Συνεδρίαση της Επιτροπής CIVEX (Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις) της Επιτροπής των Περιφερειών στη Λευκωσία

Συνεργασία όλων των επιπέδων διακυβέρνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της έννοιας της ιθαγένειας της ΄Ενωσης και διάλογος μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και ΕΕ

Στις 6 και 7 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία (Κύπρος) η 9η συνεδρίαση της Επιτροπής CIVEX (Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις) της Επιτροπής των Περιφερειών και σεμινάριο με θέμα “Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας” υπό την προεδρία του κ. Luc Van den BrandeΠροέδρου του Οργανισμού Διασύνδεσης Φλάνδρας- ΕΕ και τέως προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών. Στη συνεδρίαση και το σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών των 27 κρατών μελών της ΕΕ και φυσικά τα μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας.

Οι δύο εκδηλώσεις έλαβαν χώρα κατόπιν προσκλήσεως της κας Ελένης Λουκαΐδου, Δημοτικού Συμβούλου Λευκωσίας  και μέλος της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών.  Το 2011 είναι το δεύτερο έτος εφαρμογής της Συνθήκης της Λισσαβόνας, μέσω της οποίας επιδιώκεται η παγίωση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και η αναζωογόνηση των εξωτεριών σχέσεων. Η αποκεντρωμένη συνεργασία και η Διπλωματία των Πόλεων αποτελούν εργαλεία για την επίτευξη ειρήνης και κατανόησης ανάμεσα στους λαούς και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές από τη φύση τους βρίσκονται στην καλύτερη θέση για την ενίσχυση των πρωτοβουλιών για την συνύπαρξη και την επανασύνδεση κρατών και λαών, δήλωσε η κα Λουκαϊδου.

Η συνεδρίαση της CIVEX εξέτασε 4 γνωμοδοτήσεις με θέματα την Έξυπνη νομοθεσία, Λιγότερα διοικητικά βάρη για τους πολίτες, Στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων και την γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της ΕτΠ με το ευρύτερο ζήτημα που αφορά την Καλλιέργεια ενός ευρωπαϊκού πνεύματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με εισηγητή τον ίδιο τον πρόεδρο της CIVEX τον κ. Van den Brande. Η συνεδρίαση έκλεισε με επίσκεψη μελέτης στο Πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας που διοργάνωσε η ΄Ενωση Δήμων Κύπρου, περίπατο στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας και διερευνητική επίσκεψη στην ανοικτή πλέον οδό Λήδρας (πράσινη γραμμή). Σημειώνεται δε, ότι ο κύριος χώρος υποδοχής και εκδηλώσεων της ΕτΠ στις Βρυξέλλες έχει ονομαστεί και έχει αναρτηθεί σχετική πινακίδα προς τιμήν του σημείου αυτού ως «Ανοικτή οδός Λήδρας» κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στις 3.4.2008 υπενθυμίζοντας στους χιλιάδες καλεσμένους που περνάνε τακτικά από αυτό το σημείο ότι οι τοπικοί και περιφερειακοί άρχοντες επιτυγχάνουν όταν έχουν την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουνίου, με την συμμετοχή Ευρωπαίων ομιλητών και εμπειρογνωμώνων στον τομέα της ιθαγένειας. Ο υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νεοκλής Συλικιώτης τίμησε με την παρουσία του τις εργασίες του σεμιναρίου.  Στην ομιλία του υπογράμμισε ότι «Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών θα είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Πορεδρίας το δεύτερο μισό του 2012. Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ενεργούς πολίτες. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ισότιμος εταίρος στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας».

Ο κ. Luc Van den Brande στον εισαγωγικό λόγο του τόνισε ότι «Η έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας εξελίσσεται και είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη διαδικασία θεμελίωσης ενός ευρωπαϊκού δήμου». Η έννοια της ιθαγένειας δεν είναι πλέον μονοδιάστατη: δίπλα στην εθνική και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια συνυπάρχουν έννοιες περιφερειακής,΄τοπικής και πολιτιστικής ταυτότητας! Η ενεργός συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο συμβαίνει κατ’εξοχήν στο πλησιέστερο επίπεδο προς τον πολίτη. Στα χωριά, στους δήμους, στις πόλεις και στις περιφέρειές μας ο κάθε πολίτης ενημερώνεται για τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά για την καθημερινή ζωή και παίζουν θεμελιώδη ρόλο στην εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στα κοινά προβλήματα».  Ο κ. Van den Brande τόνισε πάλι ότι ο μόνος τρόπος να οικοδομηθεί η Ευρώπη είναι σε αγαστή και αποτελεσματική συνεργασία όλων των συνεμπλεκομένων φορέων με προεξάρχουσα την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.

Η Αντιπρόεδρος της ΕΕ κα Viviane Reding στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της επισήμανε ότι «Η Ευρώπη δεν οικοδομείται μόνο με τη νομοθεσία και τους κανόνες. Βασίζεται στους ενεργούς πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με την ΕτΠ και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές».

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε ποικίλες δράσεις των θεσμικών οργάνων και τοπικών αρχών της ΕΕ και διερεύνησε πρακτικές που κινητοποιούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές προκειμένου να επιτευχθεί η εγγύτητα των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα έγινε παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας από τους εμπνευστές του τον κ. Λέλο Δημητριάδη και τον κ. Mustafa Akinci.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποίηθηκε και επίσκεψη στο Μουσείο της Αμμοχώστου, το οποίο βρίσκεται στη Δερύνεια κοντά στην Πράσινη Γραμμή. Τα μέλη της επιτροπής CIVEX συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο της Αμμοχώστου, κ. Αλέξη Γαλανό.

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην ΕΕ. Η αποστολή των 344 μελών από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι να συμβάλουν στη συμμετοχή των περιφερειακών και των τοπικών αρχών που εκπροσωπούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και να ενημερώνουν τις αρχές αυτές σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να ζητούν τη γνώμη της ΕΤΠ σε θέματα πολιτικών που αφορούν τις περιφέρειες και τις πόλεις. Η ΕΤΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.cor.europa.eu