ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στα πλαίσια της 10ήμερης επίσκεψης του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Ν. Χίου στην Κύπρο (9-19 Μαΐου) έγινε μια πλήρης καταγραφή της επικρατούσας κατάστασης στους Δήμους της Κύπρου σχετικά με τις αδελφοποιήσεις και τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, μέχρι και το Μάιο του 2011.

Η καταγραφή αυτή, η οποία αποτυπώθηκε σε μια μελέτη, έγινε χάρη σε μια σειρά από συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά τριάντα από τους τριαντατρείς Δήμους της Κύπρου, με έναν έως και τρείς εκπροσώπους ο καθένας. Για ευκολία αλλά και για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκαν πέντε ξεχωριστές ημερήσιες συναντήσεις, στις οποίες οι Δήμοι κατανεμήθηκαν ως εξής:

  • Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Λατσιών, Έγκωμης, Ιδαλίου.
  • Κερύνειας, Μόρφου, Λαπήθου, Κυθρέας, Καραβά, Λευκονοίκου.
  • Λεμεσού, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου, Κάτω Πολεμιδιών, Γερμασόγειας.
  • Λάρνακας, Αραδίππου, Αθηένου, Λευκάρων, Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας, Ακανθούς, Λύσης.
  • Πάφου, Πόλης Χρυσοχούς, Γεροσκήπου, Πέγειας.

Σε κάθε μια από τις παραπάνω συναντήσεις, αρχικά παρουσιάστηκε το έργο SUSTAIN, οι στόχοι και οι δράσεις του και ακολούθησε αναλυτική συζήτηση και διαβούλευση με τους συμμετέχοντες, σχετικά με θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή των Δήμων σε αδελφοποιήσεις και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα (διάγνωση αναγκών, σωστή διατύπωση κεντρικής ιδέας, εύρεση κατάλληλης πρόσκλησης, εύρεση εταίρων, υποβολή και επιτυχή εκτέλεση έργου), ενώ καταγράφηκε αναλυτικά και η μέχρι σήμερα εμπειρία τους σε συμμετοχές, οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο εσωτερικό των Δήμων, τα προβλήματα που συναντούν, τόσο σε διοικητικό/οικονομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο υλοποίησης, αλλά και οι καλές και επιτυχημένες τους πρακτικές.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του εμπειρογνώμονα, οι περισσότεροι Δήμοι της Κύπρου αντιλαμβάνονται σε ικανοποιητικό βαθμό την έννοια, τη σημασία και την αξία των αδελφοποιήσεων αλλά και γενικότερα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στους υπόλοιπους Δήμους, κυρίως δηλαδή σε αυτούς που η υποστελέχωση και τα εν γένει οικονομικά και άλλα μεγέθη τους είναι σχετικά μικρά, φάνηκε να υπάρχει μειωμένη γνώση όσον αφορά το θέμα και τη σωστή του διάσταση. Για το λόγο αυτό, στις συναντήσεις επισημάνθηκε από την αρχή της συζήτησης η έννοια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και το τι προσφέρουν στους οργανισμούς που τα υλοποιούν.

Όλες οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου συμπεριλήφθηκαν στο πρώτο μέρος της εν λόγω μελέτης, στο δεύτερο μέρος της οποίας περιγράφεται το σύνολο των προτάσεων – πλαίσιο προς τους Δήμους της Κύπρου, προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Σύμφωνα λοιπόν με τον εμπειρογνώμονα, κρίνεται σκόπιμο αφενός να δημιουργηθεί ένα πακέτο εργαλείων στα πλαίσια που αυτό μπορεί να λειτουργήσει και να υποστηριχθεί από την Ένωση Δήμων Κύπρου, αφετέρου, να καταβληθεί προσπάθεια καθοδήγησης των Δήμων της Κύπρου για εφαρμογή μιας τυποποιημένης διαδικασίας συμμετοχής και υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η οποία στο βαθμό που ακολουθείται θα εξασφαλίζει την επιτυχία και την αποκόμιση του μέγιστου δυνατού οφέλους των ενδιαφερομένων.