Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Ένωση Δήμων. Για το λόγο αυτό, εντός του έτους 2019, πραγματοποιήθηκαν δύο Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης Δήμων, μία τον Απρίλιο και μία τον Νοέμβριο, έχοντας ως αποκλειστικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξή τους τις εξελίξεις των διαβουλεύσεων μεταξύ Κυβέρνησης και Ένωσης Δήμων επί του θέματος με βάση σχετικό νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν διαβούλευσης με την Ένωση μας.

Ως Ένωση Δήμων, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόοδο που σημειώθηκε στο ζήτημα με την κατάθεση του Νομοσχεδίου στην Νομική Υπηρεσία. Έχουμε στα χέρια μας ένα Νομοσχέδιο που εν πολλοίς διασφαλίζει τους βασικούς πυλώνες που είχαμε θέσει ως στόχο από την αρχή της διαδικασίας.

Επιγραμματικά, οι πυλώνες αυτοί διασφαλίζουν ότι:

  • Οι νέοι Δήμοι θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες και εξουσίες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.
  • Οι νέοι Δήμοι θα είναι οικονομικά ανεξάρτητοι από το Κεντρικό Κράτος. Δεν θα ασκείται πλέον έλεγχος σκοπιμότητας αλλά έλεγχος νομιμότητας.
  • Οι νέοι Δήμοι θα είναι διοικητικά αυτοτελείς από το Κεντρικό Κράτος, ώστε να μπορούν να ασκούν πραγματική πολιτική στην τοπική κοινωνία.
  • Οι νέοι Δήμοι, ως μεγαλύτερες οντότητες με ενισχυμένες εξουσίες, θα έχουν την απαραίτητη λειτουργική δομή, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη.
  • Η Ένωση Δήμων, ως το συντονιστικό όργανο των Δήμων, θεσμοθετείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
  • Τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι συνενώσεις / συγχωνέυσεις των Δήμων δεν είναι μονοδιάστατα, αλλά λαμβάνουν υπόψη διάφορα δεδομένα/κριτήρια (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, κ.α.).

Η μεταρρύθμιση δηλαδή θα ρυθμίζει ένα νέο σύστημα, στο οποίο οι Δήμοι θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες και θα μπορούν να ασκούν ουσιαστική πολιτική, μέσω της διοικητικής και της οικονομικής τους αυτοτέλειας από το κεντρικό Κράτος. Με άλλα λόγια, θα καταστούν πραγματικές τοπικές αυτο-κυβερνήσεις, όπως ορίζει και ο Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η διαδικασία για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα ήταν διαδραστική, πολύπλοκη και απαιτητική. Η συνεχής καταγραφή των θέσεων των Δήμων, η διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και η νομοτεχνική επεξεργασία που γινόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης, απαιτούσαν μεγάλη αφοσίωση στο έργο αυτό από όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας, αιρετούς και υπηρεσιακούς.

Σίγουρα, το τελικό κείμενο του Νομοσχεδίου που λάβαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μας ικανοποιεί πλήρως. Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει και σε καμιά περίπτωση δεν εφησυχάζουμε. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε θέματα, όπως την αρμοδιότητα της Κοινωνικής πολιτικής, τα υγειονομικά θέματα, τη διαχείριση των βιομηχανικών περιοχών, καθώς και την κατοχύρωση των δικλείδων ασφαλείας για την Κρατική χορηγία στα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Ταυτόχρονα όμως, οφείλουμε να  ομολογήσουμε ότι στο Νομοσχέδιο πετύχαμε να περιέχονται και σημεία, τα οποία έχουν τεράστια σημασία για εμάς, όπως για παράδειγμα, η αρμοδιότητα των σχολικών εφορειών, η διαχείριση των παραλιών και η συντήρηση των δρόμων εντός δημοτικών ορίων.

Το μεγαλύτερο μας επίτευγμα όμως είναι ότι καταφέραμε να αναστρέψουμε την αρνητική εικόνα που υπήρχε για τους Δήμους μέχρι πρόσφατα, ότι προσπαθούσαν να μπλοκάρουν την πορεία της Μεταρρύθμισης. Δουλέψαμε συλλογικά και αρμονικά, σε πνεύμα δημοκρατικού διαλόγου και κατανόησης, αφήνοντας στο πλάι τις όποιες επιμέρους κομματικές ή προσωπικές θέσεις. Θέσαμε σε απόλυτη προτεραιότητα το συμφέρον της τοπικής δημοκρατίας και κατ’ επέκταση το συμφέρον του πολίτη. Αυτός ήταν και ο λόγος που πολύ συνειδητά η Ένωση Δήμων απείχε και από τη συζήτηση για τα σενάρια των συγχωνεύσεων / συνενώσεων Δήμων. Εξάλλου, αυτή δεν είναι η ουσία της Μεταρρύθμισης, αλλά πρόκειται για μια προϋπόθεση ώστε η μεγάλη εικόνα να λάβει μορφή.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών που μπορεί, ώστε να διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής για τον πολίτη. Στην πορεία μας προς τη Μεταρρύθμιση, εμείς ως Ένωση Δήμων κρατήσαμε αυτή την αξία, ως την πυξίδα που οδηγούσε και οδηγεί τις κινήσεις μας. Ευχόμαστε ότι το ίδιο δημοκρατικό κλίμα θα επικρατήσει μέχρι το πέρας της διαδικασίας και στους υπόλοιπους θεσμούς, γιατί νικητής από μια πετυχημένη Μεταρρύθμιση θα είναι ο πολίτης.

Σχετικά Αρχεία