ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και η Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων, με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της παράνομης ανακήρυξης “κράτους” στην κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα από το 1974 περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κ.Δ.), σημειώνουν

Α. πως η Τουρκία συνεχίζει σ’ αυτή, μέσω του υποτελούς σ’ αυτήν μορφώματος, τις μεθοδευμένες προσπάθειες αλλοίωσης της σύνθεσης του γηγενούς τουρκοκυπριακού πληθυσμού μέσω του παράνομου εποικισμού και “πολιτογραφήσεων”, της καταστροφής μνημείων θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της αλλαγής τοπωνυμίων, κ.λπ.

Β. ότι η κατοχική δύναμη συνεχίζει να περιφρονεί τα περί Κύπρου ψηφίσματα του ΟΗΕ, αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Οργανισμών,  και συστηματικά παραβιάζει το Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το διεθνές δίκαιο και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η παραβίαση των Ψηφισμάτων 541 του 1983 και 550 του 1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τα οποία η διεθνής κοινότητα καταδικάζει ως παράνομη την αποσχιστική ανακήρυξη του Υποτελούς Καθεστώτος στις 15 Νοεμβρίου 1983 ως δήθεν “κράτος”

Γ. και τις εντεινόμενες έκνομες ενέργειες για εποικισμό των Βαρωσίων, σε αντίθεση με το περιεχόμενο των Ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992), καθώς και τις πειρατικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει με τη χρήση των ενόπλων της δυνάμεων, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως εκ τούτου ομόφωνα αξιώνουν

  1. Τον τερματισμό της παράνομης τουρκικής κατοχής και την ταχεία απόσυρση όλων των κατοχικών στρατευμάτων και παράνομων εποίκων από το κυπριακό έδαφος και γενικά το σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και κρατικής κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
  2. Το σεβασμό των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών, δικαστικών αποφάσεων και του κοινοτικού κεκτημένου στο σύνολο της Κυπριακής επικράτειας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
  3. Τον τερματισμό αμέσως των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας στο Βαρώσι και πλήρη εφαρμογή των Ψηφισμάτων 550 και 789, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στο Αιγαίο
  4. Η Τουρκία όπως συμμορφωθεί με τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της έναντι της Ευρώπης και γενικά με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και άλλων Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  5. Η Τουρκία να σταματήσει να επιδιώκει λύση 2 κρατών ή συνομοσπονδίας και να συνεργαστεί ειλικρινά για γρήγορη επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών στο Κυπριακό, στη βάση  του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, με στόχο την εξεύρεση βιώσιμης και διαρκούς λύσης, πράγμα που θα επανενώσει τη χώρα και θα αποκαταστήσει τα δίκαια και δικαιώματα όλου του προσφυγικού κόσμου και θα διασφαλίσει ένα ειρηνικό και ασφαλές μέλλον για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου, ως πολίτες ενός αναπόσπαστου μέλους της “Ευρωπαϊκής Οικογένειας”.

Εγκρίθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2021 στη Λευκωσία