ΥΨΗΛΟΣ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DECISIVE

Όπως σας έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενα τεύχη μας, στις 18 Μαΐου διοργανώθηκε στη Λεμεσό, το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο του έργου DECISIVE. Σε αυτό, 250 εθελοντές, εκπαιδεύτηκαν στη σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» όσο και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Μετά το τέλος του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, προκειμένου να μπορέσει να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησής τους για το σεμινάριο.

Το ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν πόσο ικανοποιημένοι ήταν  σε σχέση με τα ακόλουθα δέκα ερωτήματα:

  1. Είχατε κατανοήσει πριν τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο, το σκοπό του σεμιναρίου;
  2. Σας δόθηκε να κατανοήσετε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ο σκοπός αυτού;
  3. Η διάρθρωση του προγράμματος (επιλογή θεμάτων και ομιλητών) του σεμιναρίου εξυπηρετούσε την επίτευξη του σκοπού αυτού;
  4. Κατά τη γνώμη σας, ο σκοπός του σεμιναρίου επιτεύχθηκε;
  5. Πόσο ευχαριστημένος/η είστε γενικά από τις παρουσιάσεις/ομιλίες;
  6. Θεωρείτε ότι σας δόθηκε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου η δυνατότητα να εκφέρετε την άποψή σας;
  7. Πόσο χρήσιμο θεωρείτε ότι ήταν το σεμινάριο για την πραγματοποίηση των στόχων του έργου DECISIVE;
  8. Πόσο θεωρείτε ότι βελτιώθηκαν χάρις στο σεμινάριο οι γνώσεις σας για τις αδελφοποιήσεις;
  9. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη διοργάνωση του σεμιναρίου;
  10. Σε ποιο βαθμό θα συνιστούσατε σε άλλους τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα σεμινάρια στο μέλλον;

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, οι συμμετέχοντες έμειναν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε σχέση με 8 από τα 10 παραπάνω κριτήρια. Πολλοί ωστόσο δήλωσαν ότι δεν είχαν κατανοήσει πριν από τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο, το σκοπό του σεμιναρίου (γεγονός που εξηγείται από το ότι ήταν η πρώτη δράση του είδους αυτού στην Κύπρο) και ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφέρουν την άποψή τους (καθώς οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν πραγματικά πολυάριθμες).