Προκήρυξη για τη θέση Γραμματέα Ένωσης Δήμων Κύπρου

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ: (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α14+2 : 57077, 59535, 61993, 64451, 66909, 69367, 71825, 74283, 76741

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εκτελεί τα καθήκοντα και ασκεί τις αρμοδιότητες που προνοούνται από το Καταστατικό της Ένωσης Δήμων.

(β) Εκτελεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law) ή μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

(2) Δεκαετής τουλάχιστο ευδόκιμη διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση σε σχέση με την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων, την ετοιμασία σημειωμάτων, υπομνημάτων, εκθέσεων και πρακτικών, τη διεκπεραίωση αποφάσεων, τη διεξαγωγή αλληλογραφίας και την εφαρμογή νομοθεσίας, από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε εποπτικά / διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

(3) Πολύ καλή γνώση των περί Δήμων Νόμων και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες των Δήμων.

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.

(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.

 

4. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου και να παραδοθούν στα Γραφεία της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία) έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από την 12.00μ ώρα, της Παρασκευής, 23 Ιουλίου, 2021, ή και να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΄Ενωση Δήμων Κύπρου, Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία.

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο της αίτησης, Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα – ευθύνες της θέσης) και άλλες σχετικές πληροφορίες από τα Γραφεία (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία, τηλ. 22 44 5170) ή και στην ιστοσελίδα της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (www.ucm.org.cy). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που να στοιχειοθετούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

6. Οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα προσκληθούν σε γραπτή εξέταση σε ειδικό θέμα που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που αφορούν τον περί Δήμων Νόμο, τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου καθώς και ερωτήσεις που αποσκοπούν στη διαπίστωση του υψηλού επιπέδου γνώσεων, πρακτικής εφαρμογής και κρίσης σε θέματα που άπτονται των εργασιών, καθηκόντων και ευθυνών της θέσης, σε ημερομηνία και τόπο που θα καθορισθεί από την ΄Ενωση Δήμων Κύπρου.

 

7. Ακολούθως, οι πέντε (5) πρώτοι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση, κατά σειράν επιτυχίας, θα προσκληθούν και σε προφορική εξέταση/συνέντευξη ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΄Ενωσης Δήμων.

 

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
22 Ιουνίου 2021

 

Έγγραφα Προκήρυξης

1. Προκήρυξη Θέσης Γραμματέα ΕΔΚ

2. Σχέδιο Υπηρεσίας της Θέσης Γραμματέα ΕΔΚ

3α. Έντυπο Αίτησης

3β. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της Αίτησης

Θέση Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων για το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Συνήλθε σήμερα σε τακτική Συνεδρία η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων στα προσωρινά Γραφεία του Δήμου Λευκονοίκου και επιλήφθηκε διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τους Κατεχόμενους Δήμους.

Με αφορμή το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες την ερχόμενη βδομάδα, στο οποίο θα συζητηθούν σε έκταση οι Ευρω-Τουρκικές σχέσεις, έγινε σχετική συζήτηση και αποφασίστηκε η έκδοση της παρούσας Ανακοίνωσης:

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων θεωρεί ως αδιανόητη και άκαιρη στην παρούσα συγκυρία οποιαδήποτε απόφαση που θα ικανοποιεί χωρίς συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις τα τουρκικά αιτήματα σε σχέση με το μεταναστευτικό και την Τελωνειακή Ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας.  Για να συμβούν αυτά θα πρέπει η Τουρκία πρώτα να δώσει απτά δείγματα συμμόρφωσης προς το διεθνές δίκαιο, την ισότιμη μεταχείριση όλων των κρατών -μελών της Ε.Ε., το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα.  Οι εκπτώσεις σ’ αυτά τα θέματα για να εξυπηρετηθούν πολιτικές,  οικονομικές ή άλλες σκοπιμότητες, υποσκάπτουν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν συμβάλλουν στην επιθυμητή Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Ιδιαίτερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός καλούνται να τονίσουν προς όλους αυτές τις αρχές και να παραμείνουν σταθεροί στην τήρησή τους και να μην επιτρέψουν να περάσει η λεγόμενη “θετική αντζέντα”, χωρίς συγκεκριμένες ενέργειες  συμμόρφωσης της Τουρκίας για την επίλυση προβλημάτων και άρση των διαφόρων παρανομιών της!

Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
17 Ιουνίου 2021

Θλίψη για το θάνατο του τέως Δημάρχου Μόρφου Χαράλαμπου Πίττα

Η Ένωση Δήμων Κύπρου πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη τον αδόκητο θάνατο του τέως Δημάρχου Μόρφου Χαράλαμπου Πίττα και εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια του θανόντος και προς το Δήμο Μόρφου.

Ο Χαράλαμπος Πίττας διετέλεσε Δήμαρχος Μόρφου για τρεις συνεχόμενες θητείες (από το 2002-2016) και ταυτόχρονα Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Ο εκλιπών εκτός από τη σπουδαία προσφορά του στην προσπάθεια για τη διαφώτιση στο Εθνικό θέμα και στον αγώνα για την επιστροφή στην πατρώα γη της Μόρφου, υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου με όραμα και ευσυνειδησία.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
17 Μαΐου 2021

 

Λύπη για την αναβολή της ψήφισης του Νομοσχεδίου για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων Κύπρου σε πρόσφατη συνεδρία της, εξέτασε την πορεία της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπό το φως της αναβολής της ψήφισης του νομοσχεδίου από τη Βουλή, αλλά και τις διαφοροποιήσεις, οι οποίες έγιναν κατά την επεξεργασία των νομοσχεδίων για τη Μεταρρύθμιση, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Όπως αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στις 14.1.2021, οι αλλαγές σε ουσιώδεις πρόνοιες του νομοσχεδίου εκτροχιάζουν τη Μεταρρύθμιση της Τ.Α. από το στόχο και τη φιλοσοφία της. Οι πυλώνες επί των οποίων βασίστηκε η μεταρρύθμιση απορρέουν από τις βασικές Ευρωπαϊκές Αρχές διακυβέρνησης, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ο οποίος επικυρώθηκε με νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1988) συγκεκριμένες Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και σε εξειδικευμένες τεχνοοικονομικές μελέτες.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης επέλεξε μεταξύ άλλων κρατών και την Κύπρο, για την παρακολούθηση / έλεγχο της τοπικής δημοκρατίας, για το τρέχον έτος, ο οποίος επικεντρώθηκε στα κύρια Ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό να σχηματίσουν συνολική εικόνα για την κατάσταση στη χώρα μας. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε τα τέλη του μηνός Μαρτίου 2021 και αναμένεται η ετοιμασία σχετικής Έκθεσης και έκδοση Σύστασης.

Ως Ένωση Δήμων επαναλαμβάνουμε ότι παραμένουμε δεσμευμένοι και προσηλωμένοι στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Τ.Α. και εμμένουμε στις βασικές και κύριες θέσεις μας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν, κατόπιν ευρείας συναίνεσης, κατά τη διαβούλευση που προηγήθηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όμως εκ των πραγμάτων, είναι με μεγάλη μας λύπη που παρατηρούμε ότι, κατά τα φαινόμενα, η μεταρρύθμιση αυτή οδηγείται στις Ελληνικές καλένδες, έχοντας υπόψη τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 30ης Μάϊου 2021 και τις δημοτικές εκλογές οι οποίες θα ακολουθήσουν περί τις αρχές Δεκεμβρίου 2021. Τις πιο πάνω ανησυχίες και επιφυλάξεις μας ενισχύουν οι τρέχουσες εξελίξεις και οι αλλαγές που έχουν επέλθει, όπως έχουμε προαναφέρει, στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση.

Θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε ότι σε πρόσφατη δημοσκόπηση του ΡΙΚ, οι πολίτες εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ποσοστό 62%, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι Τοπικές Αρχές έχουν, διαχρονικά, ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, μέσα από την προσήλωσή στο έργο και την αποστολή τους, τοποθετώντας τους Δήμους και τις Κοινότητες στην πρώτη θέση, μεταξύ των αντιπροσωπευτικών θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, πολύ πιο ψηλά από τους υπόλοιπους θεσμούς και τον μόνο με θετικό πρόσημο.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούμε όλα τα Κόμματα που θα αντιπροσωπευθούν στη νέα Βουλή, που θα προκύψει από τις επικείμενες Βουλευτικές εκλογές της 30ης Μαΐου 2021, όπως επανεξετάσουν το θέμα της Μεταρρύθμισης στη βάση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη ίσως προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποία έχει ως στόχο την παροχή καλύτερων και πιο ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και τη διασφάλιση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
14 Μαΐου 2021

Έργο «ΕΥΑΓΟΡΑΣ»: Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τους Δήμους της Κύπρου – Οι Δήμοι στη ψηφιακή εποχή

Τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων σηματοδοτεί η υλοποίηση του έργου «Ευαγόρας» της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικής διοίκησης για άμεση και ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το πολυσήμαντο έργο «Ευαγόρας», παρουσιάστηκε σήμερα (Τρίτη, 11 Μαΐου, 2021) σε δημοσιογραφική διάσκεψη στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία. Υλοποιείται  στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με προϋπολογισμό €2.410.000,00 (2 εκατομμύρια, 410 χιλιάδες ευρώ).

Σε χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου Ανδρέας Βύρας, Δήμαρχος Λάρνακας, χαρακτήρισε το έργο «Ευαγόρας» φιλόδοξο και σημαντικό άλμα στην εποχή της ψηφιοποίησης. Τόνισε επίσης ότι «η πανδημία έχει αναδείξει με τον πιο έντονο τρόπο την επιτακτική ανάγκη για παροχή εξ’ αποστάσεως υπηρεσιών στους πολίτες». Ο κ. Βύρας επεσήμανε εξάλλου ότι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τους Δήμους που θα δημιουργηθεί θα συμβάλει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στην αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, βάζοντας τέλος στα προβλήματα γραφειοκρατίας αλλά και τη μεγάλη ανομοιομορφία που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις ηλεκτρονικές διαδικασίες των Δήμων.

Ο συντονιστής του έργου «Ευαγόρας», λειτουργός της Ένωσης Δήμων Χριστόδουλος Ρουσιά, αναφέρθηκε στη συγχρηματοδότηση του Έργου (85% από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και 15% από τους Δήμους) καθώς και στην περίοδο υλοποίησης του, μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Έχει αρχίσει ήδη από τον Ιανουάριο του 2021 και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία σε 32 μήνες (Σεπτέμβριος 2023).

Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί με βάση δημόσια σύμβαση στην Κοινοπραξία των εταιρειών Hellenic Technical Enterprises Ltd, iSpiral IT Solutions Ltd, Technomart Engineering & Project Consultants Ltd και Open Technology Services SA.

Τα οφέλη του έργου θα είναι απτά για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσω  της αναβάθμισης και της ενίσχυσης των υπηρεσιών των Δήμων. Προβλέπεται η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της διοίκησης (συνεδριάσεις, αλληλογραφία, ανθρώπινο δυναμικό), της οικονομικής διαχείρισης (προϋπολογισμός, διαχείριση εσόδων) των τεχνικών υπηρεσιών (Πολεοδομικές Άδειες, ‘Άδειες οικοδομών κα) της δημόσιας υγείας (Συλλογή αποβλήτων, Καθαρισμός οικοπέδων), των παραλιών, των πολιτικών γάμων κοκ.

Ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας Δημήτρης Νικολάου παρέθεσε τους στόχους του έργου που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Αναβάθμιση τεχνολογικής υποδομής
  • Ενίσχυση νομικής συμμόρφωσης
  • Μείωση εργασιακού φόρτου
  • Εμπλουτισμός της πληροφόρησης που παρέχεται στους δημότες
  • Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας
  • Παροχή άμεσης και εμπλουτισμένης πληροφόρησης για σκοπούς λήψης αποφάσεων
  • Ενίσχυση αποδοτικότητας

Αναφέρθηκε επίσης στο χρονοδιάγραμμα και στα διάφορα στάδια που θα ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα για την υλοποίηση της σύμβασης.

Ακολουθεί σχετικό φωτογραφικό υλικό, ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΔΚ, και οι σχετικές παρουσιάσεις .

Ένωση Δήμων Κύπρου
11 Μαΐου 2021

 

 

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΔΚ.

Παρουσίαση Συντονιστή Έργου.

Παρουσίαση Εκπροσώπου Κοινοπραξίας.

 

Γνωμοδότηση της ΕΕτΠ για την Τουρκία

Υπερψήφιση τροπολογιών της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και ομόφωνη υιοθέτηση της Γνωμοδότησης για την Ενταξιακή Πορεία της Τουρκίας.

Στην 144η Σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 5-7 Μαΐου, υπερψηφίστηκαν οι κυπριακές τροπολογίες στη Γνωμοδότηση της ΕΕτΠ που αφορά την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες κατατέθηκαν από την επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας κυρία Ελένη Λουκαΐδου, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, και συνυπογράφτηκαν από όλα τα Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας και εξέχοντα μέλη της ΕΕτΠ από διάφορες πολιτικές ομάδες.

Η κυρία Λουκαΐδου, κατέθεσε σειρά τροπολογιών στο κείμενο της Γνωμοδότησης για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες έγιναν αποδεκτές  από τον εισηγητή και υιοθετήθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία. Σε παρέμβαση της κατά τη συζήτηση της Γνωμοδότησης πριν από τη ψηφοφορία, η επικεφαλής της κυπριακής Αντιπροσωπείας σημείωσε μεταξύ άλλων ότι οι τροπολογίες οι οποίες κατετέθηκαν εκ μέρους της κυπριακής αντιπροσωπείας είναι ουσιαστικές, γιατί αφορούν τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας εναντίον κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον της Κύπρου. Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι  « δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές, γιατί αποτελούν εχθρικές ενέργειες εναντίον ευρωπαϊκού εδάφους και προσβολή για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Παράλληλα , σε παρέμβαση του κατά τη συζήτηση , ο δήμαρχος  Δερύνειας, κύριος ‘Αντρος Καραγιάννης , μέλος της κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ ενημέρωσε την σύνοδο για τις τελευταίες εξελίξεις  και την πενταμερή διάσκεψη, σημειώνοντας ότι  η Τουρκία έθεσε στο τραπέζι νέες μορφές λύσης για δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο, εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων των Η.Ε. Υπενθύμισε τη σύνοδο ότι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για λύση στο κυπριακό πρόβλημα είναι στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας όπως προνοούν τα ψηφίσματα των Η.Ε. Ολοκλήρωσε υπογραμμίζοντας ότι «Οποιεσδήποτε άλλες μορφές λύσης του Κυπριακού δεν συζητούνται και αυτό θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στην επόμενη διάσκεψη που θα συγκαλέσει ο Γ.Γ. των Η.Ε..»

Οι κυπριακές τροπολογίες, ενέταξαν στο κείμενο της γνωμοδότησης που αφορά την Τουρκία, σε τρία σημεία της Γνωμοδότησης τα ακόλουθα:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών […]

  1. επαναβεβαιώνει ότι είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ να επιδιώξει την επίλυση των διαφορών με την Τουρκία μέσω του διαλόγου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να καθιερώσει αμοιβαία επωφελή συνεργασία· συνιστά στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύσσεται στον τομέα της μετανάστευσης και των προσφύγων να διατεθούν χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ για άμεσες δράσεις που αναλαμβάνουν οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, οι οποίες συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, των εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων στην Τουρκία. Η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως και αποτελεσματικά κατά τρόπο που να μην εισάγει διακρίσεις έναντι ουδενός εκ των κρατών μελών·
  2. καταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια και ζητεί την πλήρη τήρηση των αποφάσεων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Επιτροπή των Περιφερειών στηρίζει την ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ. Αναμένει το ίδιο και από την Τουρκία· 

Κατά την 144η σύνοδο ολομέλειας της ΕΕτΠ συζητήθηκαν επίσης μεταξύ άλλων
-Θέματα που αφορούν τις Τοπικές και Περιφερειακές αρχές
Η «Ένωση Ισότητας» (#UNIONOFEQUALITY) με τη συμμετοχή της επιτρόπου αρμόδιας για την εσωτερική ισότητα κυρίας Helena Dalli
Ο οικολογικός προσανατολισμός των πόλεων και η μηδενική ρύπανση, με τη συμμετοχή του επιτρόπου Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Virginijus Sinkevičius,
Η Ανάκαμψη στον κλάδο των ξενοδοχείων και της εστίασης
και η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, κατόπιν δήλωσης του κ. Herman Van Rompuy, προέδρου της ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕτΠ για την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Κατά την παρουσίαση θεμάτων που αφορούν τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, ο Δήμαρχος  Δερύνειας κος Καραγιάννης, εισηγήθηκε και τοποθετήθηκε πάνω στο θέμα  «Αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19» σημειώνοντας ότι ένα χρόνο μετά την εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού, αρκετές οικογένειες βιώνουν, πέραν της υγειο-οικονομικής κρίσης, ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και ενδοοικογενειακή βία, η οποία επηρεάζει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και μορφωτικά επίπεδα.  Υπογράμμισε ότι  οι τοπικές αρχές θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των θυμάτων , καθώς και τρόπους αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και τόνισε την ανάγκη για στελέχωση των δήμων με αρμόδιους κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι να μπορούν να παρέχουν άμεση υποστήριξη στα θύματα.

Κατά τη συζήτηση για την Ένωση Ισότητας  τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί από ολόκληρη την Ευρώπη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, τη νομοθεσία και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Τόνισαν ότι οι τοπικές κοινότητες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την προστασία των ευάλωτων ομάδων και μειονοτήτων, και καταδίκασαν κάθε δίωξη των μειονοτήτων. Τόνισαν επίσης ότι η επίτευξη μιας πραγματικής Ένωσης Ισότητας απαιτεί μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική στήριξη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας, ένταξης και καταπολέμησης των διακρίσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα μέλη της ΕΕτΠ συζήτησαν επίσης δύο γνωμοδοτήσεις που συνδέονται με τη δέσμη μέτρων για την Ένωση Ισότητας: Μία για το σχέδιο της ΕΕ κατά του ρατσισμού και μία για τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των εγκλημάτων μίσους, στην προστασία των ευάλωτων ομάδων και μειονοτήτων και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Ως εκ τούτου, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να αναγνωριστούν ως στρατηγικοί εταίροι στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των σχετικών εθνικών σχεδίων δράσης, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται από τοπικά και περιφερειακά προκειμένου να καταπολεμηθεί καλύτερα ο ρατσισμός σε τοπικό επίπεδο.

Όσον αφορά τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η γνωμοδότηση της ΕτΠ επισημαίνει ότι η αναπηρία συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, αποκλεισμού και κατάθλιψης. Ζητεί τη συστηματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στη λήψη αποφάσεων μέσω της συνεργασίας με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώσεις ατόμων με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους. Η εφαρμογή της στρατηγικής θα πρέπει να παρακολουθείται με αποτελεσματικούς δείκτες για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Σχετικά με τον τομέα της υγείας, τα Μέλη της ΕΕτΠ υποστήριξαν την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα υγείας και τα σχέδια της ΕΕ για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού με φάρμακα και εξοπλισμό ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, σε μια σειρά συστάσεων που εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειας, υποστηρίζουν επίσης ότι τα σχέδια της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της υγείας υπονομεύονται από την ελάχιστη προσοχή που δίδεται στη σημασία των τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι οποίες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο των συστημάτων υγείας στα δύο τρίτα των χωρών της ΕΕ.

Οι συστάσεις, εφόσον γίνουν αποδεκτές από τους νομοθέτες της ΕΕ, θα υποχρεώσουν τους οργανισμούς της ΕΕ, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, να συνεργάζονται στενά με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Εκτός από την υποστήριξη της ανάπτυξης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ιατρικών προϊόντων, οι προτάσεις ζητούν «χαρτογράφηση» των αιτίων των ελλείψεων φαρμάκων, πρόβλημα που προηγείται της πανδημίας; στο πλαίσιο των προσπαθειών για μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια σε μια «δυσλειτουργική» αγορά φαρμάκων. Η ΕτΠ ζητεί επίσης τη δημιουργία ενός δικτύου «χρυσών κανονικών νοσοκομείων» που ειδικεύονται στη μελέτη και τη θεραπεία λοιμωδών νοσημάτων.

Οι συστάσεις περιέχονται σε τρεις γνωμοδοτήσεις, εκ των οποίων η μία αξιολογεί τα δομικά στοιχεία της «Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας» που έχει ήδη παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι άλλες δύο που επικεντρώνονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στον Οργανισμό Φαρμάκων της ΕΕ.

Η δεύτερη Γνωμοδότηση με θέμα «Η φαρμακευτική στρατηγική και η νομοθετική πρόταση της Ευρώπης για την αλλαγή της εντολής του Ευρωπαϊκού Ιατρικού Οργανισμού (EMA)» , επικροτεί θερμά την επικεντρωμένη στον ασθενή φαρμακευτική στρατηγική που δρομολόγησε η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι όλοι οι ασθενείς σε όλη την Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά φάρμακα, υπό κανονικές συνθήκες, καθώς και κατά τη διάρκεια μιας κρίσης στον τομέα της υγείας. Δεδομένου ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν συχνά καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση, την αξιολόγηση και την παροχή φαρμάκων, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων και την ετοιμότητα, η γνωμοδότησή υπογραμμίζει την ανάγκη συμπερίληψής τους στη συνεργασία για την ανάπτυξη των προτάσεων της Επιτροπής στον φαρμακευτικό τομέα.

Η σύνοδος ολομέλειάς της η ΕΕτΠ υιοθέτησε επίσης γνωμοδότηση σχετικά με τις εμπειρίες και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις περιφέρειες και τις πόλεις κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, καθώς και ψήφισμα σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) και την κλιμάκωση της παραγωγής εμβολίων. Το ψήφισμα περιλαμβάνει έκκληση για «προσωρινή αναστολή των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) για φάρμακα και ιατρικές τεχνολογίες για τη θεραπεία ή την πρόληψη λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19». Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση καλύπτουν επίσης μη ιατρικές πτυχές της κρίσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις εμπειρίες των αγροτικών και περιφερειακών περιοχών. Η γνωμοδότηση αυτή, η οποία ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συμβάλει σε μια έκθεση που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

****************

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Συγκροτήθηκε το 1994, έχει συμβουλευτικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να ζητούν τις απόψεις της σχετικά με ορισμένα ζητήματα που αφορούν τις πόλεις και τις περιφέρειες. Απαρτίζεται από 329 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.


****************


Γραφείο Ένωσης Δήμων

Βρυξέλλες

 

Παρέμβαση Ελένης Λουκαΐδου στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης απασχόλησε την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ( ΕΛΚ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ), στην παρουσία του Προέδρου της Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βεμπερ,στις 4 Μαΐου σε τηλεδιάσκεψη .

Η Διάσκεψη στόχο έχει να δώσει στους πολίτες λόγο στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών, ως επίσης στο χειρισμό των προκλήσεων και των προτεραιοτήτων της Ευρώπης. Ταυτόχρονα θα επιδιώξει τη εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής δημοκρατίας ενισχύοντας την διασύνδεση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε, υποβάλλοντας εισηγήσεις στο Συμβούλιο,το Ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν.

Στην παρέμβασή της, η Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτική Σύμβουλος Λευκωσίας, Αντιπρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ και Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ ανέφερε:

“Είναι σχήμα οξύμωρο οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια να αναζητούν τρόπους επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους πολίτες και από την άλλη να μην συμπεριλαμβάνουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων το επίπεδο που είναι πιο κοντά στους πολίτες. Το επίπεδο που γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και το οποίο απολαμβάνει, όπως όλοι γνωρίζουμε, και της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης τους. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική μας οικογένεια . Η συζήτηση για το Μέλλον  της Ευρώπης και η αναζήτησή τρόπων που θα καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική το επιβάλλουν.

Η Τοπική και Περιφερειακή διάσταση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της εδαφικής εικόνας και των προτεραιοτήτων των Ευρωπαίων, καθιστώντας την εγγύτητα γεγονός και όχι κούφια λόγια.

Μόνο έτσι η χάραξη πολιτικών θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών για ευημερία και ανάπτυξη.

Η ΕΕτΠ πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτών την εκπροσώπησή της σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Τώρα είναι η ώρα!”

Ένωση Δήμων Κύπρου
6 Μαΐου 2021

Μουσείο κατεχόμενης γης στην Πάχνα

Προχωρεί με γοργούς ρυθμούς η δημιουργία του Μουσείου Κατεχόμενης Γης στην Πάχνα Λεμεσού! Αυτό ως γνωστόν γίνεται με τη συνεργασία του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων (Ε.Κ.Δ.). Τον περασμένο Δεκέμβρη αντιπροσωπεία της Ε.Κ.Δ. με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Δήμαρχο Κυθρέας, δρα Πέτρο Καρεκλά, επισκέφθηκε τον χώρο και διαπίστωσε επιτόπου τις εργασίες ανακαίνισης ενός παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό τον σκοπό (παρατίθεται φωτογραφικό στιγμιότυπο από την τότε επίσκεψη).

Για την εξέλιξη του όλου θέματος μίλησε πρόσφατα στον ΑΝΤΕΝΝΑ ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, δρ Κώστας Χαμπιαούρης. Αναμένεται πως πριν το τέλος αυτού του χρόνου θα τελεστούν τα επίσημα εγκαίνια του νέου αυτού Μουσείου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
27 Απριλίου 2021

 

 

Ο Διαπραγματευτής ενημέρωσε Κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες για το Κυπριακό

Κατ’ εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Διαπραγματευτής για το Κυπριακό, κ. Αντρέας Μαυρογιάννης, δέχτηκε τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων καθώς και Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων, χθες Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνάντηση παρέστη και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Κυριάκος Κούσιος.

Η συνάντηση είχε ως κύριο θέμα την ενημέρωση των Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων για το Κυπριακό ενόψει της «Άτυπης Διάσκεψης» στη Γενεύη. Ο Διαπραγματευτής εξέφρασε τις κύριες θέσεις, τους στόχους αλλά και τις ρεαλιστικές προσδοκίες που έχει η Ε/Κ πλευρά καθώς και η Κυπριακή Δημοκρατία από την επικείμενη διάσκεψη. Στόχος παραμένει πάντοτε η άρση του αδιεξόδου και το να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις προς επίλυση του Κυπριακού στη βάση πολλάκις διακηρυγμένων βασικών αρχών.

Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία και εμείς να εκφράσουμε τις κύριες θέσεις μας επί του Κυπριακού. Δηλώθηκε για μια ακόμη φορά ότι υποστηρίζεται λύση η οποία θ’ απαλλάσσει τη χώρα μας από την κατοχή, θα προνοεί την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, την επιστροφή των προσφύγων σε συνθήκες ελευθερίας, ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Η λύση πρέπει οπωσδήποτε να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Κράτος με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια, χωρίς “εγγυήσεις” τρίτων και επεμβατικά δικαιώματα. Εκφράστηκαν ταυτόχρονα και κάποιες ανησυχίες για την επικείμενη “Άτυπη Διάσκεψη” στη Γενεύη, λόγω των καθόλα απαράδεκτων θέσεων που εκφράζει η τουρκική πλευρά για 2 κράτη ή συνομοσπονδία και οι οποίες είναι εκτός του γνωστού πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών  που διεξάγονταν οι μέχρι τώρα ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων επέδωσε επίσης Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τις βασικές θέσεις της στο Κυπριακό και για διάφορα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τον προσφυγικό κόσμο ώστε αυτά να μελετηθούν και να μεθοδευθεί  η επίλυσή τους το συντομότερο.

Τέλος διαμηνύθηκε από την πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας η πρόθεση μετά τη Διάσκεψη στη Γενεύη να προγραμματιστεί νέα συνάντηση μαζί μας ώστε να ενημερωθούμε για τ’ αποτελέσματά της και για να συζητηθούν  τα προσφυγικά θέματα που εγείρονται στο Υπόμνημα που έχουμε υποβάλει.

 

Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
23 Απριλίου 2021

 

Πρόγραμμα Eurodyssey – Διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση για νέους κάτω των 30 ετών

Στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eurodyssee.eu/traineeship-offers/backend/traineeship-list.html βρίσκονται αναρτημένες περισσότερες από 40 κενές θέσεις/ ευκαιρίες για εξάμηνη πρακτική άσκηση σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι Θέσεις απευθύνονται σε νέους έως 30 ετών. Το πρόγραμμα επιχορηγεί έξοδα διαμονής, διατροφής καθώς επίσης και επί τόπου μαθημάτων γλώσσας, κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Αλεξία Τσαούση
Τμήμα Εργασίας
Email: atsaousi@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ. 25826907.