30 χρόνια Ένωση Δήμων Κύπρου: Δημοσιογραφική διάσκεψη

Στα πλαίσια των εορτασμών των 30 ετών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου, στη Δημοσιογραφική Εστία, δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας Χρίστου αναφέρθηκε στην πορεία της Ένωσης από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, στους σημαντικούς σταθμούς αυτής της πορείας, καθώς και στους μελλοντικούς της στόχους.

«Η Ένωση Δήμων είναι στις επάλξεις και θα παραμείνει, γιατί οφείλει να παρέχει συνεχή στήριξη και αναβάθμιση προς τους Δήμους και τις Τοπικές Αρχές. Η πορεία της Ένωσης Δήμων θα συνεχιστεί με προσήλωση στο στόχο της βελτίωσης των οικονομικών των Δήμων», είπε ο κ. Χρίστου, σημειώνοντας σειρά άλλων τομέων τους οποίους η Ένωση θεωρεί σημαντικότατους για την πετυχημένη πορεία της: Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στενότερη συνεργασία μεταξύ Δήμων, τόσο για τη δημιουργία ενιαίων δημοτικών υπηρεσιών όσο και για την από κοινού διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων νομοθεσιών που αφορούν την πολεοδομική ανάπτυξη, στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Περιβάλλοντος για τη διαχείριση του θέματος των στερεών αποβλήτων, των χωματερών και άλλων υλικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Επίσης, η Ένωση Δήμων δρομολογεί την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τη συνέχιση στήριξης των Αντιπροσωπειών της Κύπρου στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, καθώς και σε άλλα διεθνή σώματα. Όσον αφορά στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι η Ένωση Δήμων έχει αξιολογήσει ως θέμα ύψιστης ανάγκης την Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου, αυτό που είναι γνωστό ως e-government. «Το έργο αυτό θα βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των Δήμων και κατ’ επέκταση θα αυξήσει την αποδοτικότητά τους, θα αναβαθμίσει κατακόρυφα την επικοινωνία των Δήμων με τους δημότες τους και θα δημιουργήσει σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων μέσα από διαδικασίες και συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Η όλη προσπάθεια στηρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το έργο βρίσκεται στα πρώτα στάδια της πραγματοποίησής του», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην πορεία της Ένωσης Δήμων, ο Πρόεδρός της είπε ότι αριθμεί 33 μέλη τα οποία αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα το σύνολο των Δήμων της Κύπρου, από τους οποίους οι 9 είναι κατεχόμενοι. Διευκρίνισε ωστόσο ότι ο αριθμός των Δήμων, με τη δημοσίευση διατάγματος του Υπουργoύ Εσωτερικών, έχει αυξηθεί από τις 21 Οκτωβρίου 2011 σε 39 και αναμένεται ότι όλοι σύντομα θα είναι μέλη της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

«Οι προσπάθειες των Δήμων για την ίδρυση της Ένωσης άρχισαν στις αρχές του 1980 με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Λευκωσίας κ. Λέλλου Δημητριάδη. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1980 στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας. Σ’ αυτήν παρέστησαν εκπρόσωποι και των 15 τότε αστικών και αγροτικών Δήμων της Κύπρου, καθώς και 2 Μέλη των Συμβουλίων Βελτιώσεως Αγίου Δομετίου και Αραδίππου», ανέφερε ο κ. Χρίστου.

Εν συνεχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά μερικούς σημαντικούς σταθμούς στην πορεία της Ένωσης Δήμων, όπως η ετοιμασία του προσχεδίου για τον περί Δήμων Νόμο, συμπεριλαμβανομένης και της πρόνοιας για Δημοτικές Εκλογές, τα Σύμφωνα Συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών, με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, με την Ένωση Δήμων Μάλτας και την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Χίου, (τη σημερινή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου).

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προώθηση κοινής πολιτικής και πρακτικής μεταξύ όλων των Δήμων σχετικά με τις άδειες οικοδομής και άλλες άδειες, η οποία πέτυχε την απαραίτητη ομοιομορφία και συνέβαλε στη γρηγορότερη έκδοση αδειών, την αποφυγή λαθών και γενικά την τήρηση της τάξης στο θέμα των αδειών. Επίσης, είπε ότι η προκήρυξη αρχών και στρατηγικής για το περιβάλλον και οι διεργασίες για την ορθή διαχείριση των σκυβάλων, σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανακύκλωση υλικών, έχουν δημιουργήσει ικανοποιητική βάση για ολοκλήρωση ενός σωστού χειρισμού σχετικών θεμάτων.

Ο κ. Χρίστου έκανε επίσης αναφορά στο Γραφείο της Ένωσης Δήμων Κύπρου στις Βρυξέλλες που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2005, και το οποίο σε καθημερινή βάση παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης ευρωπαϊκών αποφάσεων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και φροντίζει να εξασφαλίζει στους Δήμους αξιόπιστη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά χρηματοδοτικές ευκαιρίες και ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και σε ό,τι αφορά το εθνικό Θέμα.

«Τα τελευταία χρόνια, το Γραφείο Βρυξελλών έχει αναλάβει και έχει διοργανώσει σε συνεργασία με τη Γραμματεία μας, μια σειρά από μεγάλες διεθνείς συνεδρίες, εκθέσεις και εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και τις Βρυξέλλες, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια έχει εξασφαλίσει για την Ένωση Δήμων, ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 300.000 ευρώ, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ένωσης και των Δήμων μας, αλλά και της υλικοτεχνικής υποδομής της Ένωσης Δήμων», πρόσθεσε.