ENVISION – Ένα καινοτόμο πρόγραμμα της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Η ανάγκη για περισσότερη συμμετοχή
των Ευρωπαίων πολιτών στην κοινωνική ζωή της Κύπρου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ολοκληρώνει ένα πολύ καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά τη ζωή και την κοινωνική ενσωμάτωση των Ευρωπαίων πολιτών στην Κύπρο. To πρόγραμμα ENVISION!
Έχουν συμπληρωθεί σχεδόν 16 χρόνια από τότε που η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της ΕΕ. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι στην Κύπρο ζουν και εργάζονται έως και 200 χιλιάδες πολίτες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Πολλοί δεν είναι εγγεγραμμένοι αφού δεν προκύπτει ευθέως τέτοια υποχρέωση εντός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου όπου μπορούν να απολαμβάνουν τις ελευθερίες κυκλοφορίας και εγκατάστασης, καθώς και εργασίας σε πολλούς τομείς.

Ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν, ποια η ενασχόλησή τους και πόσο συμμετέχουν στην δημόσια και κοινωνική ζωή;

Στα δύο χρόνια υλοποίησης του προγράμματος αυτού, έχει διαπιστωθεί η ακόλουθη μεγάλη ανάγκη, για την οποία η Ένωση Δήμων Κύπρου θα καταθέσει εισηγήσεις για την καλύτερη αντιμετώπισή της. Από το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών ελάχιστοι γνωρίζουν τα πολιτικά δικαιώματά τους και ιδιαίτερα το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως εκείνες που αφορούν Ευρωπαίους πολίτες που έρχονται στην Κύπρο για εργασία και προέρχονται απλό τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, παρατηρούνται προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και κρούσματα στερεοτυπικής και ξενοφοβικής μεταχείρισης.

Έρευνα και διαβούλευση

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ENVISION”, η Ένωση Δήμων Κύπρου διεξήγαγε εις βάθος έρευνα και πραγματοποίησε σειρά δραστηριοτήτων γνωριμίας και διαβούλευσης με τις οργανωμένες κοινότητες Ευρωπαίων πολιτών στην Κύπρο: Ελλαδιτών, Βουλγάρων, Ρουμάνων αλλά και άλλων που προέρχονται από τις υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ. Οργάνωσε επίσης μαζί με τους εταίρους της στο πρόγραμμα, μια διαδικτυακή βάση εκπαίδευσης γύρω από τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική ενσωμάτωση των Ευρωπαίων πολιτών. Έδωσε δε την ευκαιρία να γίνουν πολλές δραστηριότητες για να καταγραφούν οι ανάγκες και να κατατεθούν εισηγήσεις τόσο από την πλευρά των ιδίων των Ευρωπαίων πολιτών όσο και από εκπροσώπους των Δήμων και Κοινοτήτων.

Ορισμένα συμπεράσματα σχετίζονται με τα ακόλουθα:

Πρώτη φορά στον δημόσιο διάλογο

 • Για πρώτη φορά, 16 χρόνια μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, μπήκε στον δημόσιο διάλογο το ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων μετακινούμενων πολιτών που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο.
 • Η πρωτοβουλία της ΕΔΚ κέντρισε το ενδιαφέρον των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και την συμμετοχή αρμοδίων αρχών του κεντρικού κράτους, όπως η Υπηρεσία Εκλογών και το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Στις δραστηριότητες πήρε μέρος και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ έγινε ενημέρωση και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς όπως οι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Η ανάγκη για κοινωνική ενσωμάτωση

 • Η τεράστια ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες ενίσχυσης της κοινωνικής ενσωμάτωσης φάνηκε από τα πρώτα στάδια του έργου, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εις βάθους έρευνας.
 • Ακολούθησαν ενέργειες δημόσιας διαβούλευσης και κοινές συναντήσεις αιρετών αξιωματούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοτικών υπαλλήλων με εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών.
 • Το χάσμα ανάμεσα στην πληροφόρηση για την απόλαυση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια φάνηκε ότι είναι πολύ μεγάλο. Το διαπιστώσαν όλοι, τόσο από την πλευρά δημοσίων και δημοτικών λειτουργών όσο και από την πλευρά των ιδίων των Ευρωπαίων πολιτών.
 • Από σειρά συνεντεύξεων και εκπαιδεύσεων έγινε επίσης φανερό ότι χρειάζεται αναβάθμιση των υποδομών επικοινωνίας και η συστηματοποίηση της επαφής σε τοπικό επίπεδο

Ανατροφοδότηση

 • Τόσο οι οργανώσεις και οι σύνδεσμοι των Ευρωπαίων πολιτών όσο και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης έδειξαν ετοιμότητα να συνεργαστούν
 • Θετική είναι επίσης η προσέγγιση που έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κεντρικού κράτους και ιδιαίτερα το Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών αναγνωρίζει την απουσία ενημέρωσης και εξετάζει μέτρα που μπορεί να λάβει
 • Το Υπουργείο Εσωτερικών. – Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης βλέπει την ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία και ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημέρωσης.
 • Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης εξετάζει το ζήτημα αυτό με βάση και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία να αναπτυχθούν μορφές επικοινωνίας.

Εισηγήσεις

 • Εντοπισμός και χαρτογράφηση των οργανωμένων συνδέσμων Ευρωπαίων πολιτών.
 • Δημιουργία σταθερών καναλιών επικοινωνίας ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους συνδέσμους αυτούς.
 • Καθορισμός αρμοδίου λειτουργού σε κάθε Δήμο με ευθύνη για την πληροφόρηση των Ευρωπαίων πολιτών
 • Πρόσκληση συμμετοχής σε πολυπολιτισμικά γεγονότα και εκδηλώσεις
 • Αναβάθμιση της συμμετοχής σε άτυπα ή μόνιμα Διαπολιτισμικά Συμβούλια
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων των δημοτικών υπαλλήλων
 • Συνεργασία με πρεσβείες, θρησκευτικά ιδρύματα και επαγγελματικούς συνδέσμους Ευρωπαίων υπηκόων
 • Εμπλοκή Δημοτικών Συμβουλίων και Κομμάτων στην επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες
 • Προβολή Ευρωπαίων υπηκόων που ξεχωρίζουν με τη δράση τους
 • Συνεργασία με το κεντρικό κράτος για ενθάρρυνση της συμμετοχής στις εκλογές και εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
 • Οργάνωση ενιαίας εκστρατείας επικοινωνίας πριν από τις εκλογές τόσο για την καταπολέμηση της αποχής όσο και την ενημέρωση εγγραφής. Μηνύματα στην αγγλική γλώσσα αλλά και στις πιο βασικές γλώσσες των μεγάλων κοινοτήτων
 • Καθιέρωση μόνιμων σημείων πληροφόρησης των Ευρωπαίων πολιτών στους Δήμους και υπηρεσίες στο κεντρικό κράτος (Νοσοκομεία, Γραφεία Εργασίας, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών κοκ)
 • Αναζήτηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για χρηματοδότηση δράσεων ένταξης Ευρωπαίων υπηκόων
 • Δημιουργία διάυλων συνεργασίας με σχολεία όπου διδάσκεται η μητρική ως δεύτερη γλώσσα των παιδιών Ευρωπαίων υπηκόων.
 • Αναβάθμιση της πληροφόρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας

Για περισσότερες πληροφορίες:
Κυριάκος Πιερίδης 96387498
Αυγή Χατζηζηνοβίου 22875561

WEBSITES ENVISION

 • Επίσημη Ιστοσελίδα του Προγράμματος:

https://www.project-envision.eu/site/

 • Ιστοσελίδα Facebook:

https://www.facebook.com/Envision-Project-102080058065970

 • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μάθησης:

https://elearning.project-envision.eu/login/index.php

Επικοινωνία με την Ένωση Δήμων Κύπρου
Κάλια Μαρτίδη 22 445232

8 Φεβρουαρίου 2021

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων καταδικάζει τις ενέργειες καταστροφής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, ως θέμα αρχής, καταδικάζει απερίφραστα και έντονα την καταστροφή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των ιστορικών κτισμάτων του τόπου μας, είτε αυτή συντελείται στην κατεχόμενη γη μας, είτε στις ελεύθερες περιοχές. Ως εκ τούτου, η πρόσφατη ενέργεια που έγινε σε διατηρητέα κτήρια της Αρχιεπισκοπής στη Λευκωσία είναι καθόλα απαράδεκτη και καταδικαστέα!

Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά αποτελεί κοινό αγαθό όλων των Κυπρίων και ατράνταχτη απόδειξη της παρουσίας μας και της πολύπαθης πορείας αιώνων του λαού μας σ’ αυτό το νησί. Είναι απαράδεκτο αντί να προστατεύονται και να συντηρούνται, κτήρια ή μνημεία που μαρτυρούν την ιστορία μας, να θυσιάζονται στον βωμό της δήθεν «ανάπτυξης».

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες της κατεχόμενης σήμερα από τους Τούρκους περιοχής, εδώ και δεκαετίες μαζί με το κράτος και διάφορους άλλους φορείς, καταβάλλουν μεγάλες και επίπονες προσπάθειες για διάσωση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, η οποία καταστρέφεται και απειλείται σοβαρά στις κατεχόμενες περιοχές, στην προσπάθεια του κατακτητή να αλλοιώσει τα ιστορικά και πολιτιστικά δεδομένα του τόπου μας. Πώς όμως θα μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο της διαφώτισης στον διεθνή χώρο για να σταματήσουμε αυτή την καταστροφική πορεία, όταν και στις ελεύθερες περιοχές παρουσιάζονται φαινόμενα όπως το πρόσφατο, που ασεβούν κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του τόπου;

Η διαφύλαξη και συντήρηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς αποτελεί, πέραν από ηθική και ιστορική υποχρέωση προς τις επόμενες γενιές, ένα ισχυρό εργαλείο αξιοπιστίας για τον τόπο μας, το οποίο οφείλουμε να προστατεύουμε και να ενισχύουμε. Γι’ αυτό και ζητούμε τη γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση των 4 κτισμάτων που αυθαίρετα έγινε η ενέργεια κατεδάφισής τους και ευχόμαστε αυτό να είναι η απαρχή μιας μεγαλύτερης ευαισθησίας στο μέλλον σ’ αυτά τα ζητήματα, σε κάθε γωνιά του τόπου μας!

 

Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
3 Φεβρουαρίου 2021

70 χρόνια CEMR

Το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), που ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1951, γιορτάζει σήμερα τα 70 χρόνια παρουσίας του στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.

Σήμερα, είναι ο μεγαλύτερος Οργανισμός Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην Ευρώπη. Τα μέλη του είναι Εθνικές Ενώσεις Τοπικών Αρχών από περισσότερες από 35 χώρες. Όλες μαζί αυτές οι Ενώσεις αντιπροσωπεύουν περίπου 100.000 τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επιδίωξη του CEMR είναι να προαγάγει μια ενωμένη Ευρώπη, βασισμένη στην τοπική δημοκρατία. Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο προσπαθεί να διαμορφώσει το μέλλον της Ευρώπης με την ενίσχυση των Τοπικών Αρχών, τον επηρεασμό της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πολιτικής, την ανταλλαγή εμπειρίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και τη συνεργασία με εταίρους σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου αποτελεί μέλος του εν λόγω Συμβουλίου από το 1990 με εξαιρετικά ενεργή παρουσία. Το 2016 φιλοξένησε στη Λευκωσία τη συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικής (Policy Committee) του Οργανισμού καθώς επίσης και το Κογκρέσο του CEMR, με συμμετοχή πέραν των 500 τοπικών και περιφερειακών αιρετών και τεχνοκρατών, εκπροσώπων Ευρωπαϊκών θεσμών και εθνικών Κυβερνήσεων, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Η τριμελής κυπριακή αντιπροσωπεία για την εκλογική περίοδο 2017 – 2021 απαρτίζεται από τους κκ. Βίκτωρα Χατζηαβραάμ, Δήμαρχο Μόρφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, Δήμαρχο Πάφου και Άντρη Μιχαλιά, Δημοτική Σύμβουλο Λακατάμειας.

Σημειώνεται ότι ο κ. Χατζηαβραάμ έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Οργανισμού για την τρέχουσα θητεία, ενώ Αντιπρόεδρος του CEMR διετέλεσε και ο τέως Δήμαρχος Στροβόλου, κ. Λ. Σαββίδης, κατά την εκλογική περίοδο 2012 – 2016.

Μπορείτε να διαβάσετε άρθρο για το ιστορικό του Οργανισμού, εδώ.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
28 Ιανουαρίου 2021

 

Τοποθέτηση Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων στην 1η τακτική Συνεδρία της τον φετινό χρόνο,  συζήτησε κατά προτεραιότητα τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Εκφράστηκε κατά κύριο λόγο ανησυχία από όλους για το γεγονός ότι η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς απροκάλυπτα πλέον προβάλλουν τις διχοτομικές αξιώσεις τους για λύση του Κυπριακού, οι οποίες διαφοροποιούν το πλαίσιο λύσης που καθόρισαν μέχρι σήμερα διάφορα Ψηφίσματα του Διεθνούς Οργανισμού. Οι αξιώσεις αυτές παραγνωρίζουν επίσης το γεγονός ότι η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου η λύση θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές και αξίες της.

Η πρόσφατη τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σε Έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας ουδόλως ικανοποίησε, κάνοντας απλή παράθεση των θέσεων των δύο πλευρών. Για να επιτύχει η Διάσκεψη που αναμένεται προσεχώς να συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας, θεωρούμε πως πρέπει προηγουμένως να ξεκαθαρίσει ότι δεν συζητούνται θέσεις των πλευρών εκτός του καθορισμένου μέχρι σήμερα πλαισίου.

Οι Κατεχόμενοι Δήμοι κάνουν ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση ότι ουδέποτε θα αποδεχτούν λύση που θα σφραγίζει τη διχοτόμηση της χώρας μας (2 κράτη ή Συνομοσπονδία) και θα αντιταχθούν σθεναρά με όλα τα εις τη διάθεσή τους νόμιμα μέσα, ώστε να αποτρέψουν μια τέτοια καταστροφική εξέλιξη. Επιδίωξή μας είναι μια λύση που να διασφαλίζει τα αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματά μας και πρώτιστα την ελεύθερη επιστροφή στους κατεχόμενους σήμερα τόπους μας!

 

Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
18 Ιανουαρίου, 2021

Ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021, και εξέτασε τα τρία ρυθμιστικά νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με όσα έχουν ακουστεί στη συνεδρία και με τις αλλαγές οι οποίες τροχιοδρομούνται, φαίνεται ότι μπαίνει τροχοπέδη στην πορεία της μεταρρύθμισης και, δυστυχώς, η όλη προσπάθεια οδηγείται σε ναυάγιο. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων σε συνεδρία της την περασμένη Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 αξιολόγησε την όλη κατάσταση και επιθυμεί να απευθυνθεί στους πολίτες και να δημοσιοποιήσει τις ακόλουθες ομόφωνες διαπιστώσεις της:

Το νομοσχέδιο του περί Δήμων Νόμου, το οποίο παρουσιάστηκε ενώπιον της Βουλής τον περασμένο Ιούνιο, παρά τις διαφορές τις οποίες είχαμε ως Ένωση Δήμων και τις οποίες αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε ενώπιον της Βουλής, αποτέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό προϊόν συναινετικής κατάληξης μιας μακράς, ειλικρινούς και ιδιαιτέρως παραγωγικής διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Δήμων, με βασικό άξονα την επίτευξη ενός σύγχρονου και εξευρωπαϊσμένου συστήματος τοπικής διακυβέρνησης στον τόπο μας, για εξυπηρέτηση των πολιτών με προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος.

Η όλη προσπάθεια κατά τις συσκέψεις με το υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες διήρκεσαν δύο χρόνια και στις οποίες παρακάθονταν προσωπικά ο τέως υπουργός Εσωτερικών κ. Κ. Πετρίδης και αργότερα ο νυν υπουργός κ. Ν. Νουρής, στηρίχθηκε σε διαχρονικές θέσεις της Ένωσης Δήμων, η εφαρμογή των οποίων διασφαλίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, καθώς και σε τεχνοκρατικές και επιστημονικές μελέτες.

Η Ένωση Δήμων ενέκρινε το νομοσχέδιο του περί Δήμων Νόμου με συντριπτική πλειοψηφία σε δυο Γενικές Συνελεύσεις της, οι οποίες αντιμετώπισαν το όλο θέμα μέσα σε πνεύμα συλλογικής διαχείρισης και μακριά από κομματικές και τοπικιστικές εξαρτήσεις, καθώς επίσης και με εξουσιοδότηση από τις Γεν. Συνελεύσεις για διεκδίκηση βασικών θέσεων μας στη Βουλή, όπως για παράδειγμα στο θέμα των πολεοδομικών αδειοδοτήσεων και της διοικητικής εποπτείας οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ταυτόχρονα, με λύπη παρατηρήσαμε ότι κατά το στάδιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου του περί Δήμων Νόμου στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, έχουν αλλοιωθεί ουσιώδεις πρόνοιες του νομοσχεδίου με τις οποίες διαφωνούμε έντονα, γιατί εκτροχιάζουν εντελώς τη μεταρρύθμιση από το στόχο και τη φιλοσοφία της. Επαναλαμβάνουμε ότι οι πυλώνες στους οποίους βασίστηκε η μεταρρύθμιση απορρέουν από τις βασικές Ευρωπαϊκές Αρχές διακυβέρνησης, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένες Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και εκτενείς τεχνοοικονομικές μελέτες επί του θέματος.

Η Ένωση Δήμων παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ανάγκη μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εμμένει στις βασικές και κύριες θέσεις της, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατόπιν ευρείας συναίνεσης και συνδιαμόρφωσης με το αρμόδιο Υπουργείο. Απευθύνουμε ύστατη έκκληση προς την Κυβέρνηση και κυρίως προς τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα να επανεξετάσουν το θέμα αυτό, με βάση τη φιλοσοφία, το πνεύμα και τους στόχους της μεταρρύθμισης όπως είχαν αρχικά συμφωνηθεί, προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών και των υπηρεσιών που θα τους προσφέρονται. Η δύσκολη συγκυρία που διανύουμε αυτή την περίοδο, τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, έχει αναδείξει την ανάγκη θεσμοθέτησης μιας βιώσιμης, αποτελεσματικής και λειτουργικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε αυτό το στόχο πρέπει να επιδείξουμε προσήλωση χωρίς παρεκκλίσεις και περισπασμούς για να μη οδηγηθεί σε ναυάγιο η όλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια.

Ένωση Δήμων Κύπρου
14 Ιανουαρίου, 2021