Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Ένωση Δήμων Κύπρου κατέβαλε και καταβάλλει έντονες και ειλικρινείς προσπάθειες προς όλες τις κατευθύνσεις (Κυβέρνηση, Βουλή πολιτικά κόμματα) και κατέθεσε με σαφήνεια τις θέσεις της, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισμό και την πραγματική μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου.

Επανειλημμένα έχουμε εκφράσει την ειλικρινή ανησυχία μας για την μη πρόοδο της πορείας προς τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτι που είχε ως συνέπεια την περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των Δήμων μας και της πορείας / μετάβασης τους προς το μέλλον, μέσω της συμπλεγματοποίησης / παροχής από κοινού υπηρεσιών και της γενικότερης βελτίωσης και ελέγχου της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρχές που ήδη έγιναν αποδεκτές από όλους.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου βρίσκεται σήμερα σε ένα σταυροδρόμι: τη μετάβαση σε μια νέα εποχή με πιο βαθιές και αποκεντρωμένες εξουσίες, ή την καθήλωση από τα υφιστάμενα προβλήματα.

Οι βασικές θέσεις μας για την ολοκληρωμένη προώθηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι ακόλουθες:

 1. Η οικονομική πτυχή της μεταρρύθμισης
  Στα νομοσχέδια δεν γίνεται καμία πρόβλεψη σχετικά με τους οικονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την αυτοτελή λειτουργία των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ούτε γίνεται αναφορά για τα υφιστάμενα χρέη.
  Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε οικονομοτεχνική μελέτη σχετικά με τη δημιουργία νέων δομών, όπως τα Επαρχιακά Συμπλέγματα και τα Τοπικά Συμπλέγματα. Ποιο είναι το κόστος λειτουργίας των νέων δομών και των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών προς τους πολίτες;
 2. Καθορισμός Τοπικών Συμπλεγμάτων και Κανονισμοί Λειτουργίας
  Yποστηρίζουμε την από κοινού παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο Συμπλεγματοποιήσεων και τη διεξαγωγή ασκήσεων επί χάρτου.
  Υπογραμμίζουμε επίσης την ανάγκη για την ετοιμασία των αναγκαίων κανονισμών που να ρυθμίζουν τη λειτουργία τους.
  Στο πλαίσιο συνεννόησης που είχε με το Υπουργείο Εσωτερικών, η Ένωση Δήμων έχει ήδη υποβάλει κατάλογο με τις επικεφαλίδες των θεμάτων που πρέπει να ρυθμιστούν με τους Κανονισμούς.
 3. Ενοποίηση ή συγχώνευση Δήμων
  Δεν απορρίπτουμε την ενοποίηση ή συγχώνευση Δήμων. Όμως είναι βασική μας θέση ότι το θέμα αυτό πρέπει να εξεταστεί μετά τη δοκιμαστική λειτουργία των τοπικών συμπλεγμάτων, για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί. Η τυχόν ενοποίηση να αποφασιστεί αφού αξιολογηθούν τα δεδομένα και τα στοιχεία που θα εξαχθούν από τη  λειτουργία τους με αντικειμενικά κριτήρια και τα πραγματικά αποτελέσματα.
  Έχουμε βαθιά επίγνωση του γεγονότος ότι η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέτρο για τη συνολική βελτίωση του Κράτους γιατί οι Δήμοι δεν είναι παρά, η αποκεντρωμένη προέκταση της δημόσιας διοίκησης.
  Προσπαθούμε να προωθήσουμε θέσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τους πολίτες. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνουν ρυθμίσεις που να αποτελούν το προϊόν ενός απλού συμβιβασμού, μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων του κεντρικού κράτους και των δήμων.

Σχετικά Αρχεία

© Copyright 2019 - Ένωση Δήμων Κύπρου / Designed & Developed by NETinfo Plc