Δράση ενημέρωσης. Σεμινάριο με θέμα: “Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας”

Στις 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας». Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα και η παρουσίαση διαφόρων πτυχών από τις δράσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Επιπλέον, δόθηκε η ευκαιρία να προσδιοριστεί ο ρόλος των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και η συμβολή τους στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και την αναζωογόνηση της σχέσης μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ομιλητών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ιθαγένειας. Ο υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νεοκλής Συλικιώτης τίμησε με την παρουσία του τις εργασίες του σεμιναρίου. Στην ομιλία του υπογράμμισε ότι «Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών θα είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας το δεύτερο μισό του 2012. Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ενεργούς πολίτες. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ισότιμος εταίρος στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας».

Ο κ. Luc Van den Brande στον εισαγωγικό λόγο του τόνισε ότι «Η έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας εξελίσσεται και είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη διαδικασία θεμελίωσης ενός ευρωπαϊκού Δήμου». Η έννοια της ιθαγένειας δεν είναι πλέον μονοδιάστατη: δίπλα στην εθνική και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, συνυπάρχουν έννοιες περιφερειακής, τοπικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Η ενεργός συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο συμβαίνει κατ’ εξοχήν στο πλησιέστερο επίπεδο προς τον πολίτη. Στα χωριά, στους Δήμους, τις Πόλεις και τις Περιφέρειές μας, ο κάθε πολίτης ενημερώνεται για τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά για την καθημερινή ζωή και παίζουν θεμελιώδη ρόλο στην εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στα κοινά προβλήματα». Ο κ. Van den Brande τόνισε επίσης ότι ο μόνος τρόπος για να οικοδομηθεί η Ευρώπη είναι η αγαστή και αποτελεσματική συνεργασία όλων των συνεμπλεκομένων φορέων με προεξάρχουσα την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Αντιπρόεδρος της ΕΕ κα Viviane Reding στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, επισήμανε ότι «Η Ευρώπη δεν οικοδομείται μόνο με τη νομοθεσία και τους κανόνες. Βασίζεται στους ενεργούς πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με την ΕτΠ και τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές».

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε ποικίλες δράσεις των θεσμικών οργάνων και Τοπικών Αρχών της ΕΕ και διερεύνησε πρακτικές που κινητοποιούν τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, προκειμένου να επιτευχθεί η εγγύτητα των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα έγινε παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας από τους εμπνευστές του κ.κ. Λέλλο Δημητριάδη και Mustafa Akinci.

Στην ομιλία του στο Σεμινάριο, ο Γραμματέας της Ένωσης Δήμων κ. Γ. Αντωνιάδης, τόνισε ότι «έναν από τους στόχους της Ένωσης Δήμων αποτελεί και το να φέρουμε τους Δήμους και τους Δημότες της Κύπρου πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε ενημερώνοντας τους Δήμους – μέλη μας για δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους σε όσες ευρωπαϊκές δράσεις μπορούν να συμμετέχουν, αλλά και οργανώνοντας εμείς, ως Ένωση Δήμων, δράσεις όπως η σημερινή, οι οποίες απευθύνονται τόσο στους Δήμους, όσο και στους πολίτες της Κύπρου».

Αφού παρουσίασε αναλυτικά τα έργα της Ένωσης Δήμων στον τομέα της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας (μεταξύ των οποίων και τα ευρωπαϊκά έργα DECISIVE, SKILLS και SUSTAIN), ο κ. Αντωνιάδης τόνισε: «Αυτό για το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω, είναι ότι η προσπάθεια προώθησης των αδελφοποιήσεων στους Δήμους και τους πολίτες της Κύπρου δεν τελειώνει για μας με το έργο SUSTAIN. Το αντίθετο μάλιστα.

Εδώ και μήνες δουλεύουμε για τη συνέχιση της προσπάθειας αυτής, και την 1η Ιουνίου, υποβάλαμε σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER) μία πρόταση, και πάλι μέσω των Μέτρων Στήριξης του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». Η πρόταση αυτή είναι η λογική συνέχεια των έργων DECISIVE και SUSTAIN. Όπως σας είπα, το έργο DECISIVE έφερε σε επαφή τους εθελοντές – πολίτες με τους Δήμους τους και τους έμαθε να δουλεύουν μαζί για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Το έργο SUSTAIN δίνει τα μέσα και τη γνώση για την αξιοποίηση της σχέσης αυτής που δημιουργήσαμε μέσω του πρώτου έργου. Και το νέο έργο που ελπίζουμε να χρηματοδοτηθεί, δίνει τα τελευταία δύο κομμάτια που λείπουν για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια: α) αναλυτικές πληροφορίες για το τι και πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ μια κοινή δράση ευρωπαϊκών Δήμων και β) πρόσβαση σε εκατοντάδες πιθανούς εταίρους μέσω του δικτύου της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης.

Όπως μπορείτε να καταλάβετε από όλα αυτά, για την Ένωση Δήμων Κύπρου, η προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας δεν είναι απλά ένας αόριστος στόχος. Εδώ και χρόνια, δουλεύουμε εντατικά και μεθοδικά, πάντα σε συνεργασία τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), τους οποίους θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά τους και την πολύτιμη παρουσία τους εδώ, όσο και με τους πιο ισχυρούς εταίρους στην Ευρώπη για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας όπως το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) και τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER)».