ENVISION – Ένα καινοτόμο πρόγραμμα της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Η ανάγκη για περισσότερη συμμετοχή
των Ευρωπαίων πολιτών στην κοινωνική ζωή της Κύπρου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ολοκληρώνει ένα πολύ καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά τη ζωή και την κοινωνική ενσωμάτωση των Ευρωπαίων πολιτών στην Κύπρο. To πρόγραμμα ENVISION!
Έχουν συμπληρωθεί σχεδόν 16 χρόνια από τότε που η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της ΕΕ. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι στην Κύπρο ζουν και εργάζονται έως και 200 χιλιάδες πολίτες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Πολλοί δεν είναι εγγεγραμμένοι αφού δεν προκύπτει ευθέως τέτοια υποχρέωση εντός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου όπου μπορούν να απολαμβάνουν τις ελευθερίες κυκλοφορίας και εγκατάστασης, καθώς και εργασίας σε πολλούς τομείς.

Ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν, ποια η ενασχόλησή τους και πόσο συμμετέχουν στην δημόσια και κοινωνική ζωή;

Στα δύο χρόνια υλοποίησης του προγράμματος αυτού, έχει διαπιστωθεί η ακόλουθη μεγάλη ανάγκη, για την οποία η Ένωση Δήμων Κύπρου θα καταθέσει εισηγήσεις για την καλύτερη αντιμετώπισή της. Από το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών ελάχιστοι γνωρίζουν τα πολιτικά δικαιώματά τους και ιδιαίτερα το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως εκείνες που αφορούν Ευρωπαίους πολίτες που έρχονται στην Κύπρο για εργασία και προέρχονται απλό τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, παρατηρούνται προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και κρούσματα στερεοτυπικής και ξενοφοβικής μεταχείρισης.

Έρευνα και διαβούλευση

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ENVISION”, η Ένωση Δήμων Κύπρου διεξήγαγε εις βάθος έρευνα και πραγματοποίησε σειρά δραστηριοτήτων γνωριμίας και διαβούλευσης με τις οργανωμένες κοινότητες Ευρωπαίων πολιτών στην Κύπρο: Ελλαδιτών, Βουλγάρων, Ρουμάνων αλλά και άλλων που προέρχονται από τις υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ. Οργάνωσε επίσης μαζί με τους εταίρους της στο πρόγραμμα, μια διαδικτυακή βάση εκπαίδευσης γύρω από τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική ενσωμάτωση των Ευρωπαίων πολιτών. Έδωσε δε την ευκαιρία να γίνουν πολλές δραστηριότητες για να καταγραφούν οι ανάγκες και να κατατεθούν εισηγήσεις τόσο από την πλευρά των ιδίων των Ευρωπαίων πολιτών όσο και από εκπροσώπους των Δήμων και Κοινοτήτων.

Ορισμένα συμπεράσματα σχετίζονται με τα ακόλουθα:

Πρώτη φορά στον δημόσιο διάλογο

 • Για πρώτη φορά, 16 χρόνια μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, μπήκε στον δημόσιο διάλογο το ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων μετακινούμενων πολιτών που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο.
 • Η πρωτοβουλία της ΕΔΚ κέντρισε το ενδιαφέρον των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και την συμμετοχή αρμοδίων αρχών του κεντρικού κράτους, όπως η Υπηρεσία Εκλογών και το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Στις δραστηριότητες πήρε μέρος και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ έγινε ενημέρωση και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς όπως οι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Η ανάγκη για κοινωνική ενσωμάτωση

 • Η τεράστια ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες ενίσχυσης της κοινωνικής ενσωμάτωσης φάνηκε από τα πρώτα στάδια του έργου, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εις βάθους έρευνας.
 • Ακολούθησαν ενέργειες δημόσιας διαβούλευσης και κοινές συναντήσεις αιρετών αξιωματούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοτικών υπαλλήλων με εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών.
 • Το χάσμα ανάμεσα στην πληροφόρηση για την απόλαυση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια φάνηκε ότι είναι πολύ μεγάλο. Το διαπιστώσαν όλοι, τόσο από την πλευρά δημοσίων και δημοτικών λειτουργών όσο και από την πλευρά των ιδίων των Ευρωπαίων πολιτών.
 • Από σειρά συνεντεύξεων και εκπαιδεύσεων έγινε επίσης φανερό ότι χρειάζεται αναβάθμιση των υποδομών επικοινωνίας και η συστηματοποίηση της επαφής σε τοπικό επίπεδο

Ανατροφοδότηση

 • Τόσο οι οργανώσεις και οι σύνδεσμοι των Ευρωπαίων πολιτών όσο και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης έδειξαν ετοιμότητα να συνεργαστούν
 • Θετική είναι επίσης η προσέγγιση που έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κεντρικού κράτους και ιδιαίτερα το Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών αναγνωρίζει την απουσία ενημέρωσης και εξετάζει μέτρα που μπορεί να λάβει
 • Το Υπουργείο Εσωτερικών. – Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης βλέπει την ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία και ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημέρωσης.
 • Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης εξετάζει το ζήτημα αυτό με βάση και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία να αναπτυχθούν μορφές επικοινωνίας.

Εισηγήσεις

 • Εντοπισμός και χαρτογράφηση των οργανωμένων συνδέσμων Ευρωπαίων πολιτών.
 • Δημιουργία σταθερών καναλιών επικοινωνίας ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους συνδέσμους αυτούς.
 • Καθορισμός αρμοδίου λειτουργού σε κάθε Δήμο με ευθύνη για την πληροφόρηση των Ευρωπαίων πολιτών
 • Πρόσκληση συμμετοχής σε πολυπολιτισμικά γεγονότα και εκδηλώσεις
 • Αναβάθμιση της συμμετοχής σε άτυπα ή μόνιμα Διαπολιτισμικά Συμβούλια
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων των δημοτικών υπαλλήλων
 • Συνεργασία με πρεσβείες, θρησκευτικά ιδρύματα και επαγγελματικούς συνδέσμους Ευρωπαίων υπηκόων
 • Εμπλοκή Δημοτικών Συμβουλίων και Κομμάτων στην επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες
 • Προβολή Ευρωπαίων υπηκόων που ξεχωρίζουν με τη δράση τους
 • Συνεργασία με το κεντρικό κράτος για ενθάρρυνση της συμμετοχής στις εκλογές και εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
 • Οργάνωση ενιαίας εκστρατείας επικοινωνίας πριν από τις εκλογές τόσο για την καταπολέμηση της αποχής όσο και την ενημέρωση εγγραφής. Μηνύματα στην αγγλική γλώσσα αλλά και στις πιο βασικές γλώσσες των μεγάλων κοινοτήτων
 • Καθιέρωση μόνιμων σημείων πληροφόρησης των Ευρωπαίων πολιτών στους Δήμους και υπηρεσίες στο κεντρικό κράτος (Νοσοκομεία, Γραφεία Εργασίας, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών κοκ)
 • Αναζήτηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για χρηματοδότηση δράσεων ένταξης Ευρωπαίων υπηκόων
 • Δημιουργία διάυλων συνεργασίας με σχολεία όπου διδάσκεται η μητρική ως δεύτερη γλώσσα των παιδιών Ευρωπαίων υπηκόων.
 • Αναβάθμιση της πληροφόρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας

Για περισσότερες πληροφορίες:
Κυριάκος Πιερίδης 96387498
Αυγή Χατζηζηνοβίου 22875561

WEBSITES ENVISION

 • Επίσημη Ιστοσελίδα του Προγράμματος:

https://www.project-envision.eu/site/

 • Ιστοσελίδα Facebook:

https://www.facebook.com/Envision-Project-102080058065970

 • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μάθησης:

https://elearning.project-envision.eu/login/index.php

Επικοινωνία με την Ένωση Δήμων Κύπρου
Κάλια Μαρτίδη 22 445232

8 Φεβρουαρίου 2021