2η δεκαήμερη επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου στην Κύπρο

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 26 Νοεμβρίου, επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου κου Βασίλη Κάμπουρα στην Κύπρο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της προηγούμενης επίσκεψης του εμπειρογνώμονα, η οποία είχε λάβει χώρα από τις 9 έως τις 19 Μαΐου 2011 και κατά την οποία ο κ. Κάμπουρας είχε επαφές με εκπροσώπους των Κυπριακών Δήμων, προκειμένου να μπορέσει να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε έναν από αυτούς, σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικά του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Εφαρμόζοντας την αποτελεσματική -όπως αποδείχθηκε- μεθοδολογία της πρώτης επίσκεψης του εμπειρογνώμονα, επιλέχθηκε και αυτή τη φορά να οργανωθούν τρεις συναντήσεις παγκύπρια, στις οποίες συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων, μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι, Δημοτικοί Γραμματείς και λειτουργοί των Δήμων. Έτσι, στις 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση στο Δήμο Λεμεσού, στην οποία συμμετείχαν οι Δήμοι των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Στις 24 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Στροβόλου η συνάντηση των Δήμων της επαρχίας Λευκωσίας, στην οποία συμμετείχαν και οι Κατεχόμενοι Δήμοι, ενώ στις 25 Νοεμβρίου συναντήθηκαν στο Δήμο Λάρνακας οι Δήμοι των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Στις συναντήσεις, o κ. Κάμπουρας παρουσίασε τα κύρια σημεία της «Έκθεσης αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης των Δήμων της Κύπρου σχετικά με την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων».

Σ’ αυτήν παρουσιάζονται αναλυτικά, τόσο τα προβλήματα που διαπίστωσε ο εμπειρογνώμονας κατά την πρώτη του επίσκεψη, όσο και οι εισηγήσεις και προτάσεις του προς τους Δήμους για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και τη βελτίωση των επιδόσεων των Δήμων κατά την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στην παρουσίασή του ο κ. Κάμπουρας τόνισε ότι οι Δήμοι της Κύπρου μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: α) μεγάλοι και ενεργοί Δήμοι, β) μικροί Δήμοι με περιορισμένη εμπειρία και γ) κατεχόμενοι Δήμοι. Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι Δήμοι παρουσιάζουν –σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- τα ίδια προβλήματα:

 • Το σύνολο των Δήμων λαμβάνουν το πληροφοριακό υλικό που τους αποστέλλεται από το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων, όμως αυτό δεν διαχέεται επαρκώς στο εσωτερικό των Δήμων (ανά τμήμα ή ανά αρμόδιο).
 • Το σύνολο των Δήμων μέχρι σήμερα δεν έχει επιδιώξει και δεν έχει αναπτύξει συνέργειες και ευρύτερες συνεργασίες ή συντονισμένες προσπάθειες, ούτε με άλλους Δήμους της Κύπρου, ούτε με την Ένωση Δήμων.
 • Συνήθως δεν υπάρχει ξεκάθαρο όραμα των Δήμων (σε επίπεδο πολιτικό/ Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικά με την προσέγγισή τους στα Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Υπάρχει από μικρό έως και σε μεγάλο βαθμό υποστελέχωση και υποαπασχό-ληση στελεχών με καθορισμένες αρμοδιότητες στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που όμως τα τελευταία χρόνια σημειώνει μείωση.
 • Πολύ συχνά ο αυξημένος φόρτος εργασίας πιέζει προς τα κάτω την προτεραιότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς οι εργασίες ρουτίνας έρχονται σε πρώτη μοίρα, αφήνοντας πίσω στην agenda εξίσου σημαντικά αλλά πιο γενικά και μακροπρόθεσμα ζητήματα, που θα μπορούσαν να βρουν λύση μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.
 • Υπάρχει ελλειπής γνώση της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας σε μεγάλο μέρος των δυνητικά εμπλεκομένων λειτουργών σε πολλά τμήματα.
 • Υπάρχει ελλειπής γνώση των υψηλόβαθμων στελεχών π.χ. Διευθυντών Τμημάτων, αλλά και των αιρετών σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη χρησιμότητά τους.
 • Υπάρχει δισταγμός για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ειδικά αν υπάρχει προηγούμενη κακή εμπειρία.
 • Υπάρχει δυσκολία σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση που αφορά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τις προσκλήσεις χρηματοδότησης.
 • Συνήθως υπάρχουν στενά χρονικά περιθώρια για λήψη απόφασης συμμετοχής σε αυτά, καθώς δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος προγραμματισμός που να εξασφαλίζει την έγκαιρη διάγνωση και εντοπισμό των κατάλληλων ευκαιριών, ενώ παράλληλα το διάγραμμα ροής εργασιών που απαιτείται για τη συμμετοχή σε έργο τρίτων ή την υποβολή εξ αρχής νέου έργου, πολλές φορές είναι δαιδαλώδες ή κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να εκπέσει λόγω πολλών και διαφορετικών ενδιάμεσων εμπλεκομένων π.χ. πολλά εμπλεκόμενα τμήματα, έγκριση από ΔΣ κ.λπ.
 • Υπάρχει έλλειψη επαρκούς γνώσης όσον αφορά τις ανάγκες κάθε Δήμου και το μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχεδιασμό (πχ σε επίπεδο πενταετίας).
 • Υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση που αφορούν τη συνεργασία με άλλους εταίρους, την αποτελεσματική επίβλεψη εκπόνησης υπηρεσιών και εν γένει εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους, την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, την οικονομική διαχείριση, την έγκαιρη και ικανοποιητική απορρόφηση πόρων αλλά και τη σωστή αντιμετώπιση των μετέπειτα διοικητικών και διαχειριστικών ελέγχων.
 • Υπάρχουν προβλήματα συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των εσωτερικά εμπλεκομένων υπηρεσιών των Δήμων ή με τα δημοτικά κέντρα λήψης αποφάσεων.
 • Τα αποτελέσματα των έργων πολλές φορές δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό και δεν αξιοποιούνται επαρκώς από τις υπηρεσίες των Δήμων, ενώ συχνά παραμένουν στα συρτάρια των υπηρεσιών που τα εκτέλεσαν, χωρίς να προσθέτουν περεταίρω αξία στη λειτουργία του φορέα. Επίσης δεν έχει δοθεί βάρος στην εμπλοκή των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποδοχή και αξιοποίησή τους.
 • Ελλείψεις, τέλος, παρουσιάζονται στην τυποποίηση των διαδικασιών, στην αυτοματοποίηση των εργασιών και στην εξεύρεση και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας κατά περίπτωση, εξαιτίας κυρίως της μικρής εμπειρίας που υπάρχει σ’ αυτόν τον τομέα.

28η Γενική Ετήσια Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου – Eκπαιδευτική επίσκεψη του έργου SUSTAIN στις Βρυξέλλες

Στις 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 28η Γενική Ετήσια Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, του Υπουργού Εσωτερικών Νεοκλή Συλικιώτη, καθώς και αρχηγών και εκπροσώπων κομμάτων, πρώην και νυν Δημάρχων και άλλων επισήμων.

Το πρώτο μέρος της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε παρουσία των μελών της, ξεκίνησε με τη λογοδοσία του Προέδρου της Ένωσης Δήμων και Δημάρχου Λεμεσού κου Ανδρέα Χρίστου για το έτος 2010, στην οποία, ο κ. Χρίστου αφού αναφέρθηκε στα βασικά επιτεύγματα της Ένωσης Δήμων τα τελευταία τριάντα χρόνια, σημείωσε ότι «υπάρχουν ακόμα στόχοι, για την επίτευξη των οποίων καταβάλλεται έντονη και συνεχής προσπάθεια, τόσο από την Ένωση όσο και από όλους τους Δήμους».

Ο κ. Χρίστου εξέφρασε την απογοήτευσή του στο θέμα της μη επίτευξης της οικονομικής αυτονομίας των Δήμων και της μη θεσμοθέτησης της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους. Όπως είπε, για πολλά χρόνια εκκρεμεί επίσης το θέμα της επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της αποτελεσματικής είσπραξης Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας, με αρνητικές συνέπειες για τα οικονομικά των Δήμων.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι ήρθε η ώρα για να εφαρμοστεί ο Οδικός Χάρτης που εισηγήθηκε η Ένωση Δήμων πριν από ένα χρόνο και ο οποίος θα οδηγήσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο χορηγίας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χρίστου είπε ότι η πορεία της Ένωσης θα συνεχιστεί σε τομείς που θεωρούνται σημαντικοί, όπως είναι η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η δημιουργία ενιαίων δημοτικών υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός διαφόρων νομοθεσιών για την πολεοδομική ανάπτυξη και η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο κ. Χρίστου κάλεσε επίσης όλους, ενόψει τοπικών εκλογών, ”να κρατηθούμε σε ένα ψηλό επίπεδο και μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες που έχουμε στη διάθεσή μας, να ανανεώσουμε τις δυνάμεις μας με την προσθήκη και νέου αίματος στις τάξεις των αιρετών, για να βαδίσουμε όλοι μαζί το δρόμο της προόδου, της ανάπτυξης και της ευημερίας”.

Αναφορά έκανε τέλος και στους Κατεχόμενους Δήμους, λέγοντας ότι ”χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε λύση που θα επανενώνει το λαό και τον τόπο μας και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ειρηνική συμβίωση και την πρόοδο σε μία κοινή πατρίδα”.

Την άμεση στήριξη της Κυβέρνησης, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση, ενδυνάμωση, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξέφρασε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας. Μιλώντας για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ανέφερε ότι διεξάγονται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία, αφού σηματοδοτείται από τη δρομολογούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εξέφρασε, μάλιστα, την ανάγκη που έχει ο τόπος για μια σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση, ικανή να συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής πνοής και να δίνει λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα του πολίτη.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμεύτηκε ότι η Κυβέρνησή του θα συνεχίσει, παρά τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, να παραμένει αλληλέγγυος προς τις Τοπικές Αρχές, όπως έπραξε και τα προηγούμενα τρία περίπου χρόνια με μια σειρά αποφάσεων και μέτρων που εφαρμόστηκαν.

Στο δικό του χαιρετισμό, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, τόνισε ότι οι Τοπικές Αρχές αποτελούν το φυσικό σύμμαχο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών στην επιτυχή υλοποίηση ενός ευρύτατου φάσματος κρίσιμων και καινοτόμων πολιτικών που υλοποιούνται. Ο Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε ως επιτακτική την έγκριση των δύο νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορούν τη συμπλεγματοποίηση σε εθελοντική βάση Κοινοτήτων και την ενοποίηση και κωδικοποίηση των Νόμων περί Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και τη σύσταση, τις δομές και αρμοδιότητες των Επαρχιακών Συμβουλίων ως δευτεροβάθμιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια που θα προκύψουν από τις εκλογές του Δεκεμβρίου, να μπορέσουν να λειτουργήσουν στη βάση αυτού του νέου ενοποιημένου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα κωδικοποιεί και τις πρόνοιες για τη σύσταση των νέων θεσμικών δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η 28η Γενική Ετήσια Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου είχε και εορταστικό χαρακτήρα, αφού η Ένωση Δήμων έκλεισε φέτος 30 χρόνια ύπαρξης και δράσης. Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων κ. Ανδρέας Χρίστου αναφέρθηκε στην τριαντάχρονη πορεία της Ένωσης, η οποία, όπως είπε, «δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, αφού οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν στα χρόνια αυτά, αρχής γενομένης από την ίδρυσή της, ήταν αμέτρητες».

Παράλληλα, παρουσίασε τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα της Ένωσης τα τελευταία χρόνια, τα οποία διαμήνυσε ότι θα συνεχιστούν. Με την ευκαιρία των τριαντάχρονων της Ένωσης βραβεύτηκαν με διπλώματα, ο ιδρυτής και εμπνευστής της Ένωσης, κ. Λέλλος Δημητριάδης, οι πρώην Πρόεδροι της Ένωσης κ.κ. Μιχαλάκης Ζαμπέλας και Δημήτρης Κοντίδης, καθώς και Δήμαρχοι που υπηρέτησαν την Ένωση Δήμων, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Τρίτο εκπαιδευτικό σεμινάριο – Βρυξέλλες

Πραγματοποιήθηκε από τις 4 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου η εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου SUSTAIN στις Βρυξέλλες. Σε αυτήν συμμετείχαν 25 συνολικά άτομα: 12 λειτουργοί από 11 Δήμους της Κύπρου, η υπεύθυνη της Ένωσης Δήμων Κύπρου για τις Αδελφοποιήσεις, καθώς και 12 εκπρόσωποι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου και Λέσβου (πολίτες, ακαδημαϊκοί και λειτουργοί των Ενώσεων και των Δήμων τους).

Οι δύο ομάδες έφτασαν στις Βρυξέλλες από την Ελλάδα και την Κύπρο με διαφορετικές πτήσεις. Έτσι εκτός από το κοινό τους πρόγραμμα, το οποίο εκτυλίχθηκε στις 5 και 6 Οκτωβρίου, η ομάδα της Κύπρου είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε δύο επιπλέον συνεδρίες.

Πιο αναλυτικά, η ομάδα των συμμετεχόντων από την Κύπρο έφθασε στις Βρυξέλλες το πρωί της 4ης Οκτωβρίου και σχεδόν αμέσως, μετέβη στην Επιτροπή των Περιφερειών, όπου και παρακολούθησε σεμινάριο με θέμα: «The Multi-annual Financial Framework (MFF) 2014-2020: the role of local and regional authorities in the EU budget. Towards a genuine partnership approach». Το απόγευμα της ίδιας μέρας έφθασε στις Βρυξέλλες και η ομάδα των συμμετεχόντων από την Ελλάδα.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, όλοι μαζί οι συμμετέχοντες παρακάθισαν σε δείπνο, στο οποίο είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους και να γνωρίσουν τους δύο λειτουργούς του Γραφείου Βρυξελλών, οι οποίοι τους συνόδευσαν καθ’ όλην τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Στις 5 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες μετέβησαν στον Εκτελεστικό Οργανισμό της ΕΕ για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Εκεί έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, της διαδικασίας αίτησης χρηματοδότησης έργων Αδελφοποίησης και συζήτηση, στην οποία οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τις απορίες τους και να γνωριστούν καλύτερα με λειτουργούς της ΕΕ, οι οποίοι χειρίζονται τις αιτήσεις χρηματοδότησης που οι Δήμοι υποβάλλουν μέσω του προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες.

Ακολούθησε γεύμα και αργότερα οι συμμετέχοντες αναχώρησαν για την Επιτροπή των Περιφερειών. Εκεί τους έγινε παρουσίαση του Ευρωπαϊκού αυτού σώματος και στη συνέχεια είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη 10η συνεδρίαση της επιτροπής «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» της Επιτροπής των Περιφερειών και να πάρουν μια πρώτη γεύση, για το πώς οι εκπρόσωποι των Δήμων τους συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της μελλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Στις 6 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες μετέβησαν στο Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, όπου αρχικά τους έγινε μια παρουσίαση του γραφείου και των έργων SUSTAIN και ProI3T, το οποίο θα υλοποιηθεί εντός του 2012.

Ακολούθησε εργαστήριο του έργου SUSTAIN με τίτλο «Διαδικασία Συμμετοχής και Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», στο οποίο έγινε παρουσίαση του ρόλου ενός γραφείου Βρυξελλών και καλών πρακτικών από:

 • την κα Laura Bas Marian, λειτουργό αειφόρου ανάπτυξης του οργανισμού Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea
 • την κα Blanca Soler i Tobella, υπεύθυνη του Γραφείου Βρυξελλών του Επαρχιακού Συμβουλίου της Βαρκελώνης
 • τον κο Gabriele Morgante, από το Γραφείο Βρυξελλών της περιφέρειας του Veneto (Ιταλία)
 • τον κο Gustavo López, Σύμβουλο ευρωπαϊκών θεμάτων του Γραφείου Βρυξελλών της περιφέρειας της Murcia (Ισπανία) και
 • την κα Jackie Eveleigh, ανώτατη λειτουργό ευρωπαϊκής πολιτικής του Γραφείου Βρυξελλών της περιφέρειας East of England.

Ακολούθησε γεύμα και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα του εργαστηρίου και έγινε προετοιμασία της επόμενης εκδήλωσης (2η 10ήμερη επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου στην Κύπρο). Ακολούθως, οι συμμετέχοντες επισκεύθηκαν τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου έγινε παρουσίαση και εκτενής συζήτηση για το θέμα των χρηματοδοτήσεων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, αλλά και για τη χρηματοπιστωτική και πολιτική κρίση, την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Το βράδυ ακολούθησε δείπνο.

Το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, η ομάδα των συμμετεχόντων από την Ελλάδα αναχώρησε από τις Βρυξέλλες, ενώ η ομάδα των συμμετεχόντων από την Κύπρο επισκεύθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου παρακολούθησαν ένα μικρό μέρος ενός πανευρωπαϊκού συνεδρίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους έγινε παρουσίαση των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Το ίδιο βράδυ και οι Κύπριοι συμμετέχοντες αναχώρησαν αεροπορικώς για την Κύπρο.

5ήμερη επίσκεψη Λειτουργού της Ένωσης Δήμων Κύπρου στη Χίο

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, επισκέφθηκε τους Δήμους Χίου (29 και 30 Ιουνίου), Ψαρών (1η Ιουλίου) και Οινουσσών (2 Ιουλίου), προκειμένου να εξηγήσει σε λειτουργούς και αιρετούς των Δήμων αυτών, τη λειτουργία ενός γραφείου αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες. Οι συναντήσεις αποσκοπούσαν επίσης στο να ανοίξουν ένα δίαυλο επικοινωνίας και να δημιουργήσουν στους τρεις Δήμους ένα μηχανισμό λήψης και εκμετάλλευσης των πληροφοριών που αποστέλλονται από το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου (αναζητήσεις εταίρων, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων κλπ), έτσι ώστε να μπορούν να επωφελούνται από τις πληροφορίες αυτές στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο – Χίος

Στα πλαίσια του έργου SUSTAIN, πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου στη Χίο, ημερίδα με τίτλο «Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013, Χρηματοδοτικά εργαλεία, δράσεις και πρακτικές υλοποίησης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας», καθώς επίσης και η τριήμερη επίσκεψη ενδεκαμελούς ομάδας εκπροσώπων Δήμων της Κύπρου στη Χίο.

Στόχος της δράσης ήταν, αφενός να παρουσιαστούν καλές πρακτικές και εμπειρίες κυρίως από τους εκπροσώπους των Κυπριακών Δήμων αλλά και από στελέχη του Δήμου Χίου στο κοινό της ημερίδας και αφετέρου οι εκπρόσωποι των Κυπριακών Δήμων να επισκεφθούν με οργανωμένες περιηγήσεις, αντιπροσωπευτικές περιοχές της Χίου όπου υπήρξε επίδραση μέσα από την υλοποίηση ευρωπαϊκών δράσεων, όπως επίσης και να γνωρίσουν καλύτερα τα τοπικά στοιχεία πολιτισμού και κουλτούρας του Βορείου Αιγαίου.

Πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο – Κύπρος

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου SUSTAIN και σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 7ης Ιουνίου στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία, ημερίδα ενημέρωσης των Δήμων για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ειδικότερα για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Το περιεχόμενο της ημερίδας αφορούσε την ενημέρωση των Δήμων και των στελεχών τους σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις δράσεις και τις πρακτικές προετοιμασίας, την υλοποίηση και αφομοίωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στην ημερίδα συμμετείχε και 11μελής ομάδα λειτουργών από το Δήμο της Χίου και τις ΤΕΔΚ Ν. Χίου, ΤΕΔΚ Ν. Σάμου και ΤΕΔΚ Ν. Λέσβου, από τους οποίους παρουσιάστηκε και σχετικό υλικό από τη μέχρι σήμερα εμπειρία τους, καθώς επίσης και χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία των Δήμων στην υποβολή προτάσεων.

Η ημερίδα αυτή εντασσόταν στην ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλει η Ένωση Δήμων για την ισότιμη και αποτελεσματική πρόσβαση των Δήμων στα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία συγχρηματοδοτείται και το έργο SUSTAIN.

Δράση ενημέρωσης. Σεμινάριο με θέμα: “Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας”

Στις 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας». Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα και η παρουσίαση διαφόρων πτυχών από τις δράσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Επιπλέον, δόθηκε η ευκαιρία να προσδιοριστεί ο ρόλος των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και η συμβολή τους στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και την αναζωογόνηση της σχέσης μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ομιλητών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ιθαγένειας. Ο υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νεοκλής Συλικιώτης τίμησε με την παρουσία του τις εργασίες του σεμιναρίου. Στην ομιλία του υπογράμμισε ότι «Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών θα είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας το δεύτερο μισό του 2012. Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ενεργούς πολίτες. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ισότιμος εταίρος στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας».

Ο κ. Luc Van den Brande στον εισαγωγικό λόγο του τόνισε ότι «Η έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας εξελίσσεται και είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη διαδικασία θεμελίωσης ενός ευρωπαϊκού Δήμου». Η έννοια της ιθαγένειας δεν είναι πλέον μονοδιάστατη: δίπλα στην εθνική και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, συνυπάρχουν έννοιες περιφερειακής, τοπικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Η ενεργός συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο συμβαίνει κατ’ εξοχήν στο πλησιέστερο επίπεδο προς τον πολίτη. Στα χωριά, στους Δήμους, τις Πόλεις και τις Περιφέρειές μας, ο κάθε πολίτης ενημερώνεται για τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά για την καθημερινή ζωή και παίζουν θεμελιώδη ρόλο στην εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στα κοινά προβλήματα». Ο κ. Van den Brande τόνισε επίσης ότι ο μόνος τρόπος για να οικοδομηθεί η Ευρώπη είναι η αγαστή και αποτελεσματική συνεργασία όλων των συνεμπλεκομένων φορέων με προεξάρχουσα την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Αντιπρόεδρος της ΕΕ κα Viviane Reding στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, επισήμανε ότι «Η Ευρώπη δεν οικοδομείται μόνο με τη νομοθεσία και τους κανόνες. Βασίζεται στους ενεργούς πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με την ΕτΠ και τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές».

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε ποικίλες δράσεις των θεσμικών οργάνων και Τοπικών Αρχών της ΕΕ και διερεύνησε πρακτικές που κινητοποιούν τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, προκειμένου να επιτευχθεί η εγγύτητα των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα έγινε παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας από τους εμπνευστές του κ.κ. Λέλλο Δημητριάδη και Mustafa Akinci.

Στην ομιλία του στο Σεμινάριο, ο Γραμματέας της Ένωσης Δήμων κ. Γ. Αντωνιάδης, τόνισε ότι «έναν από τους στόχους της Ένωσης Δήμων αποτελεί και το να φέρουμε τους Δήμους και τους Δημότες της Κύπρου πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε ενημερώνοντας τους Δήμους – μέλη μας για δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους σε όσες ευρωπαϊκές δράσεις μπορούν να συμμετέχουν, αλλά και οργανώνοντας εμείς, ως Ένωση Δήμων, δράσεις όπως η σημερινή, οι οποίες απευθύνονται τόσο στους Δήμους, όσο και στους πολίτες της Κύπρου».

Αφού παρουσίασε αναλυτικά τα έργα της Ένωσης Δήμων στον τομέα της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας (μεταξύ των οποίων και τα ευρωπαϊκά έργα DECISIVE, SKILLS και SUSTAIN), ο κ. Αντωνιάδης τόνισε: «Αυτό για το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω, είναι ότι η προσπάθεια προώθησης των αδελφοποιήσεων στους Δήμους και τους πολίτες της Κύπρου δεν τελειώνει για μας με το έργο SUSTAIN. Το αντίθετο μάλιστα.

Εδώ και μήνες δουλεύουμε για τη συνέχιση της προσπάθειας αυτής, και την 1η Ιουνίου, υποβάλαμε σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER) μία πρόταση, και πάλι μέσω των Μέτρων Στήριξης του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». Η πρόταση αυτή είναι η λογική συνέχεια των έργων DECISIVE και SUSTAIN. Όπως σας είπα, το έργο DECISIVE έφερε σε επαφή τους εθελοντές – πολίτες με τους Δήμους τους και τους έμαθε να δουλεύουν μαζί για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Το έργο SUSTAIN δίνει τα μέσα και τη γνώση για την αξιοποίηση της σχέσης αυτής που δημιουργήσαμε μέσω του πρώτου έργου. Και το νέο έργο που ελπίζουμε να χρηματοδοτηθεί, δίνει τα τελευταία δύο κομμάτια που λείπουν για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια: α) αναλυτικές πληροφορίες για το τι και πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ μια κοινή δράση ευρωπαϊκών Δήμων και β) πρόσβαση σε εκατοντάδες πιθανούς εταίρους μέσω του δικτύου της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης.

Όπως μπορείτε να καταλάβετε από όλα αυτά, για την Ένωση Δήμων Κύπρου, η προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας δεν είναι απλά ένας αόριστος στόχος. Εδώ και χρόνια, δουλεύουμε εντατικά και μεθοδικά, πάντα σε συνεργασία τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), τους οποίους θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά τους και την πολύτιμη παρουσία τους εδώ, όσο και με τους πιο ισχυρούς εταίρους στην Ευρώπη για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας όπως το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) και τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER)».

10ήμερη επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου στην Κύπρο

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 19 Μαΐου, επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου κου Βασίλη Κάμπουρα στην Κύπρο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, με σκοπό να έχει ο κ. Κάμπουρας επαφές με εκπροσώπους όσο το δυνατόν περισσότερων Δήμων γίνεται, για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί σε κάθε έναν από αυτούς σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικά του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες», και όπου είναι εφικτό και υπάρχει η ανάγκη, να δημιουργηθεί μια στενότερη σχέση με Δήμους, οι οποίοι ενδιαφέρονται αλλά αδυνατούν να υποβάλουν στο άμεσο μέλλον προτάσεις για χρηματοδότηση.

Η επίσκεψη, συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες», όπως και όλο το έργο SUSTAIN, το οποίο έχει σαν στόχο, τη συνεργασία των Ενώσεων Δήμων της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου με σκοπό τη στήριξη των Δήμων της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου στη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και κυρίως μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Για το σκοπό αυτό και για πρακτικούς λόγους, οργανώθηκαν πέντε συναντήσεις παγκύπρια (μια σε κάθε επαρχία και μία με τους κατεχόμενους Δήμους ξεχωριστά), στις οποίες συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων, μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι και Δημοτικοί Γραμματείς Δήμων από κάθε επαρχία ξεχωριστά.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι Δήμοι (εκτός από τρεις), με έναν έως και τέσσερις εκπροσώπους ο καθένας, μεταφέροντας έτσι προς την Ένωση Δήμων σε ικανοποιητικό επίπεδο την υφιστάμενη κατάσταση στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Σε κάθε μία από τις συναντήσεις έγινε συνοπτική παρουσίαση του έργου SUSTAIN από τη Λειτουργό της Ένωσης Δήμων κα Κάλια Μαρτίδη, με σκοπό την κατατόπιση των συμμετεχόντων σχετικά με την όλη προσπάθεια της Ένωσης Δήμων και ο κ. Κάμπουρας συνέχιζε εστιάζοντας στο περιεχόμενο της πρώτης αυτής συνάντησης.

Ακολούθως, καλούνταν οι παρευρισκόμενοι να αναφερθούν στη μέχρι τώρα εμπειρία του Δήμου τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συμμετοχής σε αυτά.

Σε κάθε μία από τις συναντήσεις, τονίστηκε ξεκάθαρα ότι η προσπάθεια αυτή με το εν λόγω έργο, το οποίο θα λήξει στο τέλος του τρέχοντος έτους, αποσκοπεί στο να δημιουργήσει τις βάσεις στους Δήμους και να τους βοηθήσει, τόσο θεωρητικά όσο και στην πράξη, να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και εφόδια, ούτως ώστε να είναι ικανοί στο μέλλον να συμμετέχουν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έχοντας πάντα στο πλευρό τους, στο βαθμό που χρειάζεται, την Ένωση Δήμων και τους συνεργάτες της.

Παρά τις όλες δυσκολίες και εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι σύμφωνα με τους συμμετέχοντες (εκπρόσωποι 30 από τους 33 Δήμους), παρατηρήθηκε έντονα το ζωηρό ενδιαφέρον τόσο των ιδίων όσο και των Δήμων τους για συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ενόψει των πιο πάνω, κρίνεται σκόπιμο κατά τις επόμενες φάσεις της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, να καταβληθεί προσπάθεια καθοδήγησης των Δήμων τόσο της Κύπρου όσο και του Βορείου Αιγαίου, για εφαρμογή μιας σωστής διαδικασίας συμμετοχής και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η οποία στο βαθμό που ακολουθείται θα εξασφαλίζει την επιτυχία και την αποκόμιση του μέγιστου δυνατού οφέλους των ενδιαφερομένων.