ΈΡΓΟ DECISIVE: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ολοκληρώνεται σήμερα το ευρωπαϊκό έργο DECISIVE για την εκπαίδευση πολιτών και λειτουργών των Δήμων της Κύπρου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Επί 12 μήνες, η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Φλάνδρας από το Βέλγιο (VVSG), η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου από την Ελλάδα (ΤΕΔΚ Χίου) και η Ένωση Δήμων Κύπρου, μελέτησαν κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην Κύπρο και την Ελλάδα η μεθοδολογία την οποία ακολουθούν πολλοί Δήμοι της Φλάνδρας, όταν συμμετέχουν σε δράσεις αδελφοποίησης.

Στους Δήμους αυτούς, οι ίδιοι οι πολίτες προετοιμάζουν και πραγματοποιούν σε εθελοντική βάση τις δράσεις αδελφοποιήσεων. Η μέθοδος αυτή, δεν ανακουφίζει μόνο τους Δήμους από μια σημαντική διοικητική επιβάρυνση, αλλά και ενισχύει το αίσθημα κυριότητας των πολιτών επί των αδελφοποιήσεων.

Όπως αποδείχθηκε, το ενδιαφέρον των Κυπρίων πολιτών –και δη όσων ανήκουν σε οργανωμένα σύνολα- είναι πολύ μεγάλο. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου DECISIVE, απέδειξαν επίσης αυτό που λίγο ως πολύ γνωρίζαμε: Ότι η σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης δράσεων αδελφοποίησης έχει απλοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό από τη διαχειριστική αρχή, που η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διευκολύνεται στο έπακρο.

Όσον αφορά τους Δήμους της Κύπρου, αποδείχθηκε ότι η σχετικά μικρή μέχρι σήμερα συμμετοχή τους σε δράσεις αδελφοποιήσεων, δεν οφειλόταν σε έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά σε έλλειψη γνώσεων και πόρων. Όσον αφορά επίσης τη συμμετοχή πολιτών στη διαδικασία αίτησης, αποδείχθηκε ότι οι Δήμοι είναι εξαιρετικά θετικοί στη συνεργασία –ειδικά με τα οργανωμένα σύνολα- σε επίπεδο ανταλλαγής ιδεών και σε επίπεδο επιλογής εταίρων, ωστόσο χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση και καλύτερη ενημέρωση πριν εμπιστευθούν ολοκληρωτικά τη διαχείριση ενός έργου στους πολίτες.

Αυτό φυσικά δεν ισχύει για όλους τους Δήμους, καθώς όπως αποδείχθηκε, κάποιοι Δήμοι ήδη λειτουργούσαν πριν από το DECISIVE σε πολύ στενή συνεργασία με τους πολίτες για θέματα αδελφοποιήσεων, ενώ ορισμένοι άλλοι, αποδείχθηκαν πολύ θετικοί στη μεθοδολογία που τους προτείναμε μέσω του DECISIVE και ήδη ξεκίνησαν συνομιλίες με τα οργανωμένα σύνολα πολιτών.

Τα κέρδη του έργου DECISIVE ήταν πολλαπλά για όλους τους εμπλεκόμενους:

Πολίτες: Είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες και τα οργανωμένα σύνολα που συμμετείχαν στο έργο, κατανόησαν (σε όσους Δήμους αυτό δεν είχε γίνει κατανοητό μέχρι σήμερα) ότι έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με τους Δήμους και να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις αδελφοποιήσεων.

Αιρετοί: Για πολλούς αιρετούς, το έργο DECISIVE αποτέλεσε το μέσο για να κατανοήσουν ότι οι αδελφοποιήσεις μπορούν να είναι πραγματικά χρήσιμες για τους Δήμους τους και δεν αφορούν απλές ανταλλαγές πολιτιστικού περιεχομένου ή απλές ευκαιρίες για εθιμοτυπικά ταξίδια.

Δήμοι: Όταν ξεκίνησε το έργο DECISIVE, πολλοί Δήμοι της Κύπρου δεν είχαν καν κάποιο λειτουργό, ο οποίος να ασχολείται με τις αδελφοποιήσεις ή άλλες ευρωπαϊκές δράσεις. Αλλά και οι λειτουργοί των Δήμων που ήταν πιο οργανωμένοι, δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και πολλοί δεν είχαν συνεργασία ή έστω επικοινωνία με την αντίστοιχη λειτουργό της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Πλέον, οι περισσότεροι Δήμοι έχουν ορίσει τουλάχιστον ένα λειτουργό, ο οποίος ασχολείται με θέματα αδελφοποιήσεων.

Ένωση Δήμων Κύπρου: Παρά τις συνεχείς της προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, η Ένωση Δήμων Κύπρου δεν είχε καταφέρει ούτε να έχει μια πλήρη και εμπεριστατωμένη εικόνα για την ισχύουσα κατάσταση των αδελφοποιήσεων στην Κύπρο, ούτε είχε τα μέσα και τους πόρους για να κινητοποιήσει ουσιαστικά τους Δήμους, με τρόπο τέτοιο ώστε αυτοί να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες που τους παρέχει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες». Πλέον, χάρις στο έργο DECISIVE έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο λειτουργών των Δήμων που ασχολούνται με τις αδελφοποιήσεις, οι λειτουργοί αυτοί έχουν γνωριστεί μεταξύ τους και έχουν αρχίσει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις. Επίσης, η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι πλέον ενήμερη για τις ευρωπαϊκές δράσεις των Δήμων – μελών της.

Εξαιρετικά επίσης σημαντικό, είναι το γεγονός ότι η Ένωση Δήμων Κύπρου κατάφερε μέσα από το έργο αυτό, να γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες των Δήμων – μελών της, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ειδικά η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων για την ιστοσελίδα ηλεκτρονικής δικτύωσης https://www.ucm.org.cy/Account_List.aspx αποδείχθηκε εξαιρετικά ωφέλιμη, τόσο για την Ένωση Δήμων Κύπρου, όσο και για τους Δήμους της Κύπρου.

ΤΕΔΚ Χίου: Η ΤΕΔΚ Χίου και κατ’ επέκταση τα μέλη της είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα Μέτρα Υποστήριξης και γενικότερα το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», να γνωρίσουν καλύτερα τους δύο εταίρους του έργου, να ενημερωθούν για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και να επωφεληθούν από τις δράσεις και τις επαφές του έργου.

VVSG: Η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Φλάνδρας είχε για μια ακόμα φορά τη δυνατότητα διάχυσης των βέλτιστων πρακτικών των μελών της αλλά και της ίδιας, να γνωρίσει πιθανούς εταίρους και να ανταλλάξει απόψεις και πρακτικές.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το έργο DECISIVE άγγιξε δεκάδες Δήμους σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες και έδωσε σε εκατοντάδες πολίτες τη δυνατότητα άμεσης και ενεργούς συμμετοχής σε μια ευρωπαϊκή δράση. Αποτέλεσε επίσης το μέσον για να γνωρίσουν πολλοί νέοι πιθανοί εταίροι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», και κυρίως το μέτρο 2.2 του προγράμματος, καθώς, ως γνωστόν, το έργο DECISIVE χρηματοδοτήθηκε από το «Μέτρο 2.2. Μέτρα υποστήριξης» του προγράμματος.

Το μέτρο αυτό αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη της ποιότητας των σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». Υποστηρίζει επίσης την ανταλλαγή εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών πρακτικών, καθώς και δραστηριότητες που μπορούν να οδηγήσουν στην εδραίωση μακροπρόθεσμων συμπράξεων και δικτύων.

Τα μέτρα υποστήριξης μπορούν να έχουν τις εξής μορφές:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παροχή πρακτικών συμβουλών σχετικά με την προετοιμασία και την εκτέλεση σχεδίων καλής ποιότητας (από τις διαδικασίες υποβολής αίτησης μέχρι την εσωτερική αξιολόγηση των σχεδίων).
  • Συνεδρίες κατάρτισης ώστε να παρέχεται στους αρμόδιους για τις δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων η δυνατότητα να βελτιώνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ιδέα και την πρακτική της αδελφοποίησης και να κατανοούν και να εργάζονται καλύτερα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
  • Εθνικές ή διεθνικές εκδηλώσεις για την προώθηση της ιδέας της αδελφοποίησης μεταξύ των τοπικών αρχών.
  • Εργαλεία για ευκολότερη αναζήτηση εταίρων και δικτύωση, καθώς και ευαισθητοποίηση σε θέματα αδελφοποίησης πόλεων, π.χ. μέσω δημοσιεύσεων, οπτικοακουστικού υλικού και δικτυακών τόπων.
  • Ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και της συσσωρευμένης εμπειρίας από την υποστήριξη της αδελφοποίησης πόλεων στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.