ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ως γνωστόν, η ΤΕΔΚ Ν. Χίου υπέβαλε τον Ιούνιο του 2010 σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου την πρόταση για το ευρωπαϊκό έργο SUSTAIN, η χρηματοδότηση του οποίου εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης τον Αύγουστο του 2010.

Λίγες εβδομάδες μετά την υποβολή της πρότασης, δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα ο νόμος εφαρμογής της διοικητικής μεταρρύθμισης της Αυτοδιοίκησης με την ονομασία «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που ενώ το αρχικό σχέδιο δεν επηρέαζε τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), εν τέλει προέβλεψε για την περιφέρεια βορείου Αιγαίου, τη συνένωση των ΤΕΔΚ Ν. Χίου, Ν. Λέσβου και Ν. Σάμου σε μια ενιαία Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου.

Ο νέος εκλογικός νόμος, όριζε ότι τα υφιστάμενα δημοτικά συμβούλια και κατ’ επέκταση και το ΔΣ της ΤΕΔΚ Ν. Χίου, ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές (7η Νοεμβρίου 2010) και μέχρι το τέλος της θητείας τους, δεν προβλεπόταν να συνεδριάζουν παρά μόνο για υπερεπείγοντα θέματα, διάταξη που επιβλήθηκε για λόγους διαφάνειας. Η ΤΕΔΚ Ν. Χίου θα συνενωθεί με τις Ν. Λέσβου και Ν. Σάμου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδος, μεταξύ Απριλίου 2011 και Ιουλίου 2011, πράγμα που σημαίνει, ότι μέχρι τότε θα υφίσταται το σημερινό ΔΣ της, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη πλην πολύ σημαντικών θεμάτων.

Όπως γίνεται κατανοητό, λόγω της ιδιάζουσας αυτής κατάστασης, ελλόχευε ο κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίηση του SUSTAIN, ενός έργου ήδη εγκεκριμένου, του οποίου η απρόσκοπτη πρόοδος ήταν εξαιρετικά σημαντική τόσο για το Βόρειο Αιγαίο, όσο και την Ένωση Δήμων Κύπρου και το οποίο έχει πολλά να (συνέχεια από τη σελίδα 1) προσφέρει τόσο στο διοικητικό όσο και στο εθελοντικό προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Για το λόγο αυτό, η ΤΕΔΚ Χίου ζήτησε εγκαίρως από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της ΕΕ (EACEA) να εξετάσει τη δυνατότητα αλλαγής του επικεφαλής εταίρου πριν υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του EACEA και της ΤΕΔΚ Ν. Χίου, προτείνοντας έπειτα από εσωτερική διαβούλευση που έγινε μεταξύ των εταίρων του έργου (ΤΕΔΚ Ν. Χίου και Ένωση Δήμων Κύπρου), να υπογραφεί η σύμβαση με επικεφαλής εταίρο την Ένωση Δήμων Κύπρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

Ο Εκτελεστικός οργανισμός, αφού εξέτασε όλα τα δεδομένα, δέχθηκε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή αυτή. Έτσι πλέον επικεφαλής εταίρος στο έργο έγινε η Ένωση Δήμων Κύπρου, χωρίς ωστόσο αυτό να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο έργο και χωρίς φυσικά να επηρεάζεται η υλοποίησή του.