Πανευρωπαϊκό συνέδριο για τις αδελφοποιήσεις

Από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου, το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών διοργάνωσε από κοινού με την Ένωση Δήμων της Πολωνίας και την πόλη του Rybnik, το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την ιθαγένεια και τις αδελφοποιήσεις. Σκοπός του Συνεδρίου, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερους από 300 εταίρους και φορείς, ήταν να αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ Δήμων, και να συζητηθεί το μέλλον της ΕΕ, ο ρόλος των πολιτών, καθώς και το μέλλον του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες, να μάθουν για νέες πρωτοβουλίες και να προτείνουν συγκεκριμένες ιδέες για δράσεις.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκλεγμένοι εκπρόσωποι Δήμων, ανάδοχοι ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων και εκπρόσωποι άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται σε δράσεις που αφορούν τον πολίτη και τις αδελφοποιήσεις. Η Ένωση Δήμων Κύπρου εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τον Γραμματέα της κ. Γ. Αντωνιάδη και την υπεύθυνη της Ένωσης για τις αδελφοποιήσεις, κα Κ. Μαρτίδη, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο SUSTAIN σε πολλούς από τους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.rybnik2011.eu/.