Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Έργο DESICIVE – Development of Cypriot Twinning Capacities through Active Volunteering

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευρώπη Για Τους Πολίτες” (Δράση 1: Μέτρο 2.2 Μέτρα Στήριξης) και είχε σαν στόχο την εκπαίδευση πολιτών και λειτουργών των Δήμων της Κύπρου για την ανάπτυξη διδυμοποιήσεων με άλλες χώρες της Ε.Ε.
Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2010 και είχε διάρκεια 12 μήνες. Εταίροι στο έργο ήταν η Ένωση Δήμων Κύπρου, η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Φλάνδρας (Βέλγιο) και η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Χίου (Ελλάδα).

Type: EU Project
Τοποθεσία: Κύπρος, Βέλγιο, Ελλάδα
Project No. 2009 – 3592 / 001 – 001

Το έργο

Μετά από πρόταση που υπέβαλε η Ένωση Δήμων Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευρώπη Για Τους Πολίτες” (Δράση 1: Μέτρο 2.2 Μέτρα Στήριξης), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την εκπαίδευση πολιτών και λειτουργών των Δήμων της Κύπρου για την ανάπτυξη διδυμοποιήσεων με άλλες χώρες της Ε.Ε.
Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2010 και είχε διάρκεια 12 μήνες. Εταίροι στο έργο ήταν η Ένωση Δήμων Κύπρου, η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Φλάνδρας (Βέλγιο) και η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Χίου (Ελλάδα).

Στόχος

Οι Δήμοι της Κύπρου υποχρησιμοποιούσαν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι διδυμοποιήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη από την Ένωση Δήμων Κύπρου, οι κύριοι λόγοι για αυτό ήταν: α) η γεωγραφική απόσταση, β) η έλλειψη γνώσεων σχετικά με το πρόγραμμα «Διδυμοποιήσεις» και το πιο σημαντικό: γ) η έλλειψη (καταρτισμένου) προσωπικού (για τη συμπλήρωση των αιτήσεων και την υλοποίηση των προγραμμάτων). Στόχος του προγράμματος DECISIVE ήταν να προσπαθήσει να επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα των Δήμων της Κύπρου.

Μέθοδος

Μετά από συζήτηση με διάφορες ενώσεις Τοπικών Αρχών σε όλη την Ευρώπη, η Ένωση Δήμων Κύπρου αποφάσισε να αξιοποιήσει και να αναπτύξει στην Κύπρο (και τη Χίο) τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στη Φλάνδρα: είναι οι ίδιοι οι πολίτες που εθελοντικά προετοιμάζουν και πραγματοποιούν τις δράσεις διδυμοποιήσεων. Η μέθοδος αυτή, δεν ανακουφίζει μόνο τους Δήμους από μια σημαντική διοικητική επιβάρυνση, αλλά και ενισχύει το αίσθημα κυριότητας των πολιτών επί των διδυμοποιήσεων.

Το έργο DECISIVE επικεντρώθηκε λοιπόν στην ανάπτυξη του εθελοντισμού και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Φλάνδρα στην Κύπρο και τη Χίο, μέσω επιμορφωτικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Κύπρο όσο και το Βέλγιο.

Επιλεξιμότητα

Στο πρόγραμμα μπορούσαν να συμμετέχουν από κάθε Δήμο φοιτητές ή τελειόφοιτοι που θέλουν να ασχοληθούν με θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Δημόσιας Διοίκησης / Οικονομικών, συνταξιούχοι λειτουργοί Δήμων ή Δημόσιας Διοίκησης, άνεργοι που θέλουν να αναπτύξουν νέες ικανότητες ή κάθε άλλος ενεργός πολίτης που θέλει να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιλέξιμοι ήταν επίσης οι λειτουργοί αλλά και οι αιρετοί των Δήμων.

Δράσεις

Η εκπαίδευση των εθελοντών και των λειτουργών πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και το Βέλγιο μέσω τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο με τη συμμετοχή 250 εθελοντών. Ακολούθως, μια ομάδα από 39 Κύπριους λειτουργούς και εθελοντές/πολίτες επιλέχτηκαν και μετέβησαν στις Βρυξέλλες για μια σειρά σεμιναρίων. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ένα ακόμα σεμινάριο στην Κύπρο, με τη συμμετοχή 150 εθελοντών, οι οποίοι σχηματίζοντας ομάδες θα βρίσκονται σε συνεργασία με τους Δήμους τους ώστε να υλοποιήσουν προγράμματα αδελφοποιήσεων. Τη δράση τους αυτή υποβοηθά και η Ένωση Δήμων Κύπρου, μέσω μιας ηλεκτρονικής σελίδας δικτύωσης.

Αποτελέσματα του έργου

Επί 12 μήνες, η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Φλάνδρας από το Βέλγιο (VVSG), η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου από την Ελλάδα (ΤΕΔΚ Χίου) και η Ένωση Δήμων Κύπρου, μελέτησαν κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην Κύπρο και την Ελλάδα η μεθοδολογία την οποία ακολουθούν πολλοί Δήμοι της Φλάνδρας, όταν συμμετέχουν σε δράσεις αδελφοποίησης. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτής της προσπάθειας είναι διαθέσιμα εδώ.

Οι εταίροι

Ένωση Δήμων Κύπρου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι η κύρια οργάνωση Τοπικών Αρχών της Κύπρου. Μέλη της είναι και οι 33 Δήμοι της Κύπρου. Ο κύριος σκοπός της είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να ενεργεί ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έναντι της Κυβέρνησης και άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών. Επίσης αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις σχέσεις Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

VVSG – Βέλγιο

Ως η οργάνωση που εκπροσωπεί όλες τις τοπικές αρχές της Φλάνδρας, η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Φλάνδρας (VVSG) ασχολείται με τις διδυμοποιήσεις εδώ και πολλά χρόνια. Έχει οργανώσει πολυάριθμες μελέτες σχετικά με το θέμα, ενώ διοργάνωσε και την πρώτη «Αγορά Διδυμοποιήσεων» (1996-2007).

ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ – Ελλάδα

Η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Χίου (ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ) ιδρύθηκε το 1978 και είναι το συνδικαλιστικό, πολιτικό, συντονιστικό και υποστηρικτικό όργανο των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου. Μέλη της είναι οι Δήμοι Χίου, Αγίου Μηνά, Ιωνίας, Μαστιχοχωρίων, Καμποχώρων, Ομηρούπολης, Αμανής, Καρδαμύλων, Ψαρών και Οινουσών, καθώς και η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Νομού Χίου.

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» έχει ως σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής και ενωμένης στο πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και να αναπτύξουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιθαγένειας της ΕE, το αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας συμβάλλοντας παράλληλα στο διαπολιτισμικό διάλογο.