασης τους σε ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων και καλύτερων έργων για τους πολίτες των δύο περιφερειακών νησιωτικών περιοχών του Ευρωπαϊκού νότου. Το έργο ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου 2011 και ολοκληρώθηκε στις 30/12/2011.

Type: EU Project
Τοποθεσία: Κύπρος, Ελλάδα
Project No. 2010-2797

Το έργο

Μετά από πρόταση που υπέβαλε η Ένωση Δήμων Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευρώπη Για Τους Πολίτες” (Δράση 1: Μέτρο 2.2 Μέτρα Στήριξης), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου (ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ), με στόχο την ανάπτυξη αδελφοποιήσεων των Δήμων-μελών των δύο Ενώσεων με Δήμους από άλλες χώρες της ΕΕ. Το έργο ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου 2011 και ολοκληρώθηκε στις 30/12/2011.

Στόχος

Το έργο είχε ως στόχο να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων και καλύτερα έργα για τους πολίτες των δύο περιφερειακών νησιωτικών περιοχών του Ευρωπαϊκού νότου. Εκτός από αυτό, το σχέδιο επέτρεψε τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, δίνοντας στους Δήμους της Χίου άμεση πρόσβαση στις Βρυξέλλες -χωρίς πρόσθετο κόστος- μέσω του Γραφείου Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου και στους Δήμους της Κύπρου τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για να δημιουργούν και να υλοποιούν ευρωπαϊκά έργα, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν τεχνογνωσία από ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων.

Μέθοδος

Η Ένωση Δήμων Κύπρου και η ΤΕΔΚ Χίου ξεκίνησαν τη συνεργασία τους πριν από μερικά χρόνια χάρη σε μια αδελφοποίηση των Δήμων Κερύνειας και Χίου. Το 2009 η συνεργασία τους επισημοποιήθηκε με την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας. Το 2010, οι δύο Ενώσεις συνεργάστηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου DECISIVE, έργο που στόχευε στην εκπαίδευση εθελοντών και των λειτουργών των Δήμων για θέματα Αδελφοποιήσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των δύο Ενώσεων στα πλαίσια του έργου DECISIVE, έγινε προφανές ότι: η ΤΕΔΚ Χίου έχει μια αξιόλογη τεχνογνωσία στην εκτέλεση έργων της ΕΕ και την υποστήριξη των μελών της στη διαχείριση των δικών τους έργων, ενώ η Ένωση Δήμων Κύπρου, μέσω του Γραφείου της στις Βρυξέλλες, έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, που είναι σε θέση να παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες και Δήμους-εταίρους σε όλη την Ευρώπη. Το έργο SUSTAIN συνδύασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο εταίρων, δημιουργώντας έτσι επωφελείς συνέργειες για τα μέλη τους.

Δράσεις

Το έργο συγκέντρωσε σε έναν ολοκληρωμένο οδηγό όλο το υλικό ενημέρωσης (οδηγοί, ιστοσελίδες, βιβλιογραφία, βέλτιστες πρακτικές…) για τις Αδελφοποιήσεις, προκειμένου να δοθούν πρακτικές απαντήσεις στους τοπικούς παράγοντες και πολίτες που επιδιώκουν να εργαστούν στον τομέα των Αδελφοποιήσεων.

Το έργο έδωσε επίσης στους ενδιαφερόμενους από τους δύο εταίρους, τη δυνατότητα, όχι μόνο να μάθουν από τις εμπειρίες των εταίρων τους, αλλά να εργαστούν και στο περιβάλλον τους, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες που ακολουθούν. Μια κοινή επίσκεψη μελέτης στις Βρυξέλλες τους έδωσε επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και να κατανοήσουν τη λογική των Αδελφοποιήσεων και των ανθρώπων που εργάζονται στον οργανισμό.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του έργου μπορείτε να πάρετε από εδώ και για τα αποτελέσματα και συμπεράσματα του έργου από εδώ.

Οι εταίροι

Ένωση Δήμων Κύπρου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι η κύρια οργάνωση Τοπικών Αρχών της Κύπρου. Μέλη της είναι και οι 33 Δήμοι της Κύπρου. Ο κύριος σκοπός της είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να ενεργεί ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έναντι της Κυβέρνησης και άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών. Επίσης αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις σχέσεις Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ – Ελλάδα

Η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Χίου (ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ) ιδρύθηκε το 1978 και είναι το συνδικαλιστικό, πολιτικό, συντονιστικό και υποστηρικτικό όργανο των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου. Μέλη της είναι οι Δήμοι Χίου, Αγίου Μηνά, Ιωνίας, Μαστιχοχωρίων, Καμποχώρων, Ομηρούπολης, Αμανής, Καρδαμύλων, Ψαρών και Οινουσών, καθώς και η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Νομού Χίου.

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» έχει ως σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής και ενωμένης στο πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και να αναπτύξουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιθαγένειας της ΕE, το αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας συμβάλλοντας παράλληλα στο διαπολιτισμικό διάλογο.