ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ DECISIVE: ΟΡΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο DECISIVE μετράει ήδη εννέα μήνες ζωής. Και όσο και αν οι δύο βασικότερες δράσεις του (εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες και τελικό εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Κύπρο) δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί, είναι εμφανές ότι έχει ήδη συμβάλλει στην αλλαγή της νοο-τροπίας σε σχέση με τις αδελφοποιήσεις, τις ευρωπαϊκές δράσεις των Δήμων και τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτές.

Ας δούμε πιο αναλυτικά τα έως τώρα επιτεύγματα του DECISIVE:

Αδελφοποιήσεις: Έχει αρχίσει πλέον να γίνεται αντιληπτό από τους Δήμους ότι οι αδελφοποιήσεις μπορούν να είναι πραγματικά χρήσιμες για τους Δήμους και δεν αφορούν απλές ανταλλαγές πολιτιστικού περιεχομένου ή απλές ευκαιρίες για ταξίδι.

Συμμετοχή πολιτών: Σημαντικό είναι επίσης ότι οι πολίτες και δη τα οργανωμένα σύνολα κατανόησαν (σε όσους Δήμους αυτό δεν είχε γίνει κατανοητό μέχρι σήμερα) ότι έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με τους Δήμους και να συμμετέχουν σε δράσεις Αδελφοποιήσεων. Σε δύο τουλάχιστον Δήμους, τα ενεργά σύνολα (Συμβούλια Νεολαίας) πήραν ήδη την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουν με τους Δήμους τους, προκειμένου να συνεργαστούν σε θέματα αδελφοποιήσεων.

Οργάνωση Δήμων: Όταν ξεκίνησε το έργο DECISIVE, πολλοί Δήμοι της Κύπρου δεν είχαν καν κάποιο λειτουργό, ο οποίος να ασχολείται με τις αδελφοποιήσεις ή άλλες ευρωπαϊκές δράσεις. Αλλά και οι λειτουργοί των Δήμων που ήταν πιο οργανωμένοι, δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και πολλοί δεν είχαν συνεργασία ή έστω επικοινωνία με την αντίστοιχη λειτουργό της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Πλέον, οι περισσότεροι Δήμοι έχουν ορίσει τουλάχιστον ένα λειτουργό, ο οποίος ασχολείται με θέματα Αδελφοποιήσεων. Οι λειτουργοί αυτοί έχουν πλέον γνωριστεί μεταξύ τους και έχουν αρχίσει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις. Σημαντικό είναι ότι και η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι πλέον ενήμερη για τις ευρωπαϊκές δράσεις των Δήμων – μελών της. Οι νοοτροπίες φαίνεται ότι αρχίζουν να αλλάζουν…